Uudistava johtaminen – aamukahvit Paytraililla (ent. Suomen Verkkomaksut)

UUJO-hankkeen yritykset ovat aloittaneet spontaanisti hankkeen aikana aamukahvikokoontumiset. Tämän epämuodollisen aamutapaamisen järjestää vuoroin jokin hankkeen yrityksistä ja niissä keskustellaan vapaamuotoisesti ajankohtaisista käänteistä ja tapahtumista. Perjantaina 23.8. UUJO-yritysverkostosta kokoontui 12 henkilöä aamukahveille Paytrailin (ent. Suomen Verkkomaksut) tiloihin. Tässä aamutapaamisessa kuultiin ja keskusteltiin kokemuksista ja haasteista uuden palvelun/tuotteen lanseerauksessa.

Onnistunut täysvoltti

Paytraililla oli kertoa menestystarina yrityksen uudelleen brändäyksestä – he olivat tehneet täysvoltin ja laskeutuneet onnistuneesti tasajalkaa. Tempun treenaus oli lähtenyt siitä, että tehtiin päätös täysvoltin tekemisestä. Toisin sanoen päätettiin brändätä uusi ilme ja hypätä samalla kotimaan markkinoiden lisäksi kansainvälisille tatameille aivan uuden tuotteen kanssa.

Täysvolttiin oli jonkin verran muutosvastarintaa ja epäilijänsä sen onnistumisen suhteen. Tämän takia valmennukselta eli johdolta vaadittiin määrätietoisuutta, sitoutumista tehtyyn päätökseen, investointien tekoa ja kaiken kaikkiaan riskin ottamista ja sen sietämistä. Henkilöstöä lämmiteltiin ja sparrattiin yhteisissä istunnoissa sekä osallistettiin mahdollisimman paljon kysymällä mielipidettä ja esittelemällä asiaa. Koko tiimiltä vaadittiin pitkäjänteistä ja johdonmukaista yhdessä treenaamista huippukunnon saavuttamiseksi ennen h-hetkeä. Valmistelut olivat hyvät, koska h-hetkellä täysvoltti tehtiin nopeasti ja tyylipuhtaasti, joka näkyi konkreettisesti mm. siinä, että kotisivut uudistuivat vuorokaudessa. Tämän jälkeen yleisöltä eli testikäyttäjiltä on saatu mittareiden mukaan hyviä pisteitä uudesta brändistä ja tuotteesta. Kysyntää on ollut enemmän kuin on vielä uskallettu tarjota. Voit tutustua Paytrailin uuteen ilmeeseen osoitteessa http://paytrail.com/.

Muutamia huomioita uuden tuotteen/palvelun lanseerauksesta

  • Tee päätös, ja työskentele sen jälkeen pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti päätöksen puolesta
  • Viesti monikanavallisesti ja osallista
  • Tee yhteistyötä
  • Hyödynnä asiantuntijoita sekä opiskele, tutki, innostu ja toteuta myös itse
  • Tunnista käyttäjäryhmät ja käy niiden kanssa vuoropuhelua (kaksisuuntaisuus)
  • Luo luottamus ja ylläpidä sitä mm. luotettavilla yhteistyökumppaneilla
  • Tee asiat oikeassa järjestyksessä: suunnittele, mainosta etukäteen, älä anna katteettomia lupauksia, ajoita oikein (jos mahdollista)
  • Jos valitaan kasvusuunnaksi kansainvälistyminen, niin lähde maailmalle eli mene sinne, missä on tavoiteltavat verkostot, markkinat ja asiakkaat. Paytrailin tapauksessa lähdettiin Lontoon LeWeb-messuille.
  • Seuraa tuotteeseen soveltuvilla mittareilla lanseerauksen onnistumista

Jokaisen lanseerausprosessin onnistumiset ja epäonnistumiset olisi hyvä analysoida: havaittiinko prosessissa virheitä, oliko valitut mediat/työkalut toimivia, päästiinkö tavoitteeseen, mitä johtopäätöksiä prosessista syntyi ja mitä kannattaa tehdä tulevissa lanseerausprojekteissa. Ei pidä tyytyä täysvoltin osaamiseen vaan pitää opetella uusia temppuja, että pysyy mukana kilpailussa!

Paytrailin Demo Storessa voi käydä testishoppailemassa osoitteessa http://demo.paytrail.com/ demotunnuksilla (demo@demo.com, PIN 9999). Kuva: Hanna Hauvala

Jätä kommentti