Pakkasta pelkäämättömät Malako -yrittäjät tapasivat Älykodilla työstäen hyvinvointi -teemaa

Uuden hyvinvointimatkailutuotteen hahmottelua

Matkailusta laatua koko elämään -hankkeen yrittäjät tapasivat kolmannessa  workshopissaan 2.2.2012 uudessa Älykodin oppimisympäristössä. Illan teemana oli hyvinvointi.

Essi Heimovaara-Kotonen esitteli lyhyesti Älykotiin piiloutuvia älyratkaisuja ja pohjusti ryhmätyöskentelyä ajankohtaisilla hyvinvointialan tutkimuksilla sekä trendeillä. Matkailun näkökulmasta nousivat esiin mm. varttuneempi väki kohderyhmänä, perinteinen suomalainen sauna ja avanto sekä luontoympäristön tutkitut vaikutukset niin henkiseen, kuin fyysiseenkin terveyteen. Illan toinen pohjustus koski Green Care – menetelmiä ja niiden hyödynnettävyyttä matkailussa. Keskustelua herätti uutukainen, vieraskielinen käsitteistö vanhojen ja hyväksi todettujen menetelmien ympärillä. Keskustelua jatkettiin pienryhmissä ja se poiki osalle konkreettisia toimenpideideoita oman tuotteen rakentamiseen. Pienryhmätyöskentely jatkuu kevään 2012 aikana alueittain ja seuraava kaikille yhteinen workshop on luvassa 12.3. Illan lopuksi nähtiin ehdotuksia tulevien benchmarking -matkojen kohteista. Kohdemaiksi yrittäjät äänestivät Italian ja Saksan. Matkan toteutusta keväälle ja syksylle ovat suunnittelemassa päättötyönään myös Jamkin opiskelijat Jenni, Enni ja Elina.

Malako -ryhmään mahtuu vielä muutama aktiivinen yrittäjä mukaan ideoimaan uusia hyvinvointimatkailutuotteita, verkostoitumaan ja tutustumaan eri maiden toimintatapoihin sekä matkailutuotteisiin benchmarking – matkalla! Lisätietoja: Mari Holopainen 050 4317574

1 kommentti

Jätä kommentti