JAMK koordinoi valtakunnallista vastuullisen matkailun koulutuksen kehittämistä

Petra Blinnikka.
Petra Blinnikka.

Suomeen suuntautuva matkailu kasvoi vuonna 2017 kovaa vauhtia ulkomaisten yöpymisten lisääntyessä yhteensä 14% edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan ilmastonmuutos etenee korostaen matkailun ympäristöllisiä vaikutuksia ja nostaen matkailun sopeutumistarvetta. Matkailijat ovat alkaneet huomioida matkailua kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Matkailuelinkeinossa toimivilta vaaditaan kykyä ja osaamista toimia uudella tavalla. Vastuullisuusosaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa vielä merkityksellisempää kuin se tänä päivänä on. Monissa yrityksissä tehdään jo hienoja tekoja. Vastuullisuus on kuitenkin laaja ilmiö, ja kaikkien vastuullisuuden osa-alueiden hallinta ei ole yksinkertainen tehtävä.

Vuoden 2019 alussa alkaneessa 2,5 -vuotisessa Vastuullisen matkailun portaat –hankkeessa kehitetään täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi:

  • Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän ja digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat.
  • Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin.

Toimenpiteet käynnistyvät kevään 2019 aikana työpajoilla, joissa kerätään osaamistarpeita kohderyhmän edustajilta vastuullisen matkailun teemaan liittyen. Ensimmäinen työpaja järjestetään Valtakunnallisen maaseutumatkailuseminaarin yhteydessä Ähtärissä 21.3.2019. Osaamistarveselvityksen pohjalta kehitetään koulutuskokonaisuus, johon etsitään testaajia kohderyhmän edustajista.

Tarve vastuullisen matkailun osaamiselle on tunnistettu myös valtakunnallisilla foorumeilla. Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -hankkeessa toteutettu tutkimus (2018) osoitti, että vastuullisuusosaamisen kehittämiselle on tarvetta matkailualalla. Alkusysäyksen Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen suunnittelulle antoivat keskustelut vastuullisen matkailun osaamisen kehittämisen tarpeesta valtakunnallisen ICRT Finland –verkoston kokouksissa. Tämän lisäksi suunnitteluvaiheessa oli selvää, että tuleva koulutusmalli tulee olla mahdollisimman hyvin saavutettavissa kenelle tahansa alalla työskentelevälle. Digitaalisuuden hyödyntäminen antaakin tähän hyvät työkalut. Suunnitteluvaiheessa myös tiedostettiin, että alalla työskentelevillä on vaihteleva perusosaaminen vastuullisuusasioista. Tästä syystä koulutusmalli tulee itsearviointien pohjalta rakentumaan ns. osaamisen portaiksi, ja kullekin osallistujalle polku ylimmälle portaalle voi olla hieman erilainen.

Vastuullisen matkailun portaat -hanke on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuudesta: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Petra Blinnikka

Hankkeen uutisia voi seurata:

Kirjoittaja työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa matkailun ja palveluliiketoiminnan lehtorina ja asiantuntijana Vastuullisen matkailun portaat –hankkeessa. Hän on työskennellyt kestävän ja vastuullisen matkailun parissa jo vuodesta 2010 lähtien ja koordinoi valtakunnallista vastuullisen matkailun verkostoa ICRT Finland (International Centre for Responsible Tourism).

Jätä kommentti