Kehittämisestä muutoskykyä

 

Nyt etsitään työelämän kipukohtia ja niiden syitä, sekä kehitetään lääkkeitä muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Mitä ovat ne työarjen pienet teot, joilla yritys ja yksilöt siellä varmistavat sen, ettei muutoksen tuulissa kaaduta?

Yritykset perinteisillä toimialoilla painivat samojen kysymysten kanssa. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä muuttaa yritysten kannattavuutta, asiakaskuntaa ja työn tekemisen tapaa joskus hyvinkin perusteellisesti. Yritykset tarvitsevat resilienssiä eli kykyä ennakoida muutoksia ja etsiä haastavissa tilanteissa uusia mahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. Epävarmat tilanteet nähdään resilienteissä organisaatioissa mahdollisuutena oppia jotakin uutta ja kehittää tekemistä.

Uskalla pysähtyä etsimään ratkaisuja

Kehittämiselle voi olla vaikeaa löytää yrityksissä aikaa. Oman toiminnan tarkastelu ja uuden omaksuminen on kuitenkin elintärkeää. Muutoskykyä syntyy juuri silloin, kun ongelmia aletaan tarkastella ja ratkoa yhdessä.

Tämän vuoden aikana aloitetaan kehittämisprosessi yritysten kanssa, jotka haluavat lähteä parantamaan muutoskyvykkyyttään, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. Kehittämistyö liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteiseen Pysytään pinnalla -hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun, Lahden ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulut kokoavat noin 15 kk kestävään kehittämisprosessiin kaksi 3-10 yrityksen ryhmää omalta alueeltaan. Kohderyhmänä ovat teollisuuden pk-yritykset, kivijalkayritykset sekä kiinteistö- ja isännöintialan yritykset. Jyväskylässä toiminta tulee keskittymään keskustan kivijalkaliikkeiden kehittämiseen.

Prosessi jakaantuu viiteen vaiheeseen:

1. Diagnoosi
Diagnoosi, joka saadaan henkilöstökyselyn avulla, antaa käsityksen siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet muutoksen kohtaamisessa ja missä pitää kehittyä.

2. Valmennukset
Yritysryhmälle räätälöidään kehittämistarpeisiin sopiva valmennuskokonaisuus (2-3 puolen päivän valmennusta).

3. Kokeilujen muotoilu
Kokeilujakso suunnitellaan työpajassa yhdessä yrityksen kanssa suunnittelemaan kokeilujaksoa.

4. Kokeiluvaihe
Keskeistä on uusien toimintamallien kokeilu. Yritys ottaa käyttöönsä suunniteltuja uusia tekemisen tapoja. Asiantuntijat sparraavat yritystä noin seitsemän kuukauden kokeiluvaiheen aikana.

5. Vaikutusten arviointi
Kehittämisprosessin vaikutuksia arvioidaan lopuksi henkilöstökyselyllä, jonka tulosta verrataan alun diagnoosiin.

Kuva 1. Kehittämisprosessi mukaan lähteville yrityksille.

Muutosagentit kentällä ja muutosmentorit tiedon kokoajina

Tuemme ja valmennamme kehittämisprosessiin lähteviä yrityksiä muutosagenttitiimillä, jossa on asiantuntijoita johtamisen, liiketoiminnan, työhyvinvoinnin ja markkinoinnin aloilta. Muutosagentit toteuttavat yrityksille tehtävät diagnoosit, valmentavat, tukevat yrityksiä kokeilujen suunnittelussa sekä sparraavat kokeilujen toteutusta.

Yritysten kehittämistä ja muutosagenttien työtä tukevat taustalla muutosmentorit, joka tekevät jatkuvaa analyysiä kehittämisen sujumisesta ja mallintavat sen parhaita käytäntöjä. Tarkoituksena ei siis ole vain kehittää mukaan lähteviä yrityksiä vaan tuottaa myös tietoa kohteena oleville toimialoille ja työelämän kehittäjille muutoskyvykkyyden vahvistamisesta mikro- ja pk-yrityksissä.

Pidetään huoli siitä, että suomalainen työelämä pysyy mielekkäänä ja että yritykset pysyvät pinnalla, joten tuo sinäkin yrityksesi mukaan!

Anu Raulo, Projektipäällikkö
Pysytään pinnalla -hanke
anu.raulo@jamk.fi
Puh. 040 869 0649

Jätä kommentti