Harjoitteluni LIPAn TKI:ssä

Kirjoittanut Johanna Huuskonen, joka opiskelee JAMKin palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Tein opintoihini liittyvän työharjoitteluni LIPAn TKI tiimissä. Kun keväällä etsin harjoittelupaikkaa, opettajani Pauliina kertoi, että täällä tarvittaisiin harjoittelijaa ja tänne minä sitten pääsin harjoitteluun. Harjoittelun alussa minulla ei ollut mitään käsitystä, mitä kaikkea tulisin täällä tekemään. Ensimmäisinä viikkoina yritin vielä hahmottaa, mitä kaikkea täällä on meneillään ja mihin minun työtehtäväni liittyvät. Mutta pikkuhiljaa aloin ymmärtää, mitä kaikkia asioita LIPAn TKI tiimiläiset tekevät. Pauliina sanoikin minulle ennen harjoittelua, että tässä paikassa tulet olemaan ensin aivan pihalla asioista ja sitten kaikki valkenee. Ja juuri näin siinä kävikin.

Sain tehdä paljon erilaisia asioita harjoitteluni aikana ja se on ollut hienoa. Olen saanut oppia ja kokea kaikenlaista uutta. Harjoitteluni aikana suunnittelin esimerkiksi erilaisia kyselylomakkeita ja muita asioita, tein tiedonhakua monesta eri asiasta, tein nimikylttejä ja osallistujalistoja ja kaikkea muuta mahdollista. Olin myös mukana suunnittelemassa uusien opiskelijoiden tutustumispäivää. Voin kokemuksella sanoa, että tämä ei ollut harjoittelupaikkana yksipuolinen tai tylsä.

Yksi uusista kokemuksista oli KESMA II- hankkeen yritysvierailut, joille pääsin Petran ja Hannan mukaan. Oli hienoa nähdä erilaisia yrityksiä ja kaunista Keski-Suomea. Nämä vierailut auttoivat minua ymmärtämään hanketta kokonaisuutena ja helpottivat myös suunnittelemaan Webropolin kyselylomakkeita KESMA II – hankkeeseen, koska vierailuilla ymmärsin, miksi niitä kyselyitä tehdään ja mihin niitä käytetään. Sain myös huomata, että työskentely täällä ei ole pelkkää tylsää toimistossa istumista, vaan paljon muutakin.

Olen oppinut harjoitteluni aikana todella paljon ja saanut myös tutustua mukaviin ihmisiin. Kiitos kaikille työkavereille, että annoitte minulle tilaisuuden oppia uutta!

1 kommentti

  1. Kiitos Johanna työpanoksestasi ja mukavasta seurasta! Kaikkea hyvää sinulle opintojesi loppuunsaattamisessa ja työelämässä.

    Yhdyn mielipiteeseesi, että meillä EI OLE TYLSÄÄ 🙂

Jätä kommentti