Tunnetko alueesi ja kuntasi EU-rahoitusmahdollisuudet?

Brysselissä järjestettiin 23.10.2012 seminaari, joka käsitteli EU-rahoitusmahdollisuuksia alueiden ja kuntien näkökulmasta. Puheenvuoroissa todettiin, että rahoitusmahdollisuuksia on olemassa, mutta alue- ja paikallistoimijat eivät aina ole niistä tietoisia tai toimijoilta puuttuu resursseja rahoituksen hakemiseen.

Euroopan alueiden liitto AER on juuri julkaissut raportin ”Information and Access to EU Funding”. Raportti sisältää suosituksia ja hyviä esimerkkejä siitä, miten EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä voitaisiin parantaa aluetasolla. Raportissa todetaan muun muassa, että EU-ohjelmia ei välttämättä tunneta ruohonjuuritasolla, että omalle projektille sopivan rahoitusohjelman tunnistaminen on aluksi usein vaikeaa, ja että projekteihin liittyvät säännöt koetaan usein turhan monimutkaisiksi. Lisäksi alueiden on usein vaikeaa löytää kontaktihenkilöitä, joiden puoleen kääntyä EU-rahoituskysymyksissä.

Kyproksen kuntaliiton Brysselin toimiston edustaja Fanourios Pantelogiannis esitteli Pro-I3T-projektin aikaansaannoksena avattua verkkosivustoa, jonne on koottu komission hallinnoimat eri EU-rahoitusohjelmat ja käytännön ohjeistusta rahoituksen hakuun. Rahoitusohjelmat on jaettu 15 eri teeman alle, minkä toivotaan helpottavan sopivan ohjelman löytämistä. Sivustolle on lisäksi tarkoitus koota hyviä käytäntöjä toteutetuista projekteista kunkin kategorian alle. Sivusto löytyy osoitteesta www.european-grants.eu.

Lisäksi Euroopan komissiolla on sivusto, jonne on koottu kattavasti tietoa EU-rahoitusohjelmista, komission tarjouskilpailuista ja mikrorahoituksesta sekä komission rahoituksen saajista. Komission aluepolitiikan pääosaston sivustolle on myös vastikään lisätty interaktiivinen kartta alueilla toteutetuista projekteista, jotka ovat saaneet EU:n aluepolitiikan rahoitusta. Joidenkin jäsenmaiden hallintoviranomaiset ovat myös julkaisseet tietoja maissaan toteutetuista projekteista, ja komissio ottaa mieluusti vastaan lisää projektiesimerkkejä. Linkit tietoihin löytyvät komission aluepolitiikan pääosaston sivulta.

Tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi EU:n vuosien 2014–2020 ohjelmakauden uudistuksista ja niiden vaikutuksista. Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRINin edustaja

Françoise Chotard ilmaisi huolensa siitä, että tutkimuksen alueellinen ja paikallinen ulottuvuus ei ole tarpeeksi esillä komission uuden Horisontti 2020 -tutkimusohjelman ehdotuksissa. Esimerkiksi Regions of Knowledge -ohjelman jatko on komission ehdotuksen perusteella vaakalaudalla. ERRINin ja AER:n yhteinen positiopaperi toteaa alueilla olevan merkittävä rooli tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistajina ja peräänkuuluttaa alueiden parempaa osallistamista EU:n tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Lähde: Kuntaliiton Brysselin toimiston tiedote 18/2012

Jätä kommentti