Hyvinvoiva yrittäjä näkee muutoksen mahdollisuudet liiketoiminnassaan 

Kaikki lähtee terveydestä ja hyvinvoinnista  

Pitkällä jänteellä yritys voi olla hyvinvoiva vain, jos yrittäjä voi hyvin. Tämä oli perusajatuksena myös Keuruulla kevään ja alkusyksyn 2022 aikana toteutetussa Hyvinvoiva yrittäjä, hyvinvoiva yritys -valmennuksessa. Valmennus sisälsi neljä valmennuskertaa, joissa annettiin työkaluja ja tuettiin sekä yrittäjän että yrityksen hyvinvointia. Korona ja nyt viimeistään vahvistuva inflaatio ja muut uhkakuvat ovat herättäneet miettimään omaa kykyä muuttua ja sopeutua tulevaan ja kriiseistä selviytymiseen. Kun ympärillä järisee, täytyy itse olla toimintakykyinen. Tulevaa pitäisi osata hahmottaa ja sitä myöten myös ennakoida. 

Oman hyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen kiinnostavat 

Resepti yksilön hyvinvointiin, kuten kaikki tiedämme, on yksinkertainen: syö, nuku ja liiku sekä huolehdi ja vaali voimaannuttavia ihmissuhteita. Totuttujen tapojen muuttaminen taas vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja paljon toistoja. Pienet askeleet ja pitkäjänteisesti tapahtuvat toimintatapojen muutokset ovat hitaita, mutta saavat aikaan sen halutun toimintatavan muutoksen.  

Valmennukseen osallistuneet yrittäjät seurasivat omaa hyvinvointia ja valintojen vaikutusta siihen Firstbeat-mittauksella. Reaaliaikaiset tulokset tekivätkin valintojen vaikutukset hyvin konkreettisiksi ja antoivat välittömän palautteen, rohkaisten näin hyvien muutosten ylläpitämiseen. Vertaistuen lisäksi yrittäjille tarjottiin myös mahdollisuus henkilökohtaiseen muutoskykysparraukseen uusien toimintatapojen jalkauttamisen tueksi. 

Yksi merkittävä osa yrityksen pitkäjänteistä hyvinvointia on ennakointi ja kyky uudistua. Kiireisessä arjessa tulevaisuuden miettimiselle jää harvoin aikaa ja valmennus tarjosi yrittäjille toivotun pysähdyspaikan miettiä muun muassa megatrendien valossa toimintaympäristön muutosta. Näihin ei juurikaan voi vaikuttaa, mutta omaan paikkaansa ja asemaansa muuttuvassa tilanteessa kylläkin. Valmennuksessa pohdittiin muun muassa oman palvelun, tuotteen ja osaamisen erottumista muista ja sitä omaa persoonallista ja ainutlaatuista vivahdetta. Eräs yrittäjä kommentoikin valmennuksesta, että sen ”sisältö sai omat jumiutuneet ajatukset liikkeelle. ” 

Kuvituskuva jossa vertaisryhmään osallistuneen yrittäjän kommentti: "Voimauttava, ajatuksia herättävä, tarpeellinen. Sisältö, joka sai omat jumittuneet ajatukset liikkeelle."

Vinkit hyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen 

Jos resilienssi eli muutoskyvykkyys on viime vuosina ollut ajankohtainen aihe, ei sen merkitys ole ainakaan vähentymään päin. Työkalut oman resilienssin vahvistamiseen ja ylläpitämiseen eivät ole monimutkaisia, mutta niiden toteuttaminen arjessa ja pitkäjänteisesti voi olla. Yksinkertaisuudessaan omaa selviytymiskykyään voi vahvistaa ja ylläpitää huolehtimalla ja vahvistamalla seuraavia (lähde APA): 

  1. Vaali voimaannuttavia ihmissuhteita ja verkostoja sekä hyödynnä harrastusmahdollisuuksia. 
  2. Muista pitää huolta omasta fyysisestä kunnostasi ja hyvinvoinnistasi. 
  3. Erityisesti muutostilanteessa kirkasta itsellesi omat tavoitteesi ja päämääräsi ja tee työtä niiden saavuttamiseksi. 
  4. Hyväksy ja opi muutoksista ja pyri näkemään niiden mahdollisuudet. 
  5. Pyydä tarvittaessa apua ja tukea. 

Muutoskyvykkyyden kehittäminen jatkuu 

Sekä ihmiset että yritykset ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kuitenkin koostuu periaatteessa yksinkertaisista asioista. Ihminen, myös yrittäjä, tarvitsee palautumista, lepoa, voimaannuttavia ihmissuhteita ja merkityksellisyyden kokemuksia. Omaa hyvinvointia edistävien tapojen juurruttaminen osaksi yrittäjän päivärytmiä ei ole välttämättä helppoa. Tähän on kuitenkin apua ja tukea on saatavilla. Hyvinvoiva yritys, hyvinvoiva yrittäjä -valmennuksia jatketaan seuraavaksi Karstulanseudun ja Witaksen kehittämisyhtiöiden alueilla. Henkilökohtaista tukea on tarjolla edellisten lisäksi myös kehittämisyhtiö Keulinkin alueen yrityksille. 

Kirjoittajat 

Santeri Halonen

Santeri Halonen työskentelee Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä väitöskirjatutkijana. Santerilla on monipuolinen liike-elämän kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, valmennuksesta ja koulutuksesta sekä taloussuunnittelun tehtävistä. Santeri tutkii väitöskirjassaan yrittäjien resilienssiä ja siihen liittyviä osaamisia. 

Hilkka Heikkilä työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Liiketalousyksikön kehittämisprojekteissa. Hänellä on monipuolinen kokemus yhteisöllisestä kehittämisestä, pk-yrityksistä ja projekteista.  

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa (2021-2023) –hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätietoja hankkeesta: Toleranssi | Jamk 

Lähteet:  

Building your resilience (apa.org) 

Toleranssi hankkeen rahoittajat ja toteuttajat: ESR, Vipuvoimaa EU, Elinkeino -ja ympäristöministeriö, Jamk, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Oulun yliopisto Kerttu Salaasti Instituutti, Kehittämishtiö Witas Oy

Jätä kommentti