Tuottavasti laineilla

Kesäkuun 8.-9. päivä 2019 noin 750 yrittäjää kokoontui Suomen Yrittäjien järjestämälle Yrittäjäristeilylle paitsi verkostoitumaan myös puhumaan rahasta. Yleisöä hemmoteltiin monipuolisella kattauksella – viittaamatta Silja Europan Grand Buffetiin. Lavalle nousivat muun muassa innostavana juontajana toiminut André Nöel Chaker sekä Varustelekan ihmemies Valtteri Lindholm. Myös JAMKin koordinoima OsaavaPK-hanke oli mukana risteilyllä tuoden oman panoksensa tuottavuuden teemaan.

Henna-Riikka Markkio.

Tuottavuutta uudistumiskyvyllä

OsaavaPK-hankeen asiantuntijat pitivät sunnuntaina laivalla kaksi yrittäjille suunnattua ”Tuottavuutta uudistumiskyvyllä” -työpajaa. Osallistujamäärät työpajoissa jäivät odotettua pienemmiksi, mutta laadullinen osallistuminen ryhmä- ja verkostotyöskentelyyn korvasi tällä kertaa määrän. Yrittäjät saivat valita neljän eri aiheen väliltä:
1) Yhdessä tehden
2) Yhdessä päättäen
3) Yhdessä kehittäen ja
4) Yhdessä ennakoiden
ja päättää mihin ryhmään halusivat mukaan. Jokaisessa ryhmässä oli sisältöön sopiva työkalu tai menetelmä testattavana.

Yhdessä tehden -ryhmässä päästiin harjoittelemaan käytännössä sitä, millainen vaikutus puheenvuorojen ennakkoon jakamisella on ryhmädynamiikan ja dialogin kannalta. OsaavaPK:n asiantuntijat olivat valinneet Osallistumisen janan Yhdessä päättäen -ryhmän harjoitteeksi. Osallistumisen jana konkretisoi sen, millä tasolla tiettyjä asioita yrityksissä päätetään – ylipäänsä sen, päätetäänkö asioista yhdessä vai johdon toimesta.

JAMKin ständillä asiantuntijat Miira Heiniö, TTL ja Maija Haaranen, JAMK. Peste-työpajan tuloksia.
(Kuvat: Henna-Riikka Markkio)

Yhdessä kehittäen -ryhmän työkaluna oli Osaamiskäsi. Osaamiskäden avulla ryhmän jäsenet pääsivät tutkiskelemaan omaa identiteettiä, tahtoa, tietoa ja taitoa, kokemuksia sekä verkostoja. Käden tehtävänä on auttaa tunnistamaan osaamista useasta eri näkökulmasta ja tuomaan omia vahvuuksia sitä kautta esiin. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppimateriaalit 2017.) Ennakoinnin menetelmänä Yhdessä ennakoiden -ryhmässä käytettiin PESTE-analyysiä. Rubinin (2004) mukaan PESTE-analyysi tarkoittaa menetelmää, jolla selvitetään organisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä ja ekologista tilaa/tulevaisuutta. Tarkastelutasoina PESTEssä voivat olla esimerkiksi koko maailma, Eurooppa, Suomi, maakunta/kunta, toimiala tai organisaatio. Yhdessä ennakoiden -ryhmän jäsenet ottivat tarkasteltaviksi tasoiksi maailman, Suomen ja kunnallistason peilaten niitä kukin omaan yritystoimintaansa. Keskustelu kävi vilkkaana ja ajatukset täydensivät toisiaan, kun osallistujat keskittyivät pohtimaan tulevaisuuden muutoksia ja esimerkiksi uuden hallitusohjelman vaikutuksia.

Kiitoksista kehittämiseen

Työpajat saivat runsaasti kiitosta osallistujilta. Keskustelu oli antoisaa ja yrittäjät pääsivät verkostoitumaan toisilleen ennalta tuntemattomien yrittäjien kanssa. OsaavaPK:n asiantuntijat antoivat työpajoissa käytössä olleille menetelmille useita eri käyttöesimerkkejä yritysten arkeen ja toiminnan kehittämiseen. Näillä eväillä toivotaan olevan vaikutusta myös yritysten tuottavuuteen.

Kiitosten lisäksi työpajoihin osallistuneet lähettivät myös terveisiä Suomen Yrittäjille. Työpajojen kaltaista ohjelmaa olisi kaivattu heti risteilyn startattua lauantaina, jolloin verkostoituminen toisten yrittäjien kanssa olisi ollut helpompaa. Ehkäpä tässä on seuraavaa Yrittäjäristeilyä ajatellen uudistumiseen selkeä ”All Aboard”!

Henna Riikka Markkio
14.6.2019

Kirjoittaja Henna-Riikka Markkio työskentelee Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa Liiketoimintayksikössä projektipäällikkönä, OsaavaPK-hankkeessa. 

Lähteet:
Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppimateriaalit. 2017. Osaamisen tunnistaminen. Viitattu 14.6.2019.
Rubin, Anita (2004) Tulevaisuudentutkimus tiedonalana. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Viitattu 14.6.2019.

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Työterveyslaitos (TTL) ja LUT-yliopisto (LUT). Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

logot

Jätä kommentti