Resilientti projektipäällikkö taipuu moneen

OsaavaPK-projektipäällikkö ”taipumassa”
OsaavaPK-projektipäällikkö ”taipumassa”

OsaavaPK -hankkeessa valmennetaan yrityksiä muun muassa uudistumiskyvykkyyden eli resilienssin, osallisuuden, verkostotyöskentelyn ja henkilöstöjohtamisen saralla. Hankkeen keskeisenä sanomana on ’Onnistutaan yhdessä’. Jokainen yritys tarvitsee uudistumiskyvykkyyttä alati muuttuvassa maailmassa ja kilpailutilanteessa. Resilienssi on myös ominaisuus, jota projektipäällikkönä tarvitsee taipuakseen moneen.

Joustavasti yli haasteiden

Projektit menevät harvoin täysin suunnitelman mukaan. Vastaan tulee yllättäviä tilanteita – usein vieläpä samanaikaisesti. Haasteita voi ilmetä esimerkiksi budjetin ja resurssien kohdentamisten kanssa, aikatauluissa pysymisessä, henkilökemioissa ja viestinnässä. Toisinaan myös määrälliset tavoitteet, kuten projektiin osallistuvien kohderyhmien määrät, uhkaavat jäädä suunniteltua pienemmiksi. Projektipäälliköltä kaikki vastaan tulevat haasteet vaativat resilienssiä.

Projektipäällikön tulee sietää stressiä, olla joustava ja hallita kokonaisuuksia. Hyvät sosiaaliset-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat kultaa, kun projektissa toimitaan useiden eri ihmisten kanssa. Tarvitaan kyvykkyyttä toimia ja viestiä ihmisten kanssa stressaavista tilanteista ja ihmisten erilaisuudesta huolimatta. Siinä, missä yhdelle toimii ”halki-poikki-pinoon” –toiminta, on toisen kanssa edettävä kierrellen, kaarrellen, pohdiskellen. On viestittävä ja toimittava usealla eri tavalla menettämättä kuitenkaan fokusta määränpäästä. Kokonaisuuksien hallinnassa järjestelmällisyys, organisointitaidot ja ennakointikyky korostuvat. Asiat on osattava priorisoida. First things first, kuten sanotaan. On kyettävä etenemään joustavasti projektisuunnitelman mukaan ja silti tarvittaessa tekemään joustavasti ja ennakoiden muutoksia.

Jatkuvasti oppien

Projekteissa tulee vääjäämättä eteen myös uusia tilanteita. Olipa projektipäällikkö kuinka kokenut tahansa, voi muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä tulla eteen tilanteita, joita ei ole aiemmin kohdannut. Uusien asioiden oppiminen – jatkuva oppiminen, ja yhdessä tekeminen auttavat näissä tilanteissa. Myös verkostojen tärkeys korostuu uusissa tilanteissa. Verkostot ovat voimavara uusia tilanteita ja asioita kohdatessa, sillä niistä saa usein tukea ja tietoa.

Tässä edellä on mainittu keskeisimpiä resilientin projektipäällikön ominaisuuksia. Resilientti projektipäällikkö taipuu todellakin moneen ja onnistuu yhdessä muiden kanssa! Samaa resilienssiä tarvitsevat yritykset ja organisaatiot kyetäkseen uudistumaan ja menestymään.

OsaavaPK-hanke auttaa kohdeyrityksiään uudistumiskyvykkyydessä vielä viimeisen projektivuoden, 2019, ajan. Jämsän ja Mikkelin yritysryhmien rekrytointi valmennusohjelmaan on parhaillaan käynnissä.

Henna-Riikka Markkio


Kirjoittaja Henna-Riikka Markkio työskentelee Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa Liiketoiminta -yksikössä projektipäällikkönä, OsaavaPK-hankkeessa

Kirjoituspäivämäärä: 30.1.2019

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Työterveyslaitos (TTL) ja LUT-yliopisto (LUT).

Jätä kommentti