LuomuKS – hanke kirittää keskisuomalaisia mukaan luomubuumiin

Keski-Suomi on tullut pitkään hieman jälkijunassa luomun suhteen, mutta nyt maakunnassa tavoitellaan hyppyä mukaan imuun jo hyvässä vauhdissa olevaan luomukelkkaan. Viime kesänä Keski-Suomen pelloista noin 6 000 hehtaaria viljeltiin luonnonmukaisesti, ja luomuun oli siirtymässä lähes 2 000 hehtaaria. Kun alat lasketaan yhteen, luomulla on jo 8,4 % maakunnan kaikesta peltoalasta. Se on reipas askel eteenpäin kohti tulevaisuuden kuluttajia.

Luomulle on nyt markkinoita – luomun myynti huimassa kasvussa: + 14 % vuonna 2016

Täsmäluomu-hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan luomun myynti on 14 prosentin kasvussa ja markkinat ovat kasvaneet yli 100 miljoonaa euroa. Kasvu oli selvästi vahvempaa kuin muutamina edellisvuosina ja se ylitti reippaasti myös koko päivittäistavarakaupan yhden prosentin kasvun vuonna 2016. Luomukahvin ja – lastenruokien myynti on ollut kovimmassa kasvussa, jopa 50 % kasvua viime vuonna. Tämän lisäksi myös juustojen, hiutaleiden, suurimoiden ja kananmunien myynti on kasvanut selkeästi. Suurimmat myydyimmät luomutuoteryhmät ovat viime vuosien malliin hedelmät ja vihannekset, joista myydyin yksittäinen tuote on banaani, sekä maito ja kananmunat. Proluomun uutinen.

Luomutuotanto kannattaa taloudellisesti paremmin

Suomessa luomutilojen lukumäärä on pysynyt aika lailla vakiona 2000-luvulla samalla kun tavanomaisten tilojen lukumäärä on romahtanut lähes 80 000 tilasta 50 000 tilaan. Luken  Taloustohtoriin kirjatun aineiston pohjalta on tutkittu ja vertailtu luomun ja tavanomaisen viljelyn kannattavuutta. Luomutilojen yrittäjätulo kiri tavanomaisen tuotantoa harjoittavien tilojen tulon ohi jo vuonna 2008 ja kasvattaa eroa vuosittain. Työtunnille saatava korvaus tavanomaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla on ollut viime vuosina 5-6 euron välillä, kun samaan aikaan luomutilojen korvaus per työtunti on ollut 8-10 euroa. ProLuomun uutinen.

Luomusiemeniä, -eläimiä, -vihanneksia ja marjoja Keski-Suomeen

Potentiaalisia uusia luomutoimijoita sekä jo toimivia toimijoita koulutetaan ja jaetaan tietoa pienryhmissä eri puolella Keski-Suomea vuosien 2016 – 2018 aikana. Pienryhmissä on jo pohdittu ja tullaan pohtimaan ja syventämään mm. luomusiementuotannon sekä luomukasvi- ja luomukotieläintilojen yhteistyön hyviä käytäntöjä ja haasteita. Luomukotieläintuotannon ryhmät perehtyvät luomunautojen ja – lampaiden ruokintaan ja olosuhteisiin sekä hyvinvointiin liittyviin asioihin. Luomuvihanneksille, – perunoille ja – mansikalle olisi kovasti kysyntää ja omat pienryhmät on tulossa tiedottamaan, tutkimaan ja kouluttamaan viljelijöitä tälle alalle. Koulutuksia järjestävät Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä ProAgria Keski-Suomen ja Luken kanssa.

Luomufoorumi ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa

Luomufoorumi järjestettiin helmikuussa 2017 ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa ja se keräsi 100 hengen yleisön kuulemaan ajankohtaisista asioista luomutuotannon alalla. Luomufoorumin 2017 järjesti valtakunnallinen Luomun koordinaatiohanke yhteistyössä Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -hankkeen (LuomuKS) kanssa. Luomufoorumissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: Mikä luomussa vetoaa kuluttajiin – onko kyseessä ohimenevä villitys vai pysyvä uusi suunta? Entä miltä luomu näyttää tuottajan näkökulmasta: kannattaako se taloudellisesti vai katoaako luomun lisäarvo kuluihin? Millaiset ovat luomutuotannon vaikutukset eläinten ja ympäristön hyvinvointiin? Luomufoorumissa esitetyt materiaalit löytyvät ProLuomun sivuilta.

Luomufoorumi 1.2.2017 (kuva Toni Laajalahti)

Luomu ja MoMa-neuvonnat jalkautuivat yhdessä ensimmäistä kertaa maakuntaan

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat sekä LuomuKS- ja Kynä-hankkeet jalkautuivat MTK Keski-Suomen hallinnoiman Toivo-hankkeen järjestämälle maakuntakierrokselle kertomaan mitä luomu- ja luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon sopimukset käytännössä tarkoittavat ja mahdollistavat. Ensimmäistä kertaa järjestetty yhteinen koulutus- ja tiedotuskierros osoittautui onnistuneeksi keinoksi kannustaa siirtymään luomuun ja hakemaan ympäristösopimuksia.

Luomu = valvottu luonnonmukainen tuotanto (kts. luomu rokkaa materiaali)

MoMa = maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito (kts. ympäristösopimus ja ei-tuotannollinen investointituki)

LuomuKS – mitä se on?

Hanke hakee ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia luomutuotannon parhaista käytännöistä tuotannon ja jalostuksen sekä markkinoinnin osalta. Lisäksi perehdytään luomun kannattavuuteen ja markkinoihin.

Uutisia, tapahtumia ja koulutuksia voi seurata:

Kirjoittaja projektipäällikkö Hilkka Heikkilä, hilkka.heikkila@jamk.fi

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa  –koulutushanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Jätä kommentti