Kiina-ohjelman haku on avattu

CIMOn Aasia-toimintojen Kiina-ohjelmassa on avattu toinen hakukierros, joka tarjoaa mahdollisuuden hakea tukea suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen välisiin koulutusyhteistyöhankkeisiin.

Kiina-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka sallii käynnistää alkuvaiheen lupaavia tai uudentyyppisiä aloitteita korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja.

Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka voivat liittyä yhteen tai useampiin seuraavista yhteistyömuodoista:

  • Yhteiset opintojaksot
  • Opetussuunnitelmayhteistyö
  • Yhteis-/kaksoistutkinnot
  • Työelämäyhteistyö
  • Liikkuvuus

Aasia-ohjelman hakukierros 2013 on avoin kaikille aloille ja hankkeet voivat tähdätä koulutusyhteistyöhön yhdellä tai useammalla eri tutkintotasoilla. Tukea jaetaan kaksivuotisille yhteistyöhankkeille. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki voi olla enintään 50 000 euroa.

Ohjelman hakuaika päättyy maanantaina 2.9.2013

Lisätietoja ohjelmasta sekä hakuun liittyvät dokumentit (hakukuulutus ja hakulomakkeet) löytyvät Kiina-ohjelman nettisivulta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_toiminnot/kiina_ohjelman_hakijalle

Jätä kommentti