Horizon 2020 -puiteohjelma

Euroopan komissio esitteli 30.11.2011 uuden tutkimuksen ja innovaation Horizon 2020 -puiteohjelman vuosiksi 2014–2020. Horizon 2020 on yksi kulmakivistä innovaatiounionissa, joka on Euroopan globaalin kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke. Puiteohjelmassa kootaan ensimmäistä kertaa kaikki EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus yhden ohjelman alle.

Puiteohjelma kattaa kaiken tutkimus- ja innovaatiorahoituksen, jota nykyisin myönnetään tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta (FP7), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (EIT). Komissio ehdottaa kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi 80 miljardin euron investointeja tutkimukseen ja innovointiin. Puiteohjelmassa keskitytään entistä enemmän tieteellisten läpimurtojen jalostamiseen innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ja muuttavat ihmisten elämää parempaan suuntaan.

Rahoituksen hakeminen tulee Horizon 2020 -puiteohjelmassa olemaan helpompaa. Byrokratiaa vähennetään merkittävästi yksinkertaistamalla sääntöjä ja menettelyjä, jotta mukaan saataisiin enemmän huippututkijoita ja laajempi valikoima innovatiivisia yrityksiä.