Huonekalualan vastuullisuuden kolmiossa

Huonekaluala on sidoksissa moniin eri vastuullisuuden tekijöihin ja ulottuvuuksiin. Kuluttajat haluavat laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Tuotantoketjut raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi ovat pitkiä ja monimutkaisia. Kuluttajan näkökulmasta alan toimijoiden vastuullisuuden tasot vaihtelevat huomattavasti. Siinä missä yksi toimija esiintyy vastuullisuuden perikuvana saattaa toinen täyttää juuri ja juuri lakien ja asetusten vaatimukset. Mistä sitten tämän toimialan vastuullisuus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät koostuvat? Tarkasteltaessa vastuullisuuden tekijöitä voidaan hyödyntää Elkingtonin TBL- mallia (triple bottom line). Vastuullisuuden osa-alueet rakentuvat kolmen tekijän ympärille: ihmiset, planeetta ja tuotto tai liiketulos. Tämän kolmion kautta voidaan tarkastella myös toimijan sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta. Pääpiirteissään huonekaluteollisuus täyttää TBL- kolmion vastuullisuuden yhteydet.

Planeetta

Huonekalutuotannon vastuullisuutta tarkastellessa ympäristövaikutukset ja planeettamme resurssit on nostettu voimakkaasti esille usean toimijan strategiassa ja huomioitu nimenomaan raaka-ainehankinnoissa ja tuotteiden kierrätyksessä elinkaaren lopussa. Toimitusketjujen läpinäkyvyys on yksi alan suurimmista haasteista. Osa alan yrityksistä kertoo hyvin avoimesti ja jopa mainostaa tuotteidensa jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta. Osalla tietoja ei tahdo löytyä kaivamallakaan, silloin niitä kuluttajana haluaisi tietää. Raaka-ainehankinnoilla pyritään myös varmistamaan taloudellinen vastuu tuottajille ja huomioimaan alan työllistävä vaikutus laajemmin. Tällöin taloudellisen vastuullisuuden tekijät asuvat kuvioon. Yksi tämän päivän haasteista ja mahdollisuuksista on kierrätysmateriaalien käytön lisääminen ja oman tuotantohävikin hyödyntäminen. Esimerkiksi Isku on vastannut tähän haasteeseen ”Kivikkoistuimillaan”, jonka valmistuksessa syntyvä hukkamateriaali palautuu takaisin tuotantoprosessiin (https://www.isku.com/tuote/kivikko-istuin/). Myös IKEA hyödyntää mattomallistossaan omasta vuodevaatetuotannostaan syntyviä hukkapaloja (http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/30212675/) .

Ihmiset

Myös sosiaalinen vastuu on entistä enemmän esillä ja jopa kilpailukyky tekijänä huonekalumarkkinoilla. Joitakin esimerkkejä Suomesta sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueella ovat esimerkiksi Sovatek Säätiö, jonka toiminta keskittyy päihde- ja mielenterveyshaitoista kärsivien kotouttamiseen ja työllistämiseen. Kevama Oy puolestaan perustaa toimintansa ammatilliseen ja sosiaaliseen työkuntoutukseen. Kierrätyskeskus Oy on viestinyt selkeästi toiminnastaan sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi myös muut kolmion osa-alueet ympäristö ja sosiaalisessa vastuullisuudessa. Kierrätyskeskuksen toimintaan kuuluu kodinkoneiden ja polkupyörienhuoltaminen, käsityömateriaalien tekeminen tekstiilijätteestä ja huonekalujen kunnostaminen sekä entisöinti. Materiaalit tulevat lahjoituksina ja niiden hyöty- ja uudelleen käyttö pyritään maksimoimaan. Esimerkiksi käsityömateriaaleja lahjoitetaan kouluihin ja päiväkoteihin. Organisaatio on voittoa tavoittelematon ja keskittää varansa koulutukseen ja vähemmistö edustajien työllistämiseen tämä näkyy selvästi myös myymälässä. Kierrätyskeskus Oy:n toiminta keskittyy nimenomaan tuotteiden ja huonekalujen End-of-life vaiheeseen, jossa tuotteiden käyttöikää pidennetään ja materiaaleja otetaan hyötykäyttöön. Sosiaaliseen vastuuseen liittyy myös työntekijöiden työolojen huomiointi ja parantaminen valmistusmaissa. Osalla alan yrityksistä on tavoitteena myös kehittää työolojen lisäksi koko yhteisöä.

Tuotto

Yrityksen taloudellinen vastuu käsittää liiketoiminnan kannattavuuden, kilpailukyvyn sekä toiminnan tehokkuuden. Vähimmäistasona pidetään lakien ja säädösten noudattamista. Viime aikoina alalla on vallinnut jatkuvilla alennusmyynneillä myyminen. Tällä yritetään parantaa yrityksen omaa kilpailukykyä tiukassa markkinatilanteessa, mutta samalla tullaan hämärtäneeksi kuluttajien ymmärrystä alan hintatasosta. Tällöin voidaan myös menettää kuluttajien luottamus. Moni alan yritys on hiljattain saanut sanktioita harhaanjohtavasta markkinoinnista. Tuoton näkökulmasta nämä kolmannen sektorin toimijat kuten Kevama Oy ja Sovatek Säätiö ovat työllistämässä heikompiosasia ja näiden tuottojen hyödyt ohjataan tätä kautta takaisin ihmisille. Näin TBL:n kolmion kärkien välinen yhteys säilyy tasapainossa, kun ihmiset toimivat tuloksellisesti ja huomioiden planeettamme resurssit. Resurssien hyödyntäminen on taas tuottojen näkökulmasta kannattavaa ja mahdollistaa ihmisten ja yritysten taloudellisen vastuullisuuden toteutumisen. Kun planeettamme resurssit hyödynnetään vastuullisesti ihmisille jää toivottavasti myös tulevaisuudessa puhdas ja terve planeetta, jolla asustella.

Kirjoittajat: Katariina Kiiskinen, Tero Kiiskinen, Paula Niiranen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Restonomi YAMK-opiskelijat

Jätä kommentti