Getting Ready for Horizon 2020

Hyperionin Dr. Sean McCarthy kävi eilen Paviljongissa pitämässä jyväskyläläisille tilaisuuden aiheesta ”Getting Ready for Horizon 2020”. Yhteenvetona McCarthyn esityksestä:

  1. Paras strategia uuden puiteohjelman hauissa menestymiseen on tuottaa erinomaisia ideoita ja erinomaista tutkimusta. Lobbauksesta ei ole apua, mikäli hakemukset ovat huonoja.
  2. EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen määrä tulee kasvamaan.
  3. Rahoitus on hajautettu lukuisiin eri ohjelmiin, joilla kullakin on omat säännöt, prosessit ja niksinsä. Avaintekijänä on osata tunnistaa ne ohjelmat, jotka osuvat omaan fokusalueeseen.
  4. Menestyäkseen tutkijan tulee paitsi tehdä erinomaista tiedettä, myös osata hakea EU-rahoitusta (new breed of researchers).
  5. Tutkimusyksiköiden ja yksittäisten tutkijoiden pitää olla näkyviä Euroopan tason strategisissa verkostoissa. Pitää tuntea oman alan avainkonferenssi(t) ja olla esiintymässä niissä.
  6. Tulevaisuudessa menestyvissä organisaatioissa tieto puiteohjelmarahoituksesta ei ole enää harvoilla yksilöillä vaan sitä pitäisi olla kaikilla systemaattisesti.

Verkostoituminen ja tiedon kerääminen on helppo aloittaa vaikkapa tilaamalla West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston suomenkielisen uutiskirjeen. Voit rajata aiheet koskemaan juuri omaa asiantuntija-aluettasi, jolloin saat ajankohtaista tietoa mm. EU:n päätöksenteosta, rahoituksesta, keskustelusta ja partneripyynnöistä vain sinua kiinnostavan teeman ympäriltä. WFEO:n tavoitteena on edistää länsisuomalaisten toimijoiden aktiivisuutta Euroopan tasolla sekä pyrkiä avustamaan ja tukemaan alueellisia toimijoita hyödyntämään EU-rahoitusta oman toimintansa kehittämiseen.

Jätä kommentti