Restonomi YAMK-tutkinto työelämälähtöisesti verkko-opintoina

Elokuun viimeisenä päivänä 36 uutta matkailu- ja palveluliiketoiminnan, restonomi, ylempi amk-opiskelijaa aloitti ensimmäistä kertaa Suomessa toteutettavan verkossa tapahtuvan monimonimuotokoulutuksen. Vaikka opiskelu tapahtuukin ajasta ja paikasta riippumatta verkossa, tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus osallistua neljä kertaa vuodessa järjestettäviin tapaamisiin. Opiskelijat sijoittuvat maantieteellisesti koko Suomen alueelle ja jokunen suorittaa opintoja myös ulkomailta esim. Japanista, Saksasta ja Espanjasta käsin.

Opiskelijoiden toimialakenttä on huikean laaja. Verkostoituminen sekä osaamisen jakaminen opiskelijoiden kesken alkoikin heti aloituspäivinä verkostoitumisristeilyllä. Opiskelijat ovat jakaneet puhelinnumeroitaan ja sekä JAMKin toimesta että opiskelijoiden omasta aloitteesta on perustettu erilaisia viestintäkanavia sekä opiskelijat ovat sopineet tapaamisia esimerkiksi samalla alueella asuvien kesken. Monialainen ryhmä mahdollistaa osaamisen laajentamisen ja näkemyksien jakamisen yli toimialarajojen. Tutkinnon tavoitteena onkin oppia johtamaan ja kehittämään palveluita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä, monimuotoisessa ja digitalisoituvassa työelämässä.

Kuva 1. Opiskelijat aloituspäivillä luokassa.

Aloituspäivillä (kuva 1) opiskelijat haastettiin pohtimaan ryhmissä osaamistavoitteitaan ja kertomaan toisilleen nykyisestä osaamisestaan. Kuvassa 2. on esitetty sanapilven avulla uusia osaamisalueita, joita opiskelijat odottavat koulutuksen aikana hankkivansa. Opiskelijoiden odotukset osaamisen kehittymisen suhteen ovatkin hyvin linjassaan osaamistavoitteiden kanssa, joita tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pitää sisällään. Tämän voidaan ajatella kuvastavan opetussuunnitelman työelämävastaavuutta ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin vastaamista. Lisäksi ne kannustavat opetussuunnitelman toteuttamisessa.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistunut restonomi (YAMK) on oman asiantuntijuusalueensa (esim. matkailupalvelut, ruokapalvelut, toimitilapalvelut, kuluttajapalvelut tai muu palveluliiketoiminta) kehittäjä ja suurin osa opiskelijajoukosta suorittaa opintoja vaativan työnsä ohella. Verkko-opiskelun ja esimerkiksi kehittämistehtävien suorittaminen omalle alalle/asiantuntijuusalueelle tai omaan työpaikkaan, voidaan ajatella mahdollistavan työelämälähtöisen oppisen ja sujuvoittavat opintojen suorittamista. Työelämälähtöisyys korostuu alan ja organisaatioiden kehittämisessä, kun opiskelija tuottaa asiantuntijuusalueelleen ja työelämälle sovellettavissa olevaa uutta tietoa.

Verkko-opinnoista huolimatta opiskelija ei suorita tutkintoa ilman verkostoa, jonka muodostavat JAMKin henkilöstön lisäksi heidän opiskelijakollegansa ja esimerkiksi työhön liittyvät verkostot. On tärkeää kohdata välillä kasvotuksin ja ryhmässä verkkokohtaamisten lisäksi. Ensimmäiset opiskelun aloituspäivät, joissa tapasimme kasvotusten, koettiin merkityksellisiksi ja alla esimerkkejä osallistujien palautteesta (Kuva 3).

Muutama opiskelija oli valitettavasti estynyt osallistumaan aloituspäiviin, ja heitä ohjeistettiin aloituspäivien jälkeen verkossa ja HOPS-keskusteluissa. Palautteesta kuvassa 4.

Kuva 4. Opiskelijan, joka ei päässyt osallistumaan aloituspäiviin, palaute.

Opinnoissa keskitytään palveluliiketoiminnan johtamiseen ja näin opiskelija vahvistaa osaamista palvelualan asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä. Opiskeltavia teemoja palveluliiketoiminnan johtamisessa ovat vastuullisuus, toimintaympäristön muutosten ennakointi ja palveluverkoston kehittäminen. Lisäksi opiskelija voi kehittää mm. myynti- ja markkinointiosaamista, tai opiskella esimerkiksi muutos-, digi- ja henkilöstöjohtamista tai strategista henkilöstöjohtamista.

 Mukava tunnelma jäi päällimmäiseksi myös henkilökohtaisesti mieleemme ja huomasimme, että kasvotusten tavatessamme ohjelman täytyy olla riittävän jämäkkä, opiskelijan omaan tekemiseen orientoiva ja asiantuntijuutta kehittävä. Kuitenkin on tärkeää antaa aikaa opiskelijoiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Opinnot on nyt siis saatu vasta alkuun ja toivomme opiskelijoille antoisaa opiskeluaikaa.

Teksti ja kuvat: lehtorit Anne Törn-Laapio ja Karoliina Väisänen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö

Jätä kommentti