JAMK tietojenkäsittelyn asiantuntija Niko Kiviaho

Niko KiviahoTurbinaattorissa pyörii haastatteluista koostuva juttusarja, jossa esitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikön asiantuntijoita. Sarjassa esiintyvät haastateltavat ovat tutkimus- ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia lehtoreita, joita yhdistää edelläkävijyys TKI-työssä ja sen integroimisessa opetukseen.

Joulun alla esittelyvuorossa on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman lehtori Niko Kiviaho. Hän on valoisa ja energinen persoona, joka tuo asiantuntijuuttaan yritysyhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Mikä tutkimus-, kehittämis- tai innovaatioprojektisi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mielestäsi ollut onnistunein ja miksi?

Concept Lab, koska siinä on onnistuttu toteuttamaan asiakkaiden konseptointiprojekteja monialaisissa ja -kulttuurillisisssa tiimeissä. Lisäksi toimintaan olemme saaneet mukaan innostunutta henkilökuntaa yli yksikkörajojen.

[Concept Labin tuotteisiin voit tutustua täällä!]

Mikä on mieleenpainuvin opiskelijakeissisi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä?

Eräässä konseptointiprojektissa opiskelijaryhmä fasilitoi Concept Cafe -tapahtuman, jossa opiskelijat onnistuivat jalkauttamaan yrityksen koko tuotekehitysyksikön aamupäiväksi miettimään yrityksen tuotteiden tulevaisuutta. Tämä ei ollut työmäärällisesti suuri ponnistus, mutta tapahtumana mieleenpainuva ja se valoi opiskelijoihin uskoa omaan tekemiseen.

Mikä sytyttää luovuutesi tai saa sinut innostumaan?

Uuden luomisen mahdollisuus. Ne mahdollisuudet ovat vain tuotannon aikana aika kortilla.

Millaisena näet Jyväskylän ammattikorkeakoulun yritysyhteistyön tulevaisuuden?

Syvenevänä. Valtionhallinto ajaa korkeakouluja tiiviimpään yhteistyöhön yritysten kanssa ja ohjaa tekemistä rahoituksen kautta. Tämä yksinäänkin on ohjaamassa tekemistä, mutta näen yritysyhteistyön tärkeässä roolissa myös opiskelijoiden työllistymisen näkökulmasta.

| Kirjoittaja: | Luokka: Yleinen | 1 kommentti

1 kommentti

  1. Go Niko! Niko on hyvä esimerkki meille kaikille postiivisuudesta, avoimuudesta uudelle ja kehittävästä otteesta.

Jätä kommentti