EU:n uuden rakennerahasto-ohjelman teemat tukevat innovaatioita, työllisyyttä ja vähähiilisyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 painopisteitä ovat

  1. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR),
  2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR),
  3. vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR),
  4. alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa),
  5. työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR),
  6. koulutuksen, ammatti­taidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR)
  7. sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR).

Rakennerahasto-ohjelman painopisteet on valittu Eurooppa 2020 -strategian temaattisten tavoitteiden pohjalta. EU-asetusehdotuksen mukaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksesta on käytettävä 80 prosenttia yllä mainittuihin painopisteisiin 1 – 3. Vähähiiliseen talouteen tulee käyttää 20 prosenttia rahoituksesta.  Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksesta on käytettävä 20 prosenttia sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja köyhyyden torjuntaan.

Painopistevalinnoissa on otettu huomioon hallitusohjelman linjaukset rakennerahastojen rahoituksen kohdentamisesta. Käytettävän rahoituksen määrästä painopisteittäin päätetään noin vuoden kuluttua EU:n rahoituskehyksen ja rakennerahastotoimintaa säätelevien EU-asetusten tultua hyväksytyksi ja ohjelman sisältövalmistelun edettyä.

Painopisteiden tarkennukset ja lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (HALKE) muistiossa.

Jätä kommentti