Vastuullisen liiketoiminnan laajeneminen peliteollisuuteen

Näin siis Tekes:

”Vihreä pelaaminen viihdyttää ja palkitsee kuluttajan kestävistä ratkaisuista

Vihreisiin ratkaisuihin kannustavalla pelillistämisellä (Green gamification) luodaan kestävän kehityksen ratkaisujen tekemisestä sosiaalinen ja henkisesti palkitseva tapahtuma. Yhdysvalloissa teknologia on innostanut kuluttajia kilpailemaan vihreissä teoissa.

Gamificationin kasvanut merkitys ja kyky vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja valintoihin tekee siitä erinomaisen työkalun yritysten kestävien ratkaisujen tavoittelussa.

Sosiaalinen media on täynnä informaatiota kuluttajien musiikkitottumuksista ja juostujen kilometrien määrästä. Energiankulutuksen mittaaminenkin voi olla sosiaalista; Green gamificationin ja sosiaalisen median hyödyntäminen yhdessä on keskeinen kehityssuunta kiihtyen kasvavalla alalla.

Sosiaalinen media luo Green gamificationille yhteisöllisen kannustimen, kun omia kestävää kehitystä tukevia tekoja voi seurata, vertailla ja käyttää keskustelunavauksena. Yhteisöllisyyden ja viihteellisyyden uskotaan motivoivan kuluttajaa paremmin kuin pelkkä muutaman euron säästö sähkölaskussa.

Hyvä vihreisiin tekoihin kannustava peli viihdyttää käyttäjäänsä, haastaa, antaa palautetta ja mahdollistaa yhteistyön ystävien kanssa.

Innovatiiviset pelialustat kilpaa markkinoille

Green gamificationia pohdittiin kesäkuussa 2012 San Fransiscossa, kun Gamification Summit kokosi yhteen peli- ja muiden alojen asiantuntijoita. Vihreisiin sovelluksiin liittyvän teknologian ja liiketoiminnan todettiin olevan kypsää markkinoille – nyt integrointi liiketoimintoihin täytyy viedä seuraavalle asteelle.

Alan edelläkävijät ovat jo tarttuneet tuumasta toimeen. OP Powerin sovelluksessa kuluttajalle luodaan yksilöllisiä kodin energiankulutusraportteja sekä tarjotaan suosituksia energiansäästökeinoista. Sovellus voidaan synkronoida myös omaan Facebook-tiliin, jolloin kuluttaja voi jakaa kulutustietojaan ja kilpailla energiansäästämisessä ystäviensä kanssa.

Recyclebank palkitsee käyttäjiä jokapäiväisistä vihreistä valinnoista tarjouksin ja alennuksin. Yhteistyökumppaneina ovat tuhannet paikalliset tai kansalliset yritykset. Sovelluksessa kuluttajat keräävät pisteitä esimerkiksi kotitalousjätteitä kierrättämällä, veden kulutusta vähentämällä, vihreämpiä tuotteita ostamalla tai vaihtamalla työmatka-autoilun pyörällä kulkemiseen. Käyttäjiä Recyclebank on kerännyt yli kolme miljoonaa ja sovelluksesta löytyy Facebook-, Twitter- sekä mobiiliversio.”

Linkki aiheeseen: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Skene/Ajankohtaista/Vihrea+pelaaminen+viihdyttaa+ja+palkitsee+kuluttajan+kest%C3%A4vist%C3%A4+ratkaisuista?type=news

 

Jäämme odottelemaan, milloin vastuullisuus ja kestävä kehitys siirtyvät leluteollisuuteen. Kukapa ei haluaisi ostaa lapsilleen vastuullisesti tuotettuja leluja, joihin liitetyissä tarinoissa sankarin roolissa voisi toimia Captain Responsibility ja pahiksen roolissa Dr. Waste tai Dr. Methane. Sankarilla olisi luonnollisesti vastuullisuustiimissään Miss. Slow Food  ja joku uusliberalistisesti kasvatettu tai virosta, sosiaalista vastuullisuutta noudattaen, pelastettu tarhakoira ’Low-Carb’. Itse asiassa, JAMKin Facility Management -koulutusohjelman opiskelijat pohdiskelivat keväällä 2011 Vilnassa vastuullisuuteen liittyvää novellia liiketoimintaa. Muiden ohella, myös Eco-Toy konsepti luotiin ko. tapahtuman aikana. Huolimatta siitä, että syväekologit tuskin ostavat mitään leluja vaan kierrättävät ja tekevät niitä itse, kuluttajasegmenttiä varmasti löytyy myös kestävän kehityksen mukaiseen leluteollisuuteen.

Jätä kommentti