Johtaminen voi olla etänä(kin) yksinkertaista -artikkelin pääkuva Pixabay

Johtaminen voi olla etänä(kin) yksinkertaista

Toimitusjohtaja ja tietokirjailija Ari Rämö puhui 24.2.2022 pidetyssä webinaarissa yksinkertaisen johtamisen ja arvostavan kohtaamisen puolesta. Tilaisuus oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Virtual Leaders – Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeen (ESR) järjestämä. Rämön mukaan jokainen tarvitsee ja kaipaa yksilönä huomaamista ja läsnäoloa omassa arjessaan. Koska johtaminen on aina vaikuttamista toisen tunteisiin, on tärkeää hoitaa arjen kohtaamiset positiivisesti. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus parantaa toisen tunnetilaa sen laskemisen sijaan. Arvostavassa kohtaamisessa kiinnitetään huomiota vahvuuksiin ja onnistumisiin, arvostelevassa virheisiin ja epäonnistumisiin.

Miten sitten kohdata ihmiset arvostaen, ei arvostellen? Kaikki lähtee Ari Rämön mukaan johtajan omasta päätöksestä arvostaa ihmisiä arvostelun tai kritisoinnin sijaan. Päätös voi syntyä esimerkiksi seuraavien itsereflektoivien kysymysten avulla:

 • Hyväksynkö erilaiset ihmiset ja mielipiteet?
 • Arvostanko oikeasti muita ihmisiä?
 • Miten kohtaan ja johdan?
 • Minkälaisen tunteen jätän toiselle?
 • Annanko muiden tehdä asiat omalla tavallaan?
 • Miten johdan tiimiäni?

Arvostaminen lähtee myös rakenteista. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä ei puhuta alaisista vaan ihmisistä ja esimiehet ovat olemassa ihmisiä varten. Päätöksenteossa korostuu yrityksen etu oman edun sijaan; ei siis haeta vastakkainasettelua vaan yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki kehittäminen halutaan ja voidaan tehdä yhdessä kaikkien kanssa.

Etäjohtamisessa pätevät samat yksinkertaisen johtamisen periaatteet. Erityisen tärkeää etäjohtamisessa on Ari Rämön mielestä ymmärtää, että ihminen kaipaa kohtaamisia ja keskustelua, joten niitä on järjestettävä. Ihminen on tärkeä – ei vain hänen työsuorituksensa. Lisäksi Rämö antoi seuraavat hyvät vinkit osallistujia juuri nyt puhututtaneisiin etäjohtamisen kysymyksiin:

 • Soita ihan oikealla puhelimella toiselle ihmiselle. Kysy mitä kuuluu, mitä olet tehnyt, miten voit ja miten voisin auttaa?
 • Ihmisten erilaisuus on otettava huomioon. Etäkokouksissa kannattaa mahdollistaa hiljaisempien osallistuminen erilaisilla digitaalisilla työkaluilla, jotta omien ajatusten esille tuominen olisi mahdollista myös ilman puheenvuoron pitämistä.
 • Jos työpaikalla eletään esimerkiksi hybridityöhön siirtymisen muutosvaihetta, ota ihmiset mukaan keskusteluun: miettikää yhdessä muutokseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja niihin. Johtajana voit kysyä esimerkiksi: ”Miten sinä haluaisit, että sinua johdettaisiin? Jos sinä olisit tässä minun paikallani, niin miten sinä johtaisit?”

Tilaisuudessa oli miltei 100 osallistujaa. Heidän antamissaan palautteissa tilaisuus koettiin pysäyttäväksi luennoksi arvostamisen merkityksestä arjessa. Osallistujat kokivat vievänsä tilaisuudesta omaan työhönsä parempaa ymmärrystä kohtaamisen tärkeydestä.

Palautteissa nousi esiin hienoja, konkreettisia sovelluskohteita, mm.:

 • nostetaan viikkopalavereiden asialistalle onnistumisia
 • mietitään tiimin kanssa, mikä jää etätyön arjessa vähemmälle huomiolle verrattuna lähityöhön ja mitä tiimiläiset haluaisivat lisää arkeensa
 • korostetaan kameroiden päällä pitämisen tärkeyttä kokouksissa
 • muistetaan, että ei kannata heti torpata oudompiakaan ehdotuksia.

Osallistujien ja saatujen positiivisten palautteiden suuri määrä kielii siitä, että viesti arvostavuuden tarpeesta tavoitti ihmiset. Osallistujien mukaan webinaarissa käsiteltiin tärkeitä ja yksinkertaisia, mutta helposti unohtuvia asioita, joita kannattelemalla voidaan käytännössä parantaa arkea ja ihmissuhteita.

Voitte tutustua lisää Virtual Leaders – Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeeseen (ESR) osoitteessa: www.jamk.fi/virtualleaders. Mikäli virtuaalijohtamisen toimintatapojen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin aktiivinen seuraaminen kiinnostavat ja ovat ajankohtaisia asioita omassa monipaikkaisesti tai etänä toimivassa työyhteisössänne, otattehan rohkeasti yhteyttä projektitiimin jäseniin! Hankkeen toimenpiteet ja työpaketit ovat yrityksille maksuttomia ja otamme vielä uusia yrityksiä mukaan hankkeeseen.

Kirjoittajat:

Laura Sjöman Jamk

Laura Sjöman, johtamisen opettaja Jamkissa sekä asiantuntija Virtual Leaders – Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeessa (ESR)

Liinamaaria Hakola Jamk

Liinamaaria Hakola, johtamisen lehtori Jamkissa sekä asiantuntija Virtual Leaders – Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeessa (ESR)

Artikkelin pääkuva: Pixabay

Lue lisää etäjohtamisesta ja -työskentelystä:

Tutustu Virtual Leaders -projektitiimin tuottamiin julkaisuihin

Virtual Leaders -projektin (ESR) tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Läpileikkaavana teemana projektin työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi. Projektin toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu ajalla 1.9.2020–31.8.2023 ja rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus (ESR-rahoitus 75 %, Jamkin rahoitus 25 %).

Lisätietoja: www.jamk.fi/virtualleaders

Rahoittajalogot Euroopan unioni/Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti