Kohti kilpailukykyistä laatua – yhteistyöhanke kerää maakunnan osaamiskarttaa

Kohti kilpailukykyistä laatua -hankkeen maksuttomat osaamiskartoitukset aloitettiin lokakuun alussa Saarijärven-Viitasaaren seudun ja Kaustisen seutukunnan pienissä yrityksissä. Haastattelut ja käynnit ovat olleet antoisia puolin ja toisin. Niissä on käyty läpi kunkin yrityksen vahvuudet ja tärkeimmät toiminnan kulmakivet sekä haasteet ja osaamistarpeet, painopisteenä on ollut kilpailukyvyn vahvistaminen. Hankkeen facebook-sivuille kerätään päällimmäiset ajatukset heti haastattelujen jälkeen – tässä muutamia poimintoja sieltä.

”M-Mainos Ky toteuttaa LEAN:in periaatetta ”Kerralla oikein”. Esimerkiksi asiakkaan omien pelipaitojen painatuksessa ei ole varaa virheisiin, varakappaletta kun ei ole. Tarkka suunnittelu ja testaaminen ovat keinoja, joilla laatu varmistetaan etukäteen. Myös sertifikaateilla on merkitystä; asiakkaat haluavat varmistua tekstiilien alkuperästä ja tuotannon kestävyydestä, toteaa yrittäjä Jari Siekkinen.”

Valkoisen Puodin yrittäjä Tiina Pasanen näkee kirjalliset työohjeet elintärkeinä yrityksen toiminnan jatkumiselle erilaisissa muutostilanteissa, esimerkiksi silloin kun sijainen ottaa toiminnan hoitaakseen, tai kun palkataan uusi työntekijä. Tiina kaipaa myös ”Ystäväyrittäjiä”, joiden kanssa voisi arvioida oman toiminnan kehittymistä ja vaihtaa tietoa hyvistä käytännöistä.”

”Wilma Kodinsisustuksen väki keskustelee avoimesti kaikista yrityksen asioista, eikä ongelmiakaan piilotella. Tiedon jakaminen luo yhteisvastuun ja mahdollistaa asioihin tarttumisen heti kun tarvetta ilmenee. Palvelun laadussa tärkeintä on asiakaspalveluprosessin loppuun asti vieminen, jälkimarkkinointi ja asiakaspalaute mukaan lukien.”

”Purola Farm elää maineellaan; asiakkaita tulee Luxemburgista asti. Monelle asiakkaalle ekologisuus on tärkeä laatukriteeri, ja siitä on muistettu kertoa yrityksen nettisivuilla, myös saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Laadukkaan palvelun tuottamisessa asiakkaan kuuntelu ja asenne on tärkeää; ”Pitää kelvata, kun on aina ennenkin kelvannut” -ajattelulla ei nykyisin pärjätä, toteaa yrittäjä Pipsa Wagner.”

”Jakolan tilan kilpailukykytekijät ja laatu löytyvät monipuolisuudesta, luonnosta ja sydämellisestä palvelusta. Myös alihankkijoilta vaaditaan korkeaa laatua.”

”Kylpylähotelli Summassaaressa nähdään säännöllisen ja kattavan mittaamisen merkitys tärkeänä laadun kehittymiselle. 4Ks-työkalun käyttö toi huomattavan parannuksen riskienhallintaan.”

”Palvelukeskus Kasken Hanna Paananen ja Marja Haapapuro pitävät tärkeänä, että koko henkilökunta osallistuu toiminnan kehittämiseen.”

”Luottamuksellisuus ja tietoturva ovat tärkeä osa tilitoimiston laatua, toteaa Riitta Voutila Toimistopalvelu R.Voutilasta Kinnulasta.”

Seppo Sagulin Kivijärveltä SS-Työstöstä totesi, että osaamisen ja uuden yrityksen kannalta mentorointi oli alussa elintärkeää.”

Vielä mahtuu yrityksiä mukaan!

Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeessa kartoitetaan Saarijärven-Viitasaaren seudun ja Kaustisen seutukunnan 100 pienen yrityksen (palveluksessa alle 50 henkilöä sekä vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj. euroa) osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita. Aihepiirejä ovat esimerkiksi tuottavat ja tehokkaat tavat toimia, asiakkaiden kuuntelu ja palvelu sekä laadusta viestiminen.

Mainostakaahan hanketta yrittäjille ja käykäähän tykkäämässä meidän facebook-sivusta. Kotisivuiltamme voitte tutustua tarkemmin hankkeeseen ja sieltä löytyy myös linkki osaamiskartoitukseen ilmoittautumiseen.

Kirjoittajat Hilkka Heikkilä, Reijo Himanen ja Hanna Hauvala

Jätä kommentti