Lähiluomu kiinnostaa kuluttajaa!

Miksei keskisuomalainen luomu?

Suomalainen kuluttaja on kiinnostunut edelleen luomusta ja lähiluomusta. Luomutuotanto on täsmällisesti määritelty ja valvottu tuotantojärjestelmä omine kriteereineen. Luomutuotanto on myös kansantaloudellisesti kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto. Ostopanoksia ulkomailta on vähemmän. Tuontilannoitteiden ja torjunta-aineiden sijaan pelloilla hyödynnetään mm. viljelykiertoja ja tilan omaa lantaa.  Luomutuotanto edellyttää myös eläinten eettistä kohtelua ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään merkittävästi huomiota.  Luomutuotanto on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, se takaa paremman huoltovarmuuden ja se on jopa usein kannattavampi vaihtoehto viljelijälle kuin tavanomainen tuotanto. Luomutuotteista on myös vientituotteiksi.

Kuluttaja janoaa luomua

Ruoasta on tullut osa identitettiämme. Toteutamme itseämme myös syömisen kautta. SOK:n valikoimajohtaja Ilkka Alarodun  mukaan luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin: terveellisyys, harkittu erikoistuminen, aitous ja eettisyys sekä ekologisuus (esitys Luomupäivä Tampere 14.11.2012. Lähteet: kuluttajatutkimuskeskus, Kuluttajien ja tuottajien näkemyksiä ruoan ostopäätöksistä ja tuotantotavoista; Taloustutkimus Oy, Suomi Syö 2012). Vuonna 2005 suomalaista luomua valitaperusteena arvosti 39 % ja nyt 52 %.  Kuluttajien kiinnostus tuotannon eettisyyteen on voimakkassa nousussa. Ruoan ostotilanteessa  se on  kuluttajalle vähintään melko tärkeä asia 34 % (vuonna 2005)  62 % (vuonne 2011). Kiinnostus luomutuotteisiin tulee jatkumaan ja kasvamaan mm. siksi, että tulevaisuuden ostopäätösten tekijät, nuoret naiset, tulevat perheenäidit ovat selvästi huolestuneempia ympäristön tilasta, tehotuotannosta, säilöntä- ja lisäaineista ja epäeettisistä yrityksistä kuin väestö keskimäärin (TNS RISC Monitor 2012).

S-ryhmässä, jota kautta kautta kulkee lähes puolet suomalaisest luomukaupasta, on toteutunut tänä vuonna 24 % myynnin kasvu tähän mennessä. S-ryhmän kotimaisten luomutuotteiden myynti tulee olemaan 60 milj. vuonna 2012 ( suomessa valmistettujen tuotteiden osuus myynnistä 68 %). Lähes kaikkiin tuoteryhmiin kaivataan luomutuotteita lisää, kaikkein eniten liha/lihatuotteita 28 % ja vihenneksia /kasviksia (16 %).

Innovatiivinen Mukulaari Osuuskunta

Kuluttajan kiinnostus hankkia lähi- ja luomuruokaa on kasvanut myös lyhyiden toimitusketjujen, ruokapiirien kautta. Jyväskylässä perustettiin viime viikolla ruokapiirejä seraavan sukupolven toimijaksi maakunnan ensimmäinen lähi- ja luomuruoan Osuuskunta Mukulaari. Innovatiivisia toimintamuotoja etsivä Osuuskunta Mukulaari tuo paikallisen ruoan kuluttajan ulottuville ilman välikäsiä, kaikille reiluun hintaan. Jäseneksi houkutellaan tuottajia, kuluttajia, jalostajia  ja lähiruokapiirejä. Tässä tarjotaan nyt todellista mahdollisuus loumu- ja lähiruoan tuottajille ja jalostajille, johon kannattaa tarttua!

Oheisista linkeistä ajankohtaista luomulisätietoa Mukulaarista, Tampereen luomupäivästä, Keski-Suomessa toimivasta Kasvi-idea -hankkeesta sekä luomutietoa tarjoasvasta  luomutietoverkosta.

http://mukulaari.fi/joulu2011/mukulaari

http://www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/luomupaiva/

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ProAgria/Keskukset/ProAgriaKeskiSuomi/Hankkeet/Kasvi-idea

http://www.luomu.fi/tietoverkko/

 

 

 

 

Jätä kommentti