Yrittäjyysvalmiuksia ja uraohjausta tulkin välityksellä

Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan opettajan omakohtaisia kokemuksia, millaista oli opettaa tulkkien välityksellä maahanmuuttajille yrittäjyyttä ja uravalmiuksia. Projekti liittyy MAKA-hankkeeseen.

Yrittäjyysvalmennus maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Yksi osa projektia oli yrittäjyysvalmennus Saarijärvellä ja kohderyhmänä oli 13 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Ryhmässä kaikilla ei ollut vielä tarvittavaa suomen kielen taitoa ja siksi toteutimme opetuksen tulkkien välityksellä. Tulkit olivat itsekin maahanmuuttajataustaisia ja osallistuivat myös itse ohjelmaan.
Opetuspäiviä oli kaikkiaan yhdeksän ja jokaiselle päivälle oli laadittu oma teema. Ryhmä toimi aktiivisesti heti alusta saakka. Olin itse yllättynyt, miten nopeasti ryhmän luottamus oli saavutettu ja luonteva vuorovaikutus alkoi melko nopeasti ryhmän käynnistymisen jälkeen. Oman haasteensa toi opetuksen toteuttaminen kahden eri kielisen tulkin välityksellä. Opetus tulkattiin arabiaksi ja farsiksi.

Teemat

Tässä vielä muutamia nostoja päivistä ja käsitellyistä teemoista. Yksi käsiteltävistä teemoista oli verotus ja verotusjärjestelmä Suomessa. Ryhmässä nähtiin suomalainen verotus uhkana sekä työllistymisen että yrittämisen näkökulmasta. Varsinkin pakolaistaustaisten käsitys suomalaisesta verotuksesta oli kovin vajavainen. Tiedon puute aiheutti sen, että verotus koettiin uhkaksi. Avasin suomalaista verotusta monesta eri näkökulmasta ja projektin lopussa verotusta ei nähty enää uhkana tai ainakin verotuksen merkitys suomalaisen yhteiskunnan tukipylväänä ymmärrettiin. Toisena nostona projektista otan ryhmän aktiivisuuden ja innostuksen osallistua ryhmäkeskusteluihin ja tehtävien tekemiseen sekä purkamiseen. Pidän noston arvoisena tämän ryhmän aktiivisuuden siitä syystä, että ryhmän koulutustaustat olivat hyvin erilaisia. Ryhmässä oli myös yksi luku- ja kirjoitustaidoton. Ohjelmaan osallistujille jaettiin osallistumistodistukset ja se nähtiin ryhmäläisten keskuudessa myös tärkeäksi.

Kokonaisuutena MAKA-hankkeen Saarijärven ryhmän opetuskokemus oli avartava ja toi itselle myös uutta osaamista. En ollut aikaisemmin opettanut tulkkien välityksellä ja saati sitten kahden eri kielisen tulkin välityksellä.

Kirjoittaja
Erica Svärd, Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
erica.svard@jamk.fi

Jätä kommentti