SUOMI EUROOPAN KULTTUURIREITTIEN KARTALLE

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana  eurooppalaisessa kulttuurireittien kehittämishankkeessa CERTESS (European Cultural Routes, Transfer Experience, Share Solutions).  Kulttuurimatkailu on nostettu yhdeksi painopisteeksi Suomen matkailun kehittämisessä ja tavoitteena hankkeessa onkin saada myös Suomi virallisten kulttuurireittien kartalle.

Toistaiseksi Pohjoismaat ovat melko heikosti edustettuina tässä verkostossa, ja Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtäkään toimivaa virallista reittiä. Muualla Euroopassa virallisia kulttuurireittejä on n. 25. European Institute of Cultural Routes  -organisaation sertifioimat kulttuurireitit perustuvat johonkin kulttuuriperintöön; historiaan, uskontoon, luontoon tai vaikkapa ruokaan. Sertifioitujen reittien tulee olla “cross-border” –reittejä, eli reitin tulee koskettaa useampaa maata.

Hankkeessa on mukana Suomen lisäksi kymmenen partneria Luxemburgista, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Romaniasta, Tšekin Tasavallasta, Saksasta, Itävallasta ja Puolasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää Euroopan kulttuurireittien elinvoimaisuutta ja hallinnointia. Tämä tapahtuu jakamalla ja kehittämällä partnerien tutkimia hyviä käytänteitä ja hyväksi koettuja työkaluja. Elinvoimaisuutta pyritään kehittämään myös ”tuotteistamalla” reittejä matkailun näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteenä Jyväskylässä järjestettiin väliseminaariseminaari 22.8.2013. Seminaarin aiheena oli pohtia Euroopan kulttuurireittien mahdollisuuksia Suomessa. Seminaarin pääpuhuja oli Berit Lånke Trondheimista (Nasjonalt Pilegrimssenter), ja hän toi käytännön tietoa kulttuurireittien perustamisesta. Lånke on ollut mukana hakemassa virallista kulttuurireitin statusta Pyhä Olavin (St Olav) reitistölle, joka tällä hetkellä kulkee Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa on jo tehty avauksia kulttuurireittien tuomisesta maahan. Tällaisia ovat esimerkiksi Pyhän Olavin reitin jatkaminen Suomeen, sekä nyt Linnasta Linnaan -hankkeena kehitettävä yhteistyö muutamien Suomen ja Venäjän linnojen välillä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa CERTESS hankkeen tavoitteisiin vastataan toimimalla linkkinä suomalaisten toimijoiden ja hankkeen kansainvälisten partnereiden välillä. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös osaamista tulevien Suomalaisten reittien perustamiseen ja  tuotteistamiseen matkailun näkökulmasta.

CERTESS hanketta hallinnoi European Institute of Cultural Routes  ja hanke saa rahoitusta Interreg IV ohjelmasta.  CERTESS-hanke käynnistyi 2012 ja jatkuu 30.11.2014 saakka.

 

Lisätietoja:
Susanna Nuijanmaa
Suomen projektikoordinaattori
susanna.nuijanmaa@jamk.fi
040-5786617

http://certess.culture-routes.lu

Jätä kommentti