Omistajuutta joka lähtöön….

Omistajuus on mielenkiintoinen ilmiö. Ihmiset omistavat erilaisia asioita taloudellisesti tai psykologisesti, myös mielikuvat omistajista luodaan usein omistuksen kohteen kautta. Laajasti käsitettynä omistajuus on kokonaisuus johon liittyvät niin taloudelliset, psykologiset kuin sosiaalisetkin ulottuvuudet.

On äärimmäisen mielenkiintoista tehdä havaintoja siitä, mitkä ovat omistajuuden motiivit sekä millaisia seurauksia omistajuus tuo mukanaan itse omistajalle, omistuksen kohteelle sekä ympäristölle. Tässä yhteydessä en tarkoita havainnointia tieteellisesti pitävänä ainestonhankintamenetelmänä, vaan kohtaamisista ja keskusteluista syntyneiden subjektiivisten johtopäätösten tuottamisen välineenä. Kieltämättä tutustuessa pääsääntöisesti maaseudulla sijaitseviin elintarvikealan mikroyrityksiin, herää väkisinkin kiinnostus sovitella havaintoja erilaisten viitekehysten sisällekin. Tämän yrittäjäryhmän on oltava monella tapaa poikkeuksellinen.

On hauskaa asetella eteensä vastakohtaisia asioita. Oma työskentelyni pääomasijoittajan omistamassa yrityksessä oli mielenkiintoista. Yrityksen dynamiikka oli kiehtovaa, vielä kiehtovampaa oli itse omistajan motiivi omistaa yritys pelkän taloudellisen voiton maksimoinnin näkökulmasta ja irtautua omistajuudesta muutamien vuosien aikajänteellä. Avainsana oli sijoitetun pääoman tuotto. En havainnut liiemmin omistajuuden tunnepohjaisia ulottuvuuksia, sosiaaliset vaikutuksetkin taisivat olla marginaalisia. Ainoita tunteita yrityksessä herätti alle budjetin mennyt kuukausitulos. Enpä noita muita ulottuvuuksia kaipaillutkaan. Avainsanahan oli sijoitetun pääoman tuotto, siksihän olin siellä töissä.

Toinen mielenkiintoinen, mutta erilainen tapaus oli perheyritys, jossa työskentelin useita vuosia. Yritys sijoittui pk-yrityskokoluokkaan,  kuitenkin reilusti yli 20 miljoonan liikevaihdolla. Tuossa yrityksessä omistajuus sai värit, kasvot ja näin identiteetin. Vahva aktiivinen, sitoutunut omistajuus näkyi yrityksen toiminnoissa aina hallitustyöskentelyä myöden. Vaikka omistajuuden taloudelliset motiivit näyttäytyivät vahvoina ja ohjasivat liiketoiminnan valintoja,  antoi pitkäaikaisen omistamisen perspektiivi lyhyen ajan voitontavoittelua syvällisemmän omistajuuden motiivin.

Olen nyt puoli vuotta toiminut mikroyrityskokoluokan yritysten parissa. Ruokaketjuilla kasvuun –hankkeen kohdeyritykset ovat juuri tuon kokoluokan edustajia. Omistajuus ja omistajuuden motiivit ovat kyseisessä kohderyhmässä varsin värikkäät ja heterogeeniset. Lyhyen ja osin ulkopuolisen kokemukseni perusteella omistajuuden täytyy merkitä tässä kohderyhmässä vain vähän  taloudellisia sekä runsaasti psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Laajalle joukolle yrittäjyys on elämäntapa ja se näkyy myös omistajuuden motiiveissa. Taloudellinen motiivi ilmenee elannon varmistajana. Erityisesti omistajuuden sosiaaliset ulottuvuudet näyttäytyvät poikkeuksellisen vahvoina, yrittäjäthän ovat kaiken muun toiminnan ohella vahvasti integroituneita omistajuutensa välityksellä paikalliseen yhteisöön sekä henkisesti että fyysisesti.

Omistajuuden motiiveilla on merkitystä. Erityisesti niillä on merkitystä silloin, kun niitä ajatellaan yrityksen liiketoiminnan kehittämisen fundamenttina. Subjektiivisesti tulkiten pääomasijoittajilla on todennäköisesti melko homogeeniset ja selkeät omistajuuden motiivit. Myös keskikokoisen perheyrittäjän omistajuuden motiivit ovat kohtuullisen kirkkaat ja jäsentyneet.

Mitä enemmän mikroyrityksiin tutustun, sitä mielenkiintoisemmalta ryhmä tuntuu. Omistamisen logiikkaan on vaikea päästä kiinni. Oma liiketoiminta-ajatteluni pohjautuu yksinkertaisesti yrityksen voiton maksimointiin, joka puolestaan varmistaa yrityksen kasvun eri valintojen kautta. Nämä valinnat toteutetaan vahvan, pitkäjänteisen ja aktiivisen omistajuuden myötävaikutuksella. Myös tässä kohderyhmässä ajattelu saa kannatusta, mutta heidän omistajuudessa kyse on paljon muistakin asioista. Intohimo, uurastus ja usko omaan tekemiseen vaativat selittäjän, tästä on mielenkiintoista jatkaa tarkastelua eteenpäin….

Kirjoittaja Tommi Häyrynen, Ruokaketjuilla kasvuun -hankkeen projektipäällikkö

Jätä kommentti