kuvitteellinen

Olemme Matkalla kalaan!

Suomen upea luonto ja hienot vesistöt avaavat moninaisia mahdollisuuksia kehittää suomalaista matkailukulttuuria ja tarjontaa. Syyskuussa 2019 käynnistynyt Matkalla kalaan -hanke on yksi askel ja porras tässä kehityksessä Keski-Suomen alueella. Luontomatkailu on kasvattanut vuosi vuodelta suosiotaan. Kalastusmatkailu tarjoaa uuden mahdollisuuden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen mökkien, campingalueiden, retkeilyreittien ja luontopolkujen yhteyteen luotavien palveluiden rinnalle.

Kalastusmatkailu on erämatkailun sektoreista laajuudeltaan mittavinta ja sen toiminnan kasvattamispotentiaali on myös suuri. Kalastusmatkailu on usealle tutumpi käsite matkailutuotteissa. Kalastusmatkailu on suunnattu pääsääntöisesti aktiivikalastajille ja kalastuksen harrastajille, jotka lähtevät matkalle nimenomaan kalastuksen vuoksi. Kalastusmatkailun kehittämiseen on vuoisien saatossa panostettu valtakunnan tasolla ja sitä pitää edelleen jatkaa virtavesien kalakantojen vahvistamiseksi sekä kalastusmatkailunturismin lisäämiseksi.

Matkalla kalaan -hankkeen (rahoittajana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/ Keski-Suomi) keskiössä on vähän vieraampi loma-aktiviteetti, matkailukalastus (matkailijat käyvät osana matkaansa onki- tai pilkkiretkellä). Matkailukalastuksessa on ajatuksena nostaa esille laajemmalle kohderyhmälle tarkoitettuja kalastus- ja matkailuelämyksiä. Asiakkuudet otetaan haltuun tarjoamalla ”matalan kynnyksen” kalastuselämyksiä, jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta kalastuksesta. Matkailukalastuksen mahdollisuuksien esille nostaminen, kuten uusien palveltuotteiden luominen ja liiketoiminnallinen potentiaali, antavat pienelle yritykselle mahdollisuuden kasvattaa toimintaansa ja edistää liiketoimintansa kehittymistä.

Tuhansien järvien, lampien ja virtavesien Keski-Suomi tarjoaa erinomaisen ympäristön tuottaa matkailukalastuksen avulla uudenlaisia palveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Näin mahdollistuu myös lisätulojen tuottaminen muille yrityksille ja alueen toimijoille.

Matkailukalastuksessa huomioitavaa on kalakantojemme moninaisuus ja puhtaus sekä järvien ja lampien tarjoamat laajat mahdollisuudet esim. särkikalat, ahven, kuha, made, hauki. Olemme unohtaneet kalastuksessa peruspalvelut/-elämykset (mato-onginta, pohjaonginta, talvikalastus eri muodoissa pilkki, verkko, katiska) kuin itsestään selvinä toimina, koska maailma muuttuu, ihmiset teknologistuvat ja kaupunkilaistuvat. Matkailukalastus tarjoaa mahdollisuuden yrityksille toteuttaa peruspalveluita aivan uusina kokonaisuuksina tai tuotteina. Palveluiden kehittäminen vaatii alan yrittäjien aktivointia, verkottumista, liiketoimintapotentiaalin avaamista sekä toimijoiden haastamista osaamisen ja palveluiden kehittämiseen.

Matkalla kalaan -hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi uusia, eri asiakasryhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa palveluntuottajia ja sidosryhmiä (kalastusseuroja, kyläyhdistyksiä, osakaskuntia, vesioikeuksien haltijoita) tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali. Hankkeessa toteutetun selvityksen jälkeen kuvataan Keski-Suomen matkailukalastuksen uusi, laajempia asiakaskohderyhmiä mahdollisesti kiinnostava palvelukokonaisuus, jota testataan käytännössä hankkeen aikana. Palvelukuvauksia voidaan hyödyntää myös valtakunnan tasolla matkailupalveluiden kehittämisessä.

Matkailukalastuksen tarjoamat mahdollisuudet tuottaa uusia elämyspalveluita laajemmalle asiakaskunnalle, luovat pohjan myös tämän hankkeen toteutukselle. Suomi valittiin yli sadan maan joukosta maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi (https://www.lonelyplanet.com/articles/finland-wildlife-travel). Valinnassa arvostettiin erityisesti Suomen ympäristön kestävyyttä ja ainutlaatuista eläinlajistoa, joihin myös kalamme kuuluvat.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Alueellinen verkostotyö koko Keski-Suomen alueella sitouttaa verkoston toimimaan yhteisen tavoitteen taakse.

Olemme Matkalla kalaan!
Andy Kivelä

Kirjoittaja toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa liiketoimintayksikön Matkalla kalaan –hankkeen projektipäällikkönä ja yrityspalveluiden asiantuntijana.
antero.kivela(at)jamk.fi
0400-865 195

Matkalla kalaan
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/matkallakalaan
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectnum=221013

Jätä kommentti