Työvoimapoliittiset täydennyskoulutukset väylänä työmarkkinoille

JAMKin liiketoimintayksikkö on tarjonnut työvoimapoliittisia koulutuksia vuodesta 2018 alkaen korkeasti koulutetuille henkilöille. Opiskelijat ovat olleet pääasiassa työttömiä työnhakijoita tai työelämässä olevia, joiden tilanne oli muuttumassa lyhyellä aikavälillä. Koulutuksiin osallistuneista 50:stä henkilöstä 32% onnistui työllistymään osaamisensa päivityksen ansiosta. Ihannetilanteessa opiskelija pääsi jatkamaan saman työnantajan palveluksessa, jossa oli ollut työssäoppimisjaksolla.

Vuoden 2018 aikana järjestetyissä toteutuksissa keskityttiin osaamisen lisäämiseen kolmen koulutuksen kautta. ICT-osaaja, XR-osaaja sekä Työelämän moniosaaja-koulutukset toteutuivat 50-100 päivän pituisina. Ajankohtaiset koulutukset vastasivat yritysten osaamistarvetta ja ne valikoituivat vuoropuhelussa yritysten, paikallisen TE-toimiston sekä ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena oli uudistaa osallistujien substanssiosaamista sekä perehdyttää yksilölliseen moderniin työnhakuun. Mahdollistimme omakohtaisen syventymisen mm. digitaalisen työnhaun keinoihin sekä LinkedIn-verkottumisen merkitykseen osana työnhakuprosessia.

Vaikuttavuus työllistymiseen oli tärkeässä roolissa kaikissa järjestetyissä koulutuksissa, jota myös seurattiin ELY-keskuksen toimesta. Noudatimme periaatetta, jonka mukaan tietopuolinen osuus muodosti n. 40 % ja työssäoppiminen n. 60 % koulutusajasta. Työssäoppiminen toteutui suuressa määrin työpaikoilla. Pieni osa työnantajien projekteista tehtiin etätyönä JAMKin tiloissa.

Opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut nostivat esiin kiinnostavan havainnon työmarkkinoiden suhtautumisesta henkilöihin, joiden ikä lähenteli 60-vuotta. Opiskelijoiden kokemukset työnhaussa osoittivat, että työmarkkinoille ei ollut helppoa palata, vaikka yksityissektorin eri toimialat työllistivät hyvin noususuhdanteesta johtuen. Haastatteluihin pääseminen oli osoittautunut hyvin vaikeaksi ja, jos sinne oli päässyt, niin lopputulemana oli valinnan kohdistuminen reilusti nuorempaan hakijaan. Tämä ilmiö oli toistunut useiden kyseiseen ikäryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla, vaikka koulutustausta, työkokemus, terveys, motivaatio ja osaaminen olivat korkealla tasolla. Lisäksi moni ilmaisi halukkuuteensa työskennellä ilman ajatusta eläkkeelle jäämisestä. He kokivat halun tehdä hyödyllistä ja merkityksellistä työtä!

Nuorista osa koki suorastaan imua työmarkkinoille, joka näkyi keskeyttämisinä ja töihin siirtymisinä. Työmarkkinoilta hetkellisesti pudonneet, mutta osaavat ja motivoituneet henkilöt löysivät töitä, etenkin jos olivat valmiit muuttamaan kauemmas. Työn tekeminen digitaalisilla työkaluilla ja -alustoilla on tuonut lisää mahdollisuuksia työskennellä paikasta ja ajasta riippumattomasti. Tämä mahdollistaa yhä kasvavalle joukolle ihmisiä joustavan tavan tehdä töitä, eikä aina tarvitse muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle.

XR-osaajakoulutukseen osallistuneen Teemu Huttusen tarina

Miksi hakeuduit koulutukseen?
– Se oli aluksi hätävara, jos ei pääse opiskelemaan. Kyseessä oli täysin tuntematon alue, jota halusin kokeilla. Minulla oli kuitenkin taustalla teknologia tietämystä, jonka päälle oli helppo ajatella rakentavansa lisätietämystä. Arvelin, että koulutus voisi tarjota työtä, koska kyseessä oli uusi aihe, jonka avulla voisi luoda uutta ja työllistää itsensä.

Mitä koit saavasi koulutuksesta?
– Koulutus oli koko ajan mielenkiintoinen ja nopea tempoinen. Työharjoittelun alkaessa olin jo ehtinyt kokeilemaan VR:n mahdollisuuksia. Työharjoittelussa pääsin luomaan uusia ideoita ja harjoittelemaan XR-mahdollisuuksia. Uuden luominen ja onnistumiset toteutuksissa vahvistivat näkemystäni tulevaisuuden suunnasta. Koulutuksen viimeisenä päivänä järjestettiin demo-tilaisuus, jossa pääsimme esittelemään koulutuksen aikana tekemiämme XR-demoja. Minulla oli vahvaa luottoa tekemiini demoihin ja intohimoa päästä esittelemään niitä.

Mitä sinulle tapahtui koulutuksen päättymisen jälkeen?
– Demo-päivänä minulle selkeni, että yrityksillä on tarvetta osaamistani kohtaan. Viikko koulutuksen jälkeen minulle tarjottiin töitä XR-kehittäjänä/sisällöntuottajana JAMKista. Tartuin tilaisuuteen ja otin tehtävän innolla vastaan. Samaan aikaan minulle tarjottiin mahdollisuutta myös toiseen yritykseen, jossa olisin päässyt hyödyntämään XR-osaamistani.
– Rakentaakseni laaja-alaisemman ymmärryksen ohjelmoinnista sekä voidakseni kansainvälistyä päätin hakea tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan keväällä 2019. Matka jatkuu ja minusta tulette kuulemaan tulevaisuudessa!

JAMK uudistaa koulutustarjontaansa jatkuvasti ja tarjoaa sitä myös digitaalisessa ympäristössä, mikä mahdollistaa kouluttautumisen omien aikataulujen mukaan ilman paikkasidonnaisuutta. Jatkuva oppiminen parantaa mahdollisuuksia pärjätä muuttuvissa työtehtävissä ja siten lisää pysyvyyttä työmarkkinoilla.

Petri Liukkonen

Kirjoittaja, liikunnan hallintotieteiden maisteri, Petri Liukkonen työskentelee projektipäällikkönä JAMKissa. Hän on johtanut, osallistunut ja suunnitellut kansallisia, alueellisia ja paikallisia tutkimus- ja kehityshankkeita vuodesta 2003. Hän on asiantuntija palveluliiketoiminnassa, johtamisessa, asiakassuhteissa sekä täydennyskoulutuksessa. Lisäksi hän toimii Palvelujen johtamisen opettajana syksyllä 2019.

Lisätietoja:
– Petri Liukkonen, Projektipäällikkö, JAMK, petri.liukkonen(at)jamk.fi, +358 50 3429084

Jätä kommentti