Keski-Suomen ruokatuotannon aluetaloudellinen vaikuttavuus -selvitys

Pro Ruokakulttuuri -hanke on käynnistänyt keskisuomalaisen ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvittämisen toimeksiantona. Tutkimuksen toteuttajaksi valittiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Työssä selvitetään maakunnan koko ruokaketjun nykyiset tuotanto- ja jalostusvolyymit, kysyntäpotentiaalit ja aluetaloudelliset vaikutukset. Muun muassa alueen elintarvikeyrityksille tehtävällä kyselyllä selvitetään missä määrin elintarviketeollisuus käyttää paikallisia alkutuotannon raaka-aineita ja millaisia tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä yrityksillä on.

Saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään perustana tulevien kehittämissuunnitelmien ja julkisten rahoitustoimenpiteiden pohjaksi sekä argumentaatiopankkina alueellisen ruoan tuotannon ja käytön lisäämisen puolesta.  Selvitys valmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Leena Pölkki,
leena.polkki@jamk.fi, 050 401 1894.
www.ruokacentria.com

 

 

 

 

Jätä kommentti