Sote-alan organisaatiot haastaa johtamisen tutkijat ja itsensä – henkilöstö ja asiakkaat mukaan muutosprosesseihin

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viime vuosina tapahtunut lukuisia uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä palvelujen järjestämiseen että rakenteisiin. Jatkuvat muutokset ovat haastaneet sosiaali- ja terveysalan organisaatiot, niiden johdon, esimiehet ja henkilöstön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) koordinoi 3 vuotista merkittävää kansallista lähes 1,2 milj euron Tekes-rahoitteista tutkimusprojektia, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteissa. Tutkimus syventyy siihen, kuinka organisaation toimintaa kehitetään asiakkaan, työntekijät ja muiden palveluidentuottajien ja johdon yhteistyönä.

Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti ei työhyvinvointia ole enää helppo edistää. Osallisuus on se  keino, jolla työ on mahdollista nähdä ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Osallistuva innovaatiotoiminta on henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista ja aloitteellista osallistumista yhteisölliseen innovaatioprosessiin. Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtaminen vaatii uudenlaista johtajuutta. Johdon tehtävänä on suunnitella organisaation rakenteet, käytännöt ja prosessit siten, että innovaatiotoiminnan ja sitä ohjaavien arvojen kesken on mahdollisimman hyvä toisiaan tukeva vuorovaikutussuhde.

Projektissa rakennetaan konkreettisia uudistuksia ja toimintatapojen muutoksia kiinteässä yhteistyössä useiden hyödyntäjä- ja kohdeorganisaatioiden kanssa. Muun muassa Jyväskylän kaupunki katsoo tutkimushankkeeseen osallistumisen tärkeäksi panostaessaan johtamisen ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen, sillä he tarvitsevat tutkittua tietoa siitä miten kehittämisinterventiot tuottavat organisaatiolle hyötyä.

Perusturvakuntayhtymä Akseli odottaa tukea lähiesimiehille muutoksen johtamisessa ja läpiviennissä. Toimintatutkimuksellisen projektin odotetaan tuovan myös toimintamalleja ja välineitä muutosten ja toimintaympäristön epävarmuuksien jäsentämiseen ja haltuunottoon, kertoo Ulla Tynni, Akselin henkilöstöpäällikkö.

Etelä-Karjalan Sosiaali ja terveyspiirin Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen peräänkuuluttaa uusia vuorovaikutteisia palvelukehitystä tukevia työskentelymenetelmiä sekä kokemusten jakamista koko verkoston kesken.

Länsi-Pohjan psykiatriassa on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia. Jatkuvat muutokset aiheuttavat henkistä rasitusta koko henkilökunnalle. Muutosten aikana myös johtamiseen kohdistuu haasteita. Hankkeessa on nyt tavoitteena muuttaa johtamiskulttuuria siten, että kaikkien työntekijöiden innovatiivisuus ja osallisuus mahdollistuvat sekä dialogisuus kaikkien henkilökuntaryhmien välillä lisääntyy, kertoo  psykiatrian ylilääkäri Birgitta Alakare.

Yksityistä sektoria edustavan Harmonia Care Oy:n toimitusjohtaja Merja Jalkanen toivoo tutkimusprojektin tuottavan ja edistävän muun muassa yhteisiä johtamis- ja toimintatapamalleja julkisen sektorin kanssa.

Tutkijakehittäjät on siis haastettu ja haaste otettu vastaan! Projektin avausworkshop järjestetään 16.5 Helsingissä ja näihin aiheisiin pureudutaan silloin porukalla.

Jätä kommentti