Ohjelmistorobotiikka liiketoiminnan tukena Erica Svärd Jamk

Ohjelmistorobotiikka liiketoiminnan tukena

Ohjelmistorobotiikka voidaan nähdä yhtenä työkaluna liiketoiminnan kehittämisessä. Parhaimman hyödyn ohjelmistorobotiikan tarjoamista kehittämismahdollisuuksista saa, kun henkilö hahmottaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tämän päivän liiketoiminnassa asiakas on keskiössä ja siksi toiminnan kehittämisessä tarvitaan asiakastarpeiden tunnistamista ja tarpeiden täyttämistä.

Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä asioita, koska teknologia mahdollistaa tiedon välittymisen sosiaalisessa mediassa nopeasti. Asiakas levittää omat kokemuksensa niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä. Asiakasymmärryksen hakeminen vaatii uusia työkaluja ja uutta osaamista organisaatioissa. Uusia kehittämisen työkaluja ovat mm. palvelumuotoilun tiimit ja yhteiskehittäminen. Palvelumuotoilussa otetaan asiakas huomioon ja menetelmä viittaa käytännössä asiakastarpeiden tunnistamiseen ja keräämiseen. Yhteiskehittäminen sen sijaan tarkoittaa menetelmää, missä kehitetään yhdessä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa palveluita tai tuotteita.

Kehittäminen vaatii monenlaista osaamista, jotta siihen saadaan laaja-alaisesti erilaisia näkökulmia. Vuorovaikutusosaaminen ja tiimityöskentelytaitojen merkitys kasvaa työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin osaamiskorttipakka ja ammattialakorttipakka 2035 (OPH 2019) nostaa tärkeimpien geneeristen taitojen joukkoon vuorovaikutus- viestintä- ja kommunikointitaidot. Samassa lähteessä mainitaan myös kokonaisuuksien hallinta ja tiedon hallinta- ja analysointitaidot. Kukaan ei pysty enää tekemään kehittämistyötä yksilötyönä ja ilman vuorovaikutusta muiden kanssa, vaan kaikkien osaaminen on tarpeen ottaa käyttöön, että saadaan paras mahdollinen lopputulos. Tiimityöskentelyssä ei ole pelkästään kysymys yhteisen tavoitteen muodostamisesta vaan tarvitsemme ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä sekä tunteista.

Prosessijohtamisen ymmärrys luo pohjaa liiketoiminnan kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Toiminta voidaan nähdä prosessimaisena, ja kun ymmärretään organisaation prosessit, voidaan myös hahmottaa teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet liiketoiminnassa.

Suorituskyvyn johtaminen on tärkeä osa liiketoiminnan seuraamista ja kehittämistä, koska organisaation on pystyttävä seuraamaan tavoitteitaan ja strategian toteutumista.

Liiketoiminnan kehittämisen työkalujen hallinta on tärkeä ohjelmistorobotiikan hallinnan lisäksi. Kun organisaatiossa hallitaan sekä liiketoiminnan kehittämisen työkaluja että teknologian käyttö, organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen tulee mahdolliseksi.

Kirjoittaja: Erica Svärd, asiantuntija Robotti tuli töihin -projekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pääkuva: Canva Pro / Getty Images

Robotti tuli töihin on Keski-Suomen alueella 1.4.2019–30.6.2022 toteutettava ESR-projekti, jossa vastataan pk-yritysten tarpeisiin ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla. Projektin toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY.

Voit käydä tutustumassa Robotti tuli töihin -projektiin osoitteessa jamk.fi/rtt.

Rahoittajalogot Euroopan unioni/Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti