Pylkömäen torilla

SSYP Kehityksen Tiina Tarvainen ja Biotalousinstituutin Markku Paananen kohtasivat pylkönmäkisiä vakituisia ja kesäasukkaita Pylkönmäen toripäivässä 9. heinäkuuta. BIND –projektilla oli oma tiedotuspisteensä tapahtumassa.

Biotalousinstituutti yhdessä SSYP Kehityksen ja Kehittämisyhtiö Karstulanseudun kanssa kokeilevat menetelmiä keksintötoiminnan edistämiseksi. Tarkoituksena on hyödyntää Biotalouskampuksen resursseja uusien, erityisesti biotalouteen liittyvien, ideoiden viemiseksi eteenpäin. Toki ideat voivat liittyä muuhunkin toimialaan.

Kansalaisia kannustetaan esittelemään arjessa tai työssä syntyneitä ideoita uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tarjottava apu koskee idean arviointia, tutkailua ja testaamista esim. prototyypin avulla, jotta saadaan tietoa sen uutuusarvosta, hyödyllisyydestä ja toteutettavuudesta. Saatujen näyttöjen kanssa on merkittävästi helpompi lähteä hakemaan kumppaneita ja rahoittajia, mikäli idea osoittautuu jatkotyöstämisen arvoiseksi.

BIND –Bioinnovaatioiden edistäminen –hankkeen avulla ideoiden työstämiseen on käytettävissä merkittävästi resursseja. Haasteena on rohkaista ja saada liikkeelle ideat kansan syvistä riveistä. Tähän pyritään vastaamaan jalkautumalla ihmisten pariin ja kertomalla mahdollisuuksista.

Ihmisiä kokoavat tapahtumat ovat mitä parhain mahdollisuus tavoittaa ideanikkareita. Pylkönmäen toripäivä kaltaisineen on siis projektin fokuksessa.

Toritapahtuma nauttii jo perinteistä asemaa kylän kesän tarjonnassa. Ensimmäiset kerrat järjestettiin Pylkönmäen ollessa oma kunta. Kunnanisät tarjosivat kesäasukkaille ja muille paikallaolijoille keittolounaan torilla. Siitä lähti perinne, joka jatkuu. Keittolounas on edelleen tapahtuman kohokohta, joskin maksullisena nyt. Tilaisuuden järjestäjä Pylkön Ääni ry kerää sillä tuottoja toimintaansa.

Kattaukseen kuului pieni joukko torimyyjiä perinteisten tuotteidensa kanssa. Kyläyhdistyksen aktiivi Iida Moisio ja Pylkön kukoksi 2019 valittu Mikko Kallio kertoilivat toriväelle Pylkönmäen kuulumisia. Muusikko Raimo Suuronen ei tällä kertaa heittäytynyt itse Elvikseksi, mutta tarjosi muuten mukavia kesäkappaleita. Tutut kerääntyivät keskusteluryhmiksi. Tunnelma oli juuri sellainen, kuin kylätapahtumassa voi olettaa olevankin. Poikkeuksellisen kylmä ilma tosin verotti mökkiläisten osallistumisaktiivisuutta.

Keksintötoiminta haasteineen synnytti jonkin verran keskusteluja kävijöiden kanssa. Kukaan ei suoraan tullut ideoitaan esittämään, mutta terveiset varmasti jäivät mieleen, kehen olla yhteydessä, jos syntynyt idea kaipaa edistämisapua. Hankkeen mainos levisi myös Pylkön Äänen viestintäkanavia pitkin yli 500 ihmiselle.

Pysäyttäviä olivat terveiset, joiden mukaan Biotalouskampus koetaan vaikeasti lähestyttäväksi linnakkeeksi. Kaikista ponnisteluista huolimatta oppilaitokset jäävät alueen kansalaisille etäisiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että Biotalouskampus voi lunastaa paikkansa kohtaamispaikkana, että kansalaiset astuvat ilman epäröintiä portista sisään ja kohtaavat oppilaitosten väkeä, ja oppivat hyödyntämään Biotalouskampuksen moninaisia mahdollisuuksia. Erityisesti toivottiin, että oppilaitosten väki vastavuoroisesti jalkautuu alueen ihmisten pariin.

Tervetuloa tutustumaan Biotalouskampukseen, vaikkapa avointen ovien päivänä 7.9.2019!

Markku Paananen, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti