Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla -julkaisussa esitellään vuonna 2011 tehdyn matkailijatutkimuksen tuloksia. Tutkimus toteutettiin Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla ja siihen osallistui yhteensä 685 matkailijaa.

Raportti on osa Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen KESMA I –hanketta. KESMA I -hankkeen toteuttajia ovat Vaasan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Seinäjoki) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Merilahti, Kaisa: Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla – Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta. Tutustu raporttiin tästä!

Lisätietoja hankkeesta ja muista hankkeen tuottamista raporteista aiheeseen liittyen löydät internetsivuiltamme: www.kestavamatkailu.fi 

Jätä kommentti