Huh! Ei mun tarvii vielä tietää mitä mä haluun…

…ja oma asenne ratkaisee. Nämä ovat järjestyksessään toisen pilottijakson Serpa-ryhmien nuorten esiin nostamia lausahduksia, jotka kiteyttävät hyvin Serpa-ryhmätoimintaa. Nuoret tarvitsevat aikaa ja keskusteluja, jotta ajatukset selkeytyvät ja oma juttu löytyy. Sitten nuorilla itsellään on oltava rohkeutta lähteä toteuttamaan niitä omia juttujaan.

serpa_viimeinen_kuva

Serpa-ryhmissä ratkotaan kokeilukulttuurin keinoin koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia. Ongelmat tuntuvat usein liian suurilta ja nuorista saattaa tuntua ettei kukaan ole auttamassa. Ryhmissä on muita samassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja täten ryhmissä vertaistuki on tärkeää. Nuoret projektipäälliköt (lue vertaisohjaajat) liidaavat vapaaehtoisryhmiä eikä lähetteitä tai poissaoloja kyttää kukaan.

Mitkä asiat nuoria sitten mietityttää koulutukseen ja työelämään liittyen? Keskustelimme ja keräsimme nuorten mietteitä näistä aiheista ja pyysimme audienssia Työ- ja elinkeinoministeriön selvityshenkilö Maria-Kaisa Aulalle. Audienssissa nuoret projektipäällikkömme välittivät nuorten huolia mm. median ruokkima ”negissetti”, eli jatkuva työttömyydestä uutisointi ja se, että työpaikkoihin vaaditaan superihmisiä. Lisäksi viranomaisviidakossa seikkailu on turhauttavaa, kenelläkään ei ole aikaa kuunnella/ keskustella. Ratkaisuehdotuksia oli nuoria itseään kiinnostaviin juttuihin tutustuminen, aktiivinen tekeminen ja kiinnostaviin työpaikkoihin tutustuminen. Nämä asiat voidaan sanallistaa myös uuden työn muotoiluksi ja itsensä työllistämiseksi, eli tehdään niitä juttuja jotka kiinnostavat nuorta itseään ja joihin meidän nykyinen koulutusjärjestelmä ei vielä tuota valmiita ammatteja. Maria- Kaisa Aula esittää selvityksessä, että työllisyyspalveluihin tarvitaan lisää kokeiluhenkeä http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-tyollisyyspalveluiden-alueellisia-kokeiluja-kaynnistettava

Hyvänä esimerkkinä oman jutun tekemisestä ja intohimon valjastamisesta voidaan nostaa ajankohtaisesti skeittiguru Tony Hawk, joka on tämän vuoden Nordic Business Forumilla keynote speaker, aiheena on ”Finding Success Through Passion and Reinventing Your Brand Along the Way