Yritysten kilpailukyvyn ja pk-yritysten toiminnan edistämiseen 2,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020

Bryssel 30. marraskuuta 2011 – Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja yrittäjyyskulttuurin edistäminen, myös luomalla uusia yrityksiä, ovat Euroopan komission tänään Brysselissä esittämän uuden rahoitustukiohjelman keskeisiä aiheita. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman talousarvio on 2,5 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020.

Ohjelma on rahoitusväline, jolla jatketaan suureksi osaksi nykyisen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisia toimia. Uudessa ohjelmassa keskitytään erityisesti seuraaviin: 1) yrittäjiin ja etenkin pk-yrityksiin, joille on etua siitä, että ne saavat helpommin rahoitusta yritystoimintaansa, 2) kansalaisiin, jotka haluavat ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja joilla on vaikeuksia oman yrityksen perustamisessa tai kehittämisessä, ja 3) jäsenvaltioiden viranomaisiin, jotka saavat paremmin apua tehokkaiden politiikan uudistusten kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Jätä kommentti