JAMK koulutti uusia matkailuoppaita Jyväskylään

Monikulttuurinen ryhmä aloitti koulutuksensa Suomen Opasliiton kriteeristön mukaan viime maaliskuussa Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun kurssilla. Opinnot koostuivat sekä matkailualan teoriatiedosta että käytännön harjoituksista sisältäen perehtymistä Suomeen ja Keski-Suomeen, historiaan, paikallisiin erityispiirteisiin sekä vetovoimaisiin kohteisiin. Koulutus järjestettiin poikkeuksellisesti englanninkielisenä, jotta esimerkiksi maahanmuuttajat voisivat osallistua. Ryhmä harjoitteli myös ensiaputaitoja ja kommunikaatiota. Toive matkailuoppaiden koulutuksesta tuli mm. paikallisilta matkailuyrityksiltä ja Jyväskylän Matkailuoppaat ry:ltä.

Yksitoista opaskokelasta osallistui bussissa toteutettuun matkailuoppaan auktorisointikokeeseen lauantaina 26.5. Auktorisointikokeessa jokainen kokelas sai viisitoista minuuttia aikaa opastaa arvotun osuuden ennalta testatulta reitiltä Jyväskylän keskustan alueella. Arvioijat kiinnittivät huomiota esimerkiksi opastustekniikkaan, kommunikaatioon kuljettajan kanssa ja paikallistietojen paikkansapitävyyteen. Opasliiton ja paikallistietouden arvioijien antamassa palautteessa jokainen sai vinkkejä oman opastuksensa kehittämiseen ja positiivista palautetta vahvuuksistaan.

Koepäivän tunnelmia

Ryhmässä on äidinkielenään kiinaa, espanjaa ja venäjää puhuvia oppaita suomenkielisten lisäksi. Muita ryhmäläisten hallitsemia opastuskieliä ovat englanti, saksa ja portugali. Oppaiden välittäjänä toimii Visit Jyväskylä. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Gradian ja Jyväskylän Matkailuoppaat ry:n kanssa ja suunnitteilla on myös toinen toteutus lähitulevaisuudessa.

Tämän koulutusyhteistyöprojektin tavoitteena oli rakentaa monialaisessa yhteistyössä ensimmäistä kertaa englanninkielinen paikallisopaskoulutus, jolla vastata alueella tunnistettuun osaamisvajeeseen. Koulutus lisäsi alueen matkailullista vetovoimaa ja Keski-Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä keikkaluonteisesti ja integroitua paikallisyhteisöön. Koulutus oli myös Jamkin vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonnassa, palvellen erityisesti kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita.

Kirjottaja: Mari Holopainen: Guiding in practice opintojakson vastuuopettaja.

Asiantuntija: matkailu ja palvelut mari.holopainen@jamk.fi

 

Jätä kommentti