Ilmianna hyvä maaseudun palvelu!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Leader-yhdistykset JyväsRiihi ja Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI etsivät parhaita maaseudun palveluideoita Keski-Suomesta. Kuntien tiukentuva talous, pitenevät välimatkat ja maaseudun väestömuutokset tuovat haasteita palveluntuotantoon. Elinvoimainen maa­seutu tarvitsee uusia ideoita.

Virallinen innovaatiotoiminta tuntuu keskittyvän kaupunkeihin ja maaseutua pidetään kovin perin­teisiin sitoutuneena. Lisäksi innovaatiot ymmärretään yleensä yritysten toiminnaksi. JAMK, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry ja JyväsRiihi ry ovat rakentamassa kansainvälistä Innovative Village –han­ketta, jonka pyrkimyksenä on luoda hankekylien tarvitsemia palveluinnovaatioita yhteisöllisesti.

Innovaatiotoiminnassa pelkkä luovuus ei riitä, vaan hieno idea on kehitettävä toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi. Hanke tarjoaa apua ideointiin, kehittämiseen ja testaamiseen.

Nyt haetaan ideoita hyvin ja kekseliäästi järjestetyistä palveluista maaseudulla. Palvelun tarjoaja voi olla yhdistys, yritys tai kunta.

Löydetyt parhaat palveluideat esitellään Innovative Village -hankkeessa, jossa kyläyhteisöihin sovel­letaan yhteisöllistä innovointia. Innovaatiotyöpajoissa eri maiden kyläläiset mm. peilaavat toistensa palveluideoita omiinsa. Tavoitteena on synnyttää uusia ideoita maaseudun elinmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kiinnostaviin palvelukohteisiin tehdään myös opintomatkoja.

Haussa on erityisesti palveluideoita, jotka

  • kohdentuvat maaseutualueille
  • ovat innovatiivisia eli toimivat uuden idean pohjalta tai soveltavat vanhaa ideaa uudella tavalla
  • hyödyntävät paikallisia resursseja
  • olisivat sovellettavissa muillekin paikkakunnille ja jopa ulkomaille
  • ovat mielellään kolmannen sektorin, julkisen ja/tai yksityisen sektorin yhteistyötä.

Palveluideat voi ilmiantaa allekirjoittaneelle maaliskuun 2012 aikana. Kaikki ideat ovat tervetulleita! Palvelu tulee kuvata lyhyesti ja ilmoittaa palveluntarjoajan yhteystiedot. Parhaille ideoille on luvassa positiivista julkisuutta.

Lisätietoja

Outi Raatikainen, projektipäällikkö, 050 412 0491, outi.raatikainen@jamk.fi

Innovative Village -hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta ja palvelut –yksikkö

www.jamk.fi/innovative-village