Heikot signaalit ennakoivat ruokapalvelujen muutoksia

Ruokapalveluihin vaikuttavat monet maailmalla ja kotimaassakin tapahtuvat muutokset, esimerkiksi sote- ja maakuntauudistukset, mutta myös alan trendit ja megatrenditkin. Jos peilataan tämän hetken ruoka- ja ravintolatrendejä, ovat vastuullisuus, eettisyys ja ekologisuus arvoina voimakkaasti esillä. Isoina trendeinä ovat tällä hetkellä myös vegaani-ruokavalio ja raakaruoka, jotka itsessään ovat terveellisyytensä lisäksi myös ekologisia ja eettisiä valintoja. Heikkoihin signaaleihin ja muutoksiin vaikuttavat monet poliittiset tekijät, kuten esimerkiksi alkoholilakiuudistus, yritystukien uudistus, työvoimapula ravintola-alalla, maatalousyrittäjien tukeminen, EU:n elintarvikelakiuudistus sekä elintarvikevero.

Heikkoja signaaleja ovat myös ruoan hinnan kohoaminen, ostovoiman heikkeneminen, tuloerojen kasvaminen ja matkailun voimakas kasvu maassamme. Lisäksi ruokapalveluihin liittyviksi heikoiksi signaaleiksi on havaittu lähiruoka, puutarhat ravintoloissa, mindfulness-syöminen, ekologinen uusi-luksus, hävikkiin perustuva liiketoiminta, avaruusviljely, hyönteiset raaka-aineena jne. Näiden lisäksi voidaan nostaa esiin fleksaaminen eli eri ruokavalioiden yhdistely omien tarpeiden ja mieltymyksien mukaan. Ilmiöt ovat saaneet elintarviketeollisuuden panostamaan vegaaneihin vaihtoehtoihin ja ravintolat ovat päivittäneet ruokalistansa trendien mukaisiksi.

Vastuullisuus ruoassa vaatii ruokaketjun läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja tunnistettavuutta. Ravintola-alan heikkoja signaaleja ovat myös casual-diningin ja fine-diningin sekoittaminen sekä asiakkaiden laatutietoisuus. Myös fast-casual trendinä nousee jatkuvasti. Fast-casualiksi kutsutaan nykyistä pikaruoka-ajattelua terveellisempää ja eettisempää vaihtoehtoa. Vegebuumi on ollut vahvana jo jonkin aikaa ja uusi tuotteita tuleekin jatkuvasti myyntiin. Asiakkaat vaativat entistä enemmän vegaanisia tuotteita ja elintarviketeollisuus sekä ravintolat ovat ryhtyneet nostamaan kasvi- ja vegaaniruokatuotteiden määrää tuotannossa. Uusia tuotteita kehitetään nyt esim. härkäpavusta, kaurasta ja rukiista.

Julkisiin ruokapalveluihin vaikuttaa monin tavoin sote- ja maakuntauudistus, väestön ikääntyminen, työn ulkoistaminen ja esim. digitaalisuus palveluprosesseissa. Sote-uudistukseen varaudutaan kunnissa ja maakunnissa monin tavoin. Uudistetussa mallissa kunta ja maakunta toimivat itsenäisinä toimijoina, joilla ei ole toisiinsa nähden määräysvaltaa. Maakunnat tulevatkin jatkossa huolehtimaan ikääntyvien, lasten ja nuorten ruokapalveluista. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on antanut lausunnon, että ”Kunnille ei ole tulossa lisää sote-tuotantoa” (Kuntalehti 2017).

Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen muuttavat ruokapalveluiden tulevaisuutta. Robotiikka yleistyy ja digitaaliset palvelut ja keinoälyn hyödyntäminen ruokapalveluissa vaikuttavat mm. palveluiden tuotantoon monella tavalla. Teknologia auttaa asiakkaiden tavoittamisessa ja yksilöllisten palveluiden tuottamisessa entistä räätälöidymmin. Esimerkkeinä voidaan nostaa esim. Flytrex-lähettipalvelu, joka toimittaa ruuan pienoishelikopterin avulla sekä Eatsa-ravintola, jossa tilaus toimii älylaittein, eikä henkilökuntaa ole ravintolasalissa lainkaan.

Lähteitä:

Alueuudistus.fi. 2017.
Erkko, A. 2015. 7 trendiä, jotka muovaavat ruokaympyräämme. Viitattu 20.11.2017. http://makujenmaailma.kauppalehti.fi/ruoka/trendit-muovaavat-ruokaympyraa.
Erola, P. 2017. Ruokapalveluiden YT-info. Tampere: PHSP.
Euroopan komissio. 2017. Uuselintarvikkeet. 2017. Viitattu 18.11.2017. https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/uuselintarvikkeet/ew0116707fin_002.pdf
Garfield, L. 2017. Fast food chains as we know them are dying – here’s what could replace them. Viitattu 27.11.2017. http://nordic.businessingsider.com/fast-food-suburbans-future-2017-6.
Hiltunen,. E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa? Trendit ja ilmiöt. Jyväskylä: Docendo Oy.
Ilmastomynteinen ruoka. 2017. Ilmasto-opas. Viitattu 28.11.2017. https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-ruoka.html.
Kuntalehti. 2017. Oppositiojohtajat: kuntien voitava tuottaa sote-palveluita. Helsinki: KL-Kustannus Oy.
Kuntalehti. 2017. Pöysti vahvisti: kunnille ei ole tulossa sote-tuotantoa. Kuntalehti 9/2017. Helsinki: KL-Kustannus Oy.Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Oy.
Launis, M. 2016. Ruokatrendit 2017. Viitattu 27.11.2017. https://aromilehti.fi/artikkelit/ruokatrendit-2017.
Leminen, R. 2016. Ruokatrendit 2017. Viitattu 27.11.2017. http://www.hs.fi/art-2000005021088.html.
TOPI -tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali. 2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. Viitattu 27.11.2017. https://tulevaisuus.fi / https://tulevaisuus.fi/menetelmat/pehmea-systeemimetodologia-ssm/ssm-tutkimusmenetelmana/
Weller, C. 2016. Future restaurants robot automation. Viitattu 28.11.2017. http://businessinsider.com/future-restaurants-robot-automation-2016-8?r=US&IR=T&IR=T.

Teksti: Anne Törn-Laapio ja Anne Mäntysaari