Robotti tuli töihin – ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet isännöintialalla

Robotti tuli töihin -projektin pääkuva

Ira Tenhunen kirjoittaa maaliskuussa 2021 julkaistussa Isännöintiliiton blogitekstissä isännöintialan olevan takamatkalla digitalisaation hyödyntämisessä. Hänen mukaansa ohjelmistorobotiikan (RPA) käyttö on vielä jokseenkin harvinaista isännöinnissä, eikä alan välttämättä tarvitsekaan kiirehtiä digitalisoitumisessa. Millaiset siis ovat robotiikan ja automaation mahdollisuudet isännöintialalla?

Rutiinitöiden automatisointia

Ohjelmistorobotti on ohjelmistokokonaisuus, joka käyttää eri tietojärjestelmiä ihmisen tavoin suorittaakseen erilaisia työprosesseja. Ohjelmistorobotin toiminta on automaattista ja se voi toteuttaa toistuvia tehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen. (IEEE 2017, 11; Leslie Willcocksin haastattelu, Lhuer 2016.)

Yksi ohjelmistorobotiikan hyödyntäjä isännöintialalla on jämsäläinen IDEAL isännöinti Oy. Yrityksessä ollaan jo usean vuoden ajan kehitetty yrityksen toimintaa ja palveluita RPA:ta hyödyntäen ja tehtäviä automatisoiden. Yrittäjä Atte Porkkala ja talousasiantuntija Jyrki Lindström kokevatkin robotiikan tarjoavan paljon uusia mahdollisuuksia isännöintialalle.

Porkkala on itsenäisesti opetellut toteuttamaan ohjelmistorobotiikkaa Microsoft Power Automate -tuoteperhettä käyttäen. Tällä hetkellä kaikki yrityksen asiakirjaliikenne on digitaalista ja ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään muun muassa asiakirjahallinnossa ja laskutuksessa. RPA:ta käytetäänkin usein juuri toistuvien ja rutiininomaisten työtehtävien automatisoimiseen (Leslie Willcocksin haastattelu, Lhuer 2016), ja tämä on onnistunut hyvin myös isännöintialan työtehtävien kohdalla.

Yrittäjä Atte Porkkala esittelemässä ohjelmoimaansa robottia, kuva: Viivi Kaartinen
Kuva 1. Yrittäjä Atte Porkkala esittelemässä ohjelmoimaansa robottia, kuva: Viivi Kaartinen

Positiivisia kokemuksia ja parempaa työhyvinvointia

IDEAL isännöinti Oy:ssä kokemukset robotiikan käytöstä ovat hyvin positiivisia. Ohjelmistorobotiikan avulla työntekijöiden toistuvat ja yksitoikkoiset työt ovat poistuneet, mikä Lindströmin mukaan on vähentänyt stressiä ja helpottanut töiden ajantasaista suorittamista.

Yrityksessä on myös huomattu robotiikan hyödyt asiakaspalvelussa. Työajan vapautuminen rutiinitehtävistä antaa aikaa asiakkaiden parempaan palvelemiseen:

”Kun ohjelmat ovat korkeasti automatisoituja, mahdollistaa se palvelun välittömästi”, Porkkala tiivistää robotiikan hyödyn asiakaspalvelussa.

Porkkala ja Lindström kokevat, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on vaikuttanut heidän työhyvinvointiinsa positiivisesti. ”Rutiinitöiden automatisointi pitää työtehtävät vaihtelevina ja tätä kautta työnteon mielekkäänä”, kertoo Lindström.

Vaikuttaa siis siltä, ettei isännöintialan tarvitse jännittää digitalisaatiota taikka robotiikan ja automaation yleistymistä. Ainakin IDEAL isännöinti Oy:ssä ollaan innostuneita ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista. Tulevaisuudessa Porkkalan ja Lindströmin tavoitteena on päästä hyödyntämään robotiikkaa entistä enemmän:

”Kunhan vaan keksii, että millä tavalla sitä voi hyödyntää ja missä vaiheissa”, kiteyttää Porkkala.

IDEAL isännöinti Oy on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa Robotti tuli töihin -projektissa (ESR). Kävimme alkuvuodesta tutustumassa yrityksessä ohjelmoituihin robotteihin sekä haastattelemassa yrittäjä Atte Porkkalaa ja talousasiantuntija Jyrki Lindströmiä ohjelmistorobotiikan käytöstä ja sen vaikutuksista isännöintialan töihin. Katso koko haastattelu siitä, millaisia ajatuksia Porkkalalla ja Lindströmillä on robotiikasta isännöintialalla projektin nettisivuilta.

Atte Porkkala ja Jyrki Lindström IDEAL isännöinti Oy:n toimistolla, kuva: Viivi Kaartinen
Atte Porkkala ja Jyrki Lindström IDEAL isännöinti Oy:n toimistolla, kuva: Viivi Kaartinen

Lähteet:

IEEE. 2017. IEEE Std 2755-2017: IEEE Guide for Terms and Concepts in Intelligent Process Automation. Viitattu: 2.6.2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/8070671

Lhuer, X. 2016. The next acronym you need to know about: RPA (robotics process automation). McKinsey Digital 6.12.2016. Viitattu 2.6.2021. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-next-acronym-you-need-to-know-about-rpa

Tenhunen, I. 2021. Isännöintiala on takamatkalla digitalisaation hyödyntämisessä, mutta se voi olla hyväkin asia. Isännöintiliiton blogi 3.3.2021. Viitattu 20.5.2021. https://www.isannointiliitto.fi/blog/isannointiala-on-takamatkalla-digitalisaation-hyodyntamisessa-mutta-se-voi-olla-hyvakin-asia/

Viivi Kaartinen, JAMKKirjoittaja
Viivi Kaartinen, viestintäsuunnittelija
Robotti tuli töihin -projekti
Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö

Robotti tuli töihin on Keski-Suomessa 1.4.2019-31.3.2022 toteutettava ESR-hanke, jossa vastataan pk-yritysten tarpeisiin ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla. Projektin toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Robotti tuli töihin -projektin rahoittajalogot: JAMK, Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahasto

IDEAL isännöinti Oy tarjoaa isännöinti- ja taloushallintopalveluja Keski-Suomen alueella.