Viisi vinkkiä löytää merkityksellisyys arjen estetiikasta

Olen pistänyt merkille, että viime aikoina merkityksellisyydestä on tullut iskusana erilaisissa työelämäkeskusteluissa. Ihmisille on yhä tärkeämpää saada tehdä merkityksellistä työtä. Erityisesti on korostettu sitä, että uudet työelämän sukupolvet Y ja Z haluavat työltään merkityksellisyyttä. Lisäksi meitä kehotetaan etsimään ja löytämään oma kutsumus työelämässä jo hyvin varhaisessa vaiheessa työuran alkuaikoina.

Tälle polulle ei kannata etenkään nuorella iällä lähteä sillä ajatuksella, että elämän pitää tuntua koko ajan ylitsevuotavan merkitykselliseltä. Ei pidä. Elämä voi olla ihan tavallista ja silti riittävän hyvää. Voimme olla tyytyväisiä tässä hetkessä ja lakata työntämästä itseämme jatkuvasti kohti suurempia tavoitteita. Saamaan koko ajan lisää. Etenkin nuorella iällä, ja miksei myös vanhempana, jatkuva merkityksellisyyden etsiminen voi myös stressata ja kuluttaa voimavaroja.

Kuvassa teksti: mitä pitää tehdä nyt mitä ei enenn pitänyt ? MAailma ei ole enää se mitä se oli ennen. Hankkeesseen osallistunut esimies.Nyt meille on annettu aikaa pysähtyä ja hidastaa elämämme hengästyttävää tahtia. Yhtäkkiä ei olekaan kiire töihin, ruuhkissa istumiseen, töistä kotiin, ruokakauppaan, harrastuksiin. Kuten olemme ehkä jo huomanneet, jatkuva kiiruhtaminen paikasta toiseen ei tee meistä yhtään tärkeämpiä tai merkityksellisempiä ihmisiä. Elämänrytmimme on hidastunut ja pakottanut meidät olemaan läsnä ihan tavallisessa arjessa.

Professori Arto Haapala on todennut: ”Arkisuus on kokemuksellisuuden muoto, ja arjen esteettisyys rakentuu arkisuuden rytmeistä ja yllätyksettömyyden luomasta turvallisuudesta ja miellyttävyydestä”. Nyt olemme tilanteessa, jossa arkisuuden rytmimme on hidastunut ja näemme siinä olevat yksityiskohdat tarkemmin, mukaan lukien itsemme ja muut ympärillä olevat ihmiset. Tarvitsemme tavallisen arjen rytmin mukanaan tuomaa turvallisuutta epävarmuuden keskelle.

Voimme oppia tästä ajasta ja pyrkimyksestä jatkuvaan merkityksellisyyden etsimiseen. Voimme tunnistaa ja vahvistaa tavallisen arjen estetiikkaa tässä hetkessä ja lisätä turvallisuuden tunnetta siitä, että kaikki on hyvin juuri nyt. Nämä vinkit sopivat kaikille meille, sukupolvesta riippumatta.

  1. Kohtaa itsesi sellaisena kuin olet

Arvosta aikaa, jota saat viettää itsesi kanssa ja tutustua paremmin siihen kuka oikeastaan oletkaan. Ole armollinen itsellesi ja hyväksy keskeneräisyytesi. Näe itsessäsi hyvät puolet ja vahvista niitä.

  1. Kohtaa muut ihmiset sellaisina kuin he ovat

Arvosta kohtaamisia muiden ihmisten kanssa. Näe ympärilläsi olevien ihmisten hyvät puolet ja kerro niistä heille. Mieti, miten voit auttaa tai tukea muita. Hyödynnä osaamisesi ja kokemuksesi muita varten.

  1. Anna ajatuksillesi tilaa virrata vapaasti

Löydä itsestäsi luovuutta, joka on hukkunut kiireisen elämän sopukoihin. Löydä uudelleen ne itsellesi tärkeät asiat, jotka olet kadottanut. Löydä uusia tapoja tehdä asioita. Löydä uusia näkökulmia.

  1. Anna elämäsi soljua vapaasti eteenpäin

Arvosta tyhjyyttä ja anna sille tilaa. Näe muitakin kuin materialistisia tavoitteita. Anna elämäsi rauhoittua.

  1. Havainnoi ympäristöäsi ja nauti luonnon kauneudesta

Luonto hoitaa meitä ja siksi meidän on tärkeää hoitaa myös luontoa. Mieti, voiko elämäsi olla jatkossa yksinkertaisempaa ja vähemmän maapalloa kuormittavaa.

Toivottavasti nyt käsillä oleva uusi aikakausi kuljettaa meitä ihmisiä yhteiseen suuntaan ja auttaa näkemään elämämme olennaiset asiat uudessa valossa. Eri sukupolvet ovat joutuneet kohtaamaan kriisin, joka yhdistää meitä jatkossa. Vanhemmilla sukupolvilla on viisautta kriiseistä selviytymisestä ja nuoremmat sukupolvet tarvitsevat sitä. Ehkä merkityksellisyys voikin jatkossa olla olemassa ilman suuria pyrkimyksiä ja tavoitteita, yksinkertaisempana kuin ennen. Ehkä merkityksellisyys syntyykin yhteisten tekojemme kautta. Voimme kaikkien sukupolvien osalta rakentaa uuden tavan tehdä asioita, lyödä hynttyyt yhteen ja selviytyä edessä olevista haasteista.

Kirjoittaja pohtii ja havainnoi johtamista ja merkityksellisyyttä YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle – projektissa asiantuntijana. Projektia voi seurata eri kanavissa:

kuvitteellinen
Kuva: Leena Junnikkala

nettisivut 

podcast: #yzcast

twitter & instagram: @yzjohtaminen

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle –projektia rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

KTT Marianne Ekonen työskentelee yliopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on löytänyt oman, tavallisen arkensa estetiikkaa viime aikoina läheisten ihmisten seurasta, puheluista ystäville, etäpalavereista työkavereiden kanssa, neulomisesta ja keväisestä luonnosta.

rahoittajan logot: Euroopan sosiaalirahasto, JAMK

Jätä kommentti