Tiellä on monesti HIRVI VAARA

Eilen olen lukenut mielenkiintoisen artikkelin sudesta (Esa Hankonen: Suden apokalypsi). Kirjoitus näyttää ihan asialliselta. Todetaan, esimerkiksi, ettei Suomessa ole tietoa suden tappamasta ihmisestä vuodesta 1882. Myös kirjoitetaan näin:

”…ihmisellä on oikeus pelätä sutta. Herää kysymys, onko ihmisellä myös vastuu ja velvollisuus pelätä? Oma mielipiteeni pelkoa tippaakaan väheksymättä on, että ei ole. Kyseenalaista on myös mikä oikeus pelko on, kuka haluaa pelätä? Varsinkin tilanteessa, jossa pelkoa pyritään pitämään yllä ja sitä lietsotaan tarkoituksellisesti”.

Minä nautin lukemisesta, koska rivien välistä sain pienen palan suomalaista kulttuurihistoriallista opetusta.

Mielenkiintoni, harrastukseni ja työni seurauksena maaseutu ja luonto ovat lähellä minua. Minun lempialueella ei sutta tapaa lainkaan. Yli vuosikymmenen olen jo puhunut, jopa väitöskirjaa olen kirjoittanut avovesiliikuntakulttuurin puolesta, sen monipuolisuudesta ja merkityksestä suomalaisten kulttuuriperinnössä. Aihe tuntuu välillä yhtä pahalta suomalaisille kuin sudet. Suomen avovesille kuolee vuosittain muutama ihminen. Tapaus lähes aina on kytköksissä menehtyneen itse aiheuttamaan vaaratilanteeseen, osaamattomuuteen tai välinpitämättömyyteen.

Pian maaseutumatkailun ammattilaiset kokoontuvat Laukaan Peurungassa pohtimaan, mihin mennään tulevaisuudessa. Tärkeiden asiakeskustelujen välissä virkistäytymiseksi on järjestetty laaja kirjo ohjelmia. Eräs retki tarjoaa aktiivista luontoelämystä, joka aikana “tutustumme erityisesti ainutlaatuiseen ja vauhdikkaaseen koskikelkkailuun eli hydrospeediin!”, johon ”tutustumme .. turvallisesti kuivalla maalla.”

Jäin miettimään, laittaako yrittäjä tarkoituksenmukaisesti asiakkaitaan vaaratilanteeseen ja vielä veloittaa tästä? Tai onko matkailualan asiantuntijoiden keskuudessa väärä käsitys avovesiaktiviteeteistä? Turvallisuuden merkitystä tippaakaan väheksymättä olen sitä mieltä, että korkea aika on tullut muotoilla uudelleen, mitä kieltä käytetään, kun puhutaan Suomen luonnonlahjasta, puhtaasta avovesistöstä.

Viitteet:
Esa Hankonen: Suden apokalypsi http://esahankonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133687-suden-apokalypsi
Pavelka Béla 2011: Open Water as a Sportscape, Jyväskylän yliopisto.
http://ruokacentria.com/index.php/suomalaisuuden-vetovoima-loylya-lissaa/retket

Jätä kommentti