”Z” Asiantuntijuuden jälkeinen aika

Meistä jokainen on luonnollisesti oman aikansa, sukupolvensa kasvatti. Eletty aika ja vaikuttavat tekijät ovat voimakkaasti muokanneet ja muovanneet tapaamme ajatella sekä muodostaa näkökulmia, niitä tulokulmia, joilla me lähestymme asioita. ”Milleniaalit”! Näistä vuosituhannen, nyt jo nuoruuttaan elävistä, näistä oletetuista oman elämänsä digitaitureista puhuttiin varsin näkyvästi parikymmentä vuotta sitten. Tässä kuluvassa ajassa keskustelu tuosta sukupolvesta on hiljalleen laantunut, vaiennut lähestulkoon kadoksiin ja unohduksiin.

Sen sijaan, jostain ihmeellisestä syystä keskustelu tämän vuosituhannen lapsista, tästä ”Z-sukupolvesta” on liikkunut yllättävän vaisuna tässä ajassa, vaikka varmasti tähän olisi olemassa väkevää aihetta. Tätä sukupolvea leimaavat nimittäin täysin uuden ajan ajattelun mallit ja tavat, asiat, jotka tulevat näkymään varsin voimakkaina ilmiöinä tuossa tulevaisuuden yhteiskunnassamme.

”Z”

Tämä sukupolvi on kasvanut vahvan teknologisen kehityksen mukana ja sitä leimaa osaltaan äärimmäisen voimakas sosiaalisen median vaikuttavuus. Sukupolvessa korostuu vahvana yksilöllisyys, individualismi, enää eivät stereotypiat, auktoriteetit näyttele niille ominaista vahvaa rooliaan. Tämän sukupolven maailma on nopea! Mielenkiinnon herättäjän täytyy olla poikkeuksellisen voimakas kokemus, keskittymisen hetki on se ”TikTok” -videon määrittelemä viisitoista sekuntia, tosin tämäkin aika alkaa olla jo tutkimuksien mukaan lyhentymässä.

Kaikkea tätä ympärivuorokautista toimintaa leimaavat algoritmit. Niiden tehtävänä on syöttää juuri käyttäjälleen sopivaa sisältöä, ”virtaa”, luoden mielihyvän tunnetta, vahvistaen käyttäjälleen läheisiä asioita ja vahvistaen muodostuneita mielikuvia, sekä ajattelun malleja. Tästä käyttäjälähtöisestä virrasta poikkeavat asiasisällöt koetaan voimakkaasti ”väärinä” ja ehdottomasti ”torjuttavina”.

Sosiaalisen median, uutisoinnin ja informaation sisältö on myös muuttanut äärimmäisen voimakkaasti muotoaan. Aiemmat sukupolvet ovat aina vastaanottaneet sisältöä, sisältöä, jolle on uutisoinnissa ja tiedon tuottamisessa asetettu tietyt yhteisesti sovitut, uskottavat määritteet luotettavuuden pohjaksi. Tämän sukupolven viestintä perustuu täysin toisenlaiseen lähtökohtaan. Se perustuu itsensä ilmaisuun ja vuorovaikutukseen! Arvoja, yhteiskunnallista ajattelua määrittelevät asiat muotoutuvat kuin tarinat, ei vastaanottaen informaatiota, vaan sitä itse tuottaen, sekä luoden omista ja omien näkökulmiensa kautta.

Tällä hetkellä yksittäinen tubettaja tavoittaa huoneestaan, läppärinsä takaa moninkertaisen seuraajajoukon verrattuna vaikkapa valtakunnalliseen uutislähetykseen. Oleellista tässä on luottamus. Tubettaja on käyttäjän luotettava ystävä, häneen on helppo samaistua, häneen ja hänen välittämäänsä viestiin on äärimmäisen helppoa luottaa. Tämän perustana on vahva yhteinen kokemuksellisuuden tuntu, vuorovaikutus, yhteisen tarinan muodostuminen, rakentuminen ja sitä kautta vahva luottamuksellisuus. Kaveri ei valehtele kaverille! Tässä kohdassa käyttäjän mielipiteen muodostumisessa ei ole sijaa tutkitulle tiedolle, asiantuntijuudelle.

Ajattelua leimaa myös vahva osallisuuden tuntu. Tästä voisi myös käyttää määritelmää syyllisyyden tunto. Kaikki maailmassa oleva on tuotu äärimmäisen lähelle ja tällä tavoin siihen liittyy myös vastuunkantoa ympäröivistä asioista.

Miksi kirjoittaa ”Z”-sukupolvesta? Kuinka sillä on merkitystä tulevaisuuden maa- ja metsätalouteen?

Kyllä! Suomalaisten luonnonvara-alan elinkeinojen tulevaisuutta määrittelevät aivan muut asiat kuin teknologian, robotiikan hyödyntämisen mahdollisuudet tai maaperään liittyvät tekijät, sen määrittelevät tulevaisuuden kuluttajat ja päättäjät! Tulevien sukupolvien lähtökohtana ei ole henkilökohtaisen elintason nostaminen, hyvä ja korkea elintaso on luonnollinen itsestäänselvyys tasapuolisesti jokaiselle, riippumatta omasta toimeliaisuudesta. Asioita tarkastellaan täysin eri näkökulmista! Ilmastoystävällisyys, eläimet ovat tuntevia, kokevia ystäviämme. Ei ole olemassa lemmikin ja tuotantoeläimen erottavaa ohuttakaan rajaa.  Lihapullien syönti saa aikaan vahvan syyllisyyden tunnon sademetsien hävittämisestä. Metsäluonnon koskemattomuus on tavoiteltavin mahdollinen asia.

Nyt on käsillä aika, jolloin tähän muuttuvaan toimintaympäristöön tulisi reagoida. On täysin turha jatkaa tupailloissa väittelyä Valmetin tai Massikan paremmuudesta, nyt olemme siirtymässä täysin uuteen aikaan, uuteen kuluttajaympäristöön. Tämän tulevan ajan merkit ovat jo ympärillämme ja varsin helposti tunnistettavissa. Ja tällä hetkellä jo taitavimmat markkinatoimistot ovat tavoittaneet tämän ajatuksen, ihaillen voi seurata esimerkiksi erään ulkomaisen kaurajuomayrityksen taitavaa mielikuvamarkkinointia, siinä samassa suomalaisen asiantuntijuuden epätoivoista pyristelyä tehokasta markkinointikoneistoa vastaan. Pyristelyä, jossa tuottajat ja asiantuntijat keskenään vakuuttelevat toisilleen tuottamansa tuotteen hyvyyttä?

Lopuksi

”Vae Victis”  ”Voi Voitettuja” Totesi Brennus, Gallialaisheimon sotapäällikkö kukistettuaan mahtavan, voittamattoman Rooman valtakunnan…

Petri Ahoniemi, agrologiopiskelija (YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti. Kirjoitus pohjautuu Teknologia ja robotiikka ruoantuotannossa -tilaisuudessa (23.9.2020) heränneisiin ajatuksiin tulevaisuuden kuluttajanäkökulmista ja niihin liittyvistä vaikuttimista.