Ihminen valmentamassa striimausta ison tv-näytön edessä.

Valmennusta sisältöjen striimaamiseen

Viime vuosina jyllänneen pandemian takia etätyöskentelyn yleistyminen sai myös etäluennoinnin lisääntymään. Tätä kautta myös muun vastaavan sisällön tuottaminen etänä on kasvanut. Pandemian aikana toimijoilta nousi toiveita saada koulutusta oman materiaalin striimaamiselle eli suoratoistamiselle verkkoon. Pandemian ollessa jo väistymään päin sen aikana opitut työskentelytavat, muun muassa etätyöskentely ovat jäämässä monilla aloilla pysyvästi osaksi arkea (Robinson 2022). Näin myös striimaaminen tulee yleistymään aina vain enemmän. Sen lisääntymisen puolesta puhuu myös esimerkiksi joidenkin jälleenmyyjien verkkokameroiden myynnin kolminkertaistuminen vuonna 2020 verrattuna pandemiaa aikaisempaan aikaan. (Thomas 2021.)

Striimialustat

Suosituimman suoratoistopalvelu Twitchin kautta striimien katsominen sekä tekeminen on nostanut suosiotaan pandemian alettua. Twitch -suoratoistoalustalla samanaikaisten katsojien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2019 heitä oli 1,26 miljoonaa, kun taas vuonna 2021 määrä oli jopa kaksinkertainen: 2,78 miljoonaa yhtäaikaista katsojaa. Lisäksi myös kuukausittaisten striimaajien määrä on moninkertaistunut pandemiaa edeltäneestä vuodesta 2019, jolloin heitä oli 6 miljoonaa. Pandemiavuoden 2021 aikana määrä nousi 9 miljoonaan kuukausittaiseen striimaajaan. (Twitch tracker 2021.) Osioissa puhuttiin pääasiallisesti Twitchistä, mutta samankaltaista suosion nousua on nähtävissä myös muissa markkinoilla olevissa suoratoistopalveluissa, muun muassa YouTubessa.

Kuviossa esitetään Twitchin, YouTube Gamingin ja Facebook Gamingin katsojien määrät tuntimäärässä mitattuna.
Twitch on merkittävästi edellä kilpailijoitaan katsojien määrässä, esimerkiksi tuntimäärällisesti mitattuna. Kuva: Business of apps: Twitch statistics

Striimaamisen hyödyt

Sisältöjen suoratoistaminen etänä tai hybriditoteutuksena tuo joustavuutta osallistumiseen. Hybriditoteutus tarkoittaa sitä, että sisältöjä käydään läpi sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Tämä antaa mahdollisuuden sille, että tapahtuman järjestäjä ja yleisö voivat olla fyysisesti eri paikoissa. Lisäksi suoratoistaminen on huomattavasti osallistavampaa verrattuna ennalta nauhoitetun esityksen katsomiseen, koska mahdollisiin kysymyksiin voidaan vastata viiveettä ja osallistujat kokevat olevansa paikalla todistamassa toteutusta. Katsojan voidessa osallistua tapahtumaan tekee myös suoratoistettu sisältö itsestään seuraajalleen mielenkiintoisempaa. (Thomas 2021). Suoratoiston toteutuksen tallentaminen ja tallenteen lähettäminen henkilöille, jotka eivät päässeet paikalle parantaa myös osallistumismahdollisuuksia verrattuna vain paikan päällä järjestettyyn toimintaan.

Striimaamisen haasteet

Monilla toimijoilla ei ole suoratoistototeutuksien järjestämiseen riittävää osaamista ja sisällön saaminen näkyviin suoratoistopalveluihin koetaan usein haastavaksi toimenpiteeksi. Sisältöjen tuottamiseen suoratoistona ei vaikuta olevan riittävää tietoa tai opasta. Valmennuksen avulla myös vähemmän perehtyneet toimijat voisivat omatoimisesti toteuttaa sisällön striimaamisen etänä. Vaatimukset eivät ole helposti löydettävissä, jolloin suoratoistototeutuksen laatu on hyvin todennäköisesti riittämätön ja kokemus jää katsojalle puutteelliseksi.

Striimivalmennusta tarjolla Jamkin Pelaten duuniin! -hankkeessa

Pelaten duuniin! -hankkeen striimivalmennus luotiin suoratoistamisen koulutuksen kohonneeseen tarpeeseen. Valmennuksessa perehdytään sisällön striimaukseen suosituimmille verkkoalustoille käyttäen Streamlabs-ohjelmistoa, jonka kautta striimaus on mahdollista useimpiin suosittuihin palveluihin jopa samanaikaisesti esim. Twitchiin, YouTubeen ja Facebookiin. Valmennus käsittää suoratoistamisen tietokoneella, mutta sen aikana sivutaan myös suoratoistoa mobiililaitteen tai pelikonsolin avulla. Koulutuksessa käydään läpi striimiohjelmien käyttöönotto sekä hyödyllisimmät työkalut ja asetukset.

Osallistuja saa mahdollisuuden oppia striimauksen tekniikoista, ohjelmista sekä niiden hyvistä käytänteistä. Koulutuksessa jaettavaa materiaalia voi hyödyntää sen jälkeen omatoimisesti. Tavoitteena on, että lopuksi valmennettava osaa ohjeiden avustuksella toteuttaa oman sisältönsä striimauksen valitsemalleen suoratoistoalustalle.

Valmennus järjestetään Rajakadun kampuksen GamePit Pro -e-urheilutilassa. Tilan etuna on 12 käyttövalmista pelitietokonesettiä, joiden avulla osallistuja pääsee itse harjoittelemaan vaadittujen ohjelmistojen käyttöä ohjatusti. Pelaten duuniin! -hankkeen osallistujilta nousi tarve saada koulutusta striimaamiseen ja sen vuoksi tilaan hankittiin verkkokamerat sekä siihen tarkoitetut Streamdeck ja valaistus hankkeen valmennuksissa käytettäväksi.

Striimivalmennuksen pilotointi

Striimivalmennusta pilotoitiin ensimmäisen kerran keväällä 2022 Jamkin Pelaten duuniin! -hankkeen valmennuksiin osallistujille yhteistyössä Humakin DigiGym -hankkeen kanssa. Pilottivalmennus koostui kolmesta tapaamiskerrasta, joista ensimmäisellä kerralla tutustuttiin ohjelmistoihin ja seuraaville kerroille kutsuttiin alan ammattilaisia kertomaan omasta urastaan. Vierailijat kertoivat omia neuvojaan striimaajauran aloittamiselle ja heiltä sai monenlaisia vinkkejä muun muassa siitä, mitä striimatessa tulee ottaa huomioon ja mitä asioita kannattaa välttää.

Pilotti sai positiivista palautetta yhteistyökumppaneilta ja valmennettavilta. Osallistujat oppivat striimaamaan sisältönsä verkkoon striimiohjelmien avulla valitsemalleen alustalle. Materiaali tuki oppimista ja osallistuminen vahvisti työelämätaitoja etäsisältöjen ja -toteutusten luomisessa.

Kirjoittaja

Elmo Hämäläinen, Jamk

Elmo Hämäläinen
Tekninen asiantuntija, GamePit by Jamk.
Kilpapelivalmentaja, Pelaten duuniin! -projekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Pelaten duuniin! -projektin tarkoituksena on edistää työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten työelämään kuntoutumista vahvistamalla heidän hyvinvointiansa, sosiaalista osallisuuttaan sekä työelämävalmiuksiaan digipelaamista hyödyntämällä. Projektin pyrkimyksenä on myös lisätä ymmärrystä digipelaamisen merkityksestä sekä luoda uudenlaisia elektronisen urheilun ekosysteemin verkostoja.

Voit käydä tutustumassa Pelaten duuniin -projektiin osoitteessa jamk.fi/pelatenduuniin

Lähteet

Business of Apps. Twitch Revenue and Usage Statistics. 2022. Viitattu 12.10.2022 https://www.businessofapps.com/data/twitch-statistics/

Robinson, B. 2022. Remote work is here to stay and will increase into 2023 experts say. Viitattu 8.10.2022

https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2022/02/01/remote-work-is-here-to-stay-and-will-increase-into-2023-experts-say/?sh=552c708720a6

Thomas, C. 2021. The growth of the live streaming sector since Covid-19 and how this offering is keeping communities connected and many industries afloat. Viitattu 6.10.2022

https://www.associationofmbas.com/the-growth-of-the-live-streaming-sector-since-covid-19-and-how-this-offering-is-keeping-communities-connected-and-many-industries-afloat/

Twitch tracker. Twitch statistics and charts. 2021. Viitattu 10.10.2022

https://twitchtracker.com/statistics

Jätä kommentti