Uudistuminen ja uudistumiskyvykkyys ovat sekä organisaation että yksilön keskiössä OsaavaPK-hankkeessa, vaikka mukana olevien yritysten kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia.

Olen ollut mukana useassa Osaava-PK-hankkeen yritysryhmässä valmentajana. Minulle on kokemusta monen yrityksen kehityskaaresta ja tarpeista projektin aikana. Teen tässä blogissa muutamia nostoja ja havaintoja, millaisia kehitystarpeita yrityksissä on tullut esille ja millaiselle kehityspolulle yritykset ovat lähteneet.

Yksi mukana ollut yritys on toimitusjohtajan mukaan saanut systematisoitua oman organisaationsa kehittämisen. Yrittäjä on antanut myös vastuuta henkilöstölle. Hankkeen ansioista on saatu potkua yrityksen kehittämiseen ja kiinnitetään huomiota jatkuvaan parantamiseen.

Pari vuotta sitten toimitusjohtajana aloittanut henkilö lähti kehittämään omaa organisaatiotaan asiakaslähtöiseksi. Koko henkilöstö lähti kouluttautumaan ja miettimään omia keskinäisiä vuorovaikutustyylejään. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen auttaa parantamaan asiakaspalvelun laatua. Yhtenä kehittämiskohteena on ollut myös uusien palveluiden kehittäminen ja sitä varten yrityksessä on jokaisella henkilöllä oma kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän tarkoitus on tuottaa jokaisen työntekijän osaamisalueelle uusia palveluita. Yrityksen viestintä on otettu tarkastelun kohteeksi ja yhden työntekijän kehittämistehtävä on kehittää yrityksen viestintää.

Erään yrityksen toimitusjohtaja lähti vastaavasti viemään perheyritystään ihan uusille urille. Hän on ilmaissut asian niin, että haluaa nykyaikaistaa yrityksensä ennen eläköitymistään. Yrittäjä on päättänyt jäädä eläkkeelle, kun eläkeikä koittaa. Uudistumisvauhti on kova. Muutoksenkohteena on koko organisaatio ja kaikki toiminta organisaatiossa.

On ollut ilo huomata, miten yhden organisaation kehitystyö on mennyt tiikerin loikalla eteenpäin. Hallituksen ja toimitusjohtajan pitkän harkinnan jälkeen uusi esimies palkattiin talon ulkopuolelta ja asiakassegmentointiin on alettu kiinnittämään huomiota. Isoja asioita pienessä organisaatiossa. Uudistumiskyvykkyys aivan uskomattomalla tasolla.

Esimerkit ovat hyvin erilaisia, mutta rohkeus kehittää on kaikilla yhteinen tekijä. Vaatii uskallusta ja systemaattisuutta saavuttaa unelmia sekä tavoitteita. Yrittäjä on kuitenkin usein oman liiketoimintaideansa kautta aloittanut toimintansa ilman mitään erityistä suunnitelmaa. Yrityksen alkuvaiheessa ei ole ollut aikaa ja resursseja lähteä viemään systeemisyyttä organisaatioon, koska on pitänyt keskittyä arkityöhön.

PK-yritys kamppailee ristiriitojen tulessa, mistä irrottaa aika ja eurot kehittämiselle. Usein toimitusjohtajan pitää osallistua myös operatiiviseen työhön ja toisaalta pitää kehittää sekä uudistaa liiketoimintaa. Joskus asetelma tuntuu mahdottomalta yhtälöltä. Parhaat yritykset onnistuvat kuitenkin ratkaisemaan tämän ristiriidan.

Missä kehityskaaren vaiheessa sinun oma yrityksesi on?

Erica Svärd

erica.svard(at)jamk.fi
Erica Svärd työskentelee liiketoiminnan lehtorina JAMKissa ja Osaava-PK -hankkeessa asiantuntijana.

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja LUT-yliopisto. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.