Uusia TEKES –hankkeita LIPAAN!

OSUVA – Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali-ja terveydenhuollon muutoksessa

Vuoden 2012 alussa käynnistyy kolmevuotinen TEKESin rahoittama työelämäinnovaatioiden tutkimushanke, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä. Tutkimuskohteeksi on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanne.

Kohdeorganisaationa ovat sosiaali- ja terveysalan yhteistoiminta-alueet, kuntayhteenliittymät ja yksityiset palveluntuottajat: 

 • Jyväskylän kaupunki /Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Harmoniacare Oy/ Jyväskylä
 • Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri (EKSOTE)/Lappeenranta
 • Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Kemi
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoinen/ Kauhava
 • Perusturvakuntayhtymä Akseli/ Nousiainen
 • Vaasa‑Laihia‑Vähäkyrö yhteistoiminta‑alue

Hankkeen tavoitteena on synnyttää aito innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen sekä kehittämisen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on sekä metodinen että teoreettinen uuden luominen. JAMK toimii hankkeen koordinaattorina.

Tutkijaverkoston muodostaa:

 • Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, Arcada
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, koordinoijana
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
 • Työterveyslaitos, TTL
 • Vaasan yliopisto, UWASA 

Lisätietoja:
Jaana Teriö 040 838 0417, Johanna Heikkilä 040 848 8623

Liminaatitila

Hankkeessa tutkitaan innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen mahdollistavaa johtajuutta liminaalitilassa, siirtymätilassa, jossa on vapausasteita ja jossa uudet rakenteet ovat vasta muodostumassa.

Tutkimuksessa tarkastellaan liminaalijohtamista neljässä johtamisympäristössä. Näissä ympäristöissä kehkeytyvässä olevat johtamisen mallit – joustava, voimaistava, omaehtoinen ja kaverijohtaminen – tuovat osansa tutkimuksessa tuotettavaan liminaalijohtamisen ”marjapensastukeen”. Innovaatiotoiminta ymmärretään tässä tutkimuksessa marjapensasmaisesti kasvavana ja rönsyilevänä toimintana alati muuttuvissa työympäristöissä.

Tekes myönsi rahoitusta 79 000 € Jyväskylän ammattikorkeakoulun osatutkimukselle ”Nuorten kaverijohtaminen osuuskunnissa”. Lisäksi Pellervo-Seura on sitoutunut 10 000 € rahoitukseen ja JAMK 42 666 € omarahoitusosuuteen. Työpanosta hankkeelle tuottaa seitsemän osuuskuntaa, jotka ovat sitoutuneet 1 000 € panostuksella hankkeen toteutukseen.

Asiantuntijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Heikki Toivanen ja tutkimus toteutetaan ajalla 1.1.2012–31.12.2013. Opiskelijat ovat hankkeen toteutuksessa mukana opinnäytetöiden kautta, jotka kohdistuvat dialogimittauksen arviointiin ja haastatteluihin.

Jätä kommentti