Multicultural Business Project – boostia kansainväliseen kasvuun melkein kotiovelta

28.4.2016 iltapäivällä Agoran auditorio alkoi täyttyä värikkäästä joukosta kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä Jyväskylän yliopistosta, että JAMKilta. Oli alkamassa Multicultural Business Projectin (MBP) loppuseminaari ja samalla lanseeraustilaisuus uudelle elinkeinoelämän oppilaitosyhteistyön palvelulle. Uudenlaista kurssimuotoa pilotoitiin 8.2.-29.4. välisellä ajanjaksolla.

Asetelma MBP -kurssilla on se, että kansainväliset opiskelijat hakevat vapaavalintaiselle kurssille, joka kerryttää heidän osaamistaan projektimaisesta työskentelystä ja laajentaa kontakteja suomalaiseen työelämään. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset Keski-Suomesta puolestaan voivat antaa toimeksiannon opiskelijoista koostettavalle projektitiimille, joka ratkoo sitä kolmen kuukauden aikana varsin itsenäisesti. Tiimeillä on nimetty valmentaja, joka ei kuitenkaan toimi välikätenä yritysasiakkaaseen päin vaan on tiimin tukena taustalla. Opintokokonaisuuden laajuus on opiskelijalle 5 op vastaten tällöin n.120 tunnin työtä.

Varsinainen työ kurssin rakentamiseksi alkoi ETENE! -hankkeessa jo syksyllä, jolloin saimme iloksemme hyödyntää yliopiston monitieteisen työelämäprojektin hyviä käytänteitä Juho Heikkisen avustuksella. Kaikille ETENE!-hankkeen yrityksille tarjottiin mahdollisuutta osallistua MBP-pilottiin. Lopulta kahdeksan yritystä kymmenestä lähti mukaan ja heidän kanssaan neuvoteltiin sopiva toimeksianto kurssille. Coach Teachereiksi saimme seitsemän opettajaa kummastakin oppilaitoksesta. ETENE! –hankkeen henkilöstö toimi pilotissa kurssin mallin rakentajina ja palautteen ja kommenttien kerääjinä.

Joulukuussa alkoi kurssin markkinointi opiskelijoille ja hakemusten kerääminen. Kurssille valittiin 40 opiskelijaa, joista loppuun asti kelkassa pysyi 37. Kurssin aloitusluennoilla ryhmäläisensä tavanneet opiskelijat kuulivat asiakasyrityksen ja tämän alustavan haasteen kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen. Ryhmät sopivat nopeasti tapaamiset asiakasyrityksiinsä. Asiakkaan kanssa käydyn keskustelun ja tiimin vahvuuksien tunnistamisen jälkeen ryhmä laati projektisuunnitelman yrityksen hyväksyttäväksi, jotta päästäisiin käsiksi varsinaiseen toteutukseen.

Huhtikuun loppuseminaarissa toisteltiin pääosin tyytyväisiä asiakaspalautteita ja oppimistuloksia. Yritykset kokivat uuden ja helpon tavan tehdä oppilaitosyhteistyötä kansainvälistymisen teemassa tervetulleena. Harvassa keskisuomalaisessa yrityksessä ehkä ymmärretään, että Jyväskylän korkeakouluissa on n. 1300:n ulkomaalaisen tutkinto-opiskelijan pääosin hyödyntämätön osaamispääoma varsin lähellä heitä. Elinkeinoelämä uhkaakin jäädä kansainvälisille opiskelijoillemme varsin etäiseksi. MBP:llä halutaan avata väylä työelämäyhteyksien ja –kokemuksen kasvattamiseen. Opiskelijoille asetettiin oppimistavoitteeksi myös projektimaisen työn suunnittelu, raportointi ja hallinta. Isoja oppimisen paikkoja löytyikin nimenomaan yrityksen kanssa kommunikoinnissa ja vastuunotossa omasta projektista.

Kurssin pilotista saamamme runsas palaute otetaan nyt käsittelyyn ja MBP:stä mallinnetaan vuosittain toistuva JAMKin ja Jyväskylän yliopiston palvelu alueen yrityksille.

Mukaan tarvitaan jatkossa paitsi kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, myös asiasta innostuvia valmentajia ja tietysti työelämäkontakteja janoavia kansainvälisiä opiskelijoita eri aloilta. Levittäkää siis tietoa verkostoissanne!

Lue lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiin aiheesta:
Anu Raulo, projektipäällikkö
anu.raulo(at)jamk.fi
+358 40 869 0649

 

 

Jätä kommentti