Uutisia rakennerahastojen ohjelmakaudesta 2014-2020

  1. EU:n rakennerahastojen hallinnointi kevenee ja alueellinen päätöksenteko vahvistuu uudella ohjelmakaudella vuosina 2014–2020. Lähtökohtana on vahvistaa EUosarahoituksella toteutettavan toiminnan tuloksellisuutta ja keventää tuensaajien hallinnollista taakkaa. (sama vanha laulu…)
  2. EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2014–2020 laaditaan vain yksi alueiden tarpeista lähtevä ohjelma-asiakirja. Se sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet. (paluu vanhaan malliin)
  3. Hankkeiden haut, valmistelu, päätökset, toimeenpano ja ohjaus tapahtuvat ohjelmakaudella 2014–2020 alueilla ELY-keskuksissa ja maakunnan liitoissa, kuten tähänkin asti. (ei siis mitään uutta)
  4. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että EU-rahoitus vähenee tulevalla rakennerahastokaudella vuosina 2014–2020 jonkin verran. (tämä oli odotettavissa)

Lisäinfoa uusimmassa rakennerahastot.fi uutiskirjeessä.

Jätä kommentti