Osana Value-hanketta (Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value), n.d.) osallistuimme Portugalissa vuosittain (5.) järjestettävään International Conference on Tourism Research 2022 -konferenssiin (ICTR 2022), joka järjestettiin Polytechnic of Porton matkailuyksikön (International, n.d.) toimesta ja hybridimuotoisena. Konferenssisarja aloitettiin Suomessa vuonna 2018 Jamk:n järjestämänä. (ICTR Future and Past, n.d.) Tänä vuonna esittelimme selvitystyöstämme osaa vapaaehtoismatkailun potentiaalista Keski-Suomessa (Röntynen & Tunkkari-Eskelinen 2022). Matka oli antoisa, ja palatessamme perinteiseen paikan päällä osallistumismuotoon teimme havaintoja kaikilla aisteillamme.

Kuva 1 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 1. Yhteiskuva konferenssin päättymisen jälkeen 20.5.2022. Osa läsnä olleista osallistujista oli jo poistunut.

Konferenssin teemat – ajankohtaista matkailututkimuksesta

Konferenssin yhteydessä esiteltiin ja julkaistiin n. 70 tutkimusta. Pienehköstä koostaan huolimatta konferenssi oli sisällöiltään erittäin monipuolinen. Seuraavassa nostamme esille muutaman sen pääteemoista.

Vapaaehtoismatkailu

Esityksemme aihe osoittautui kuulijoita kiinnostavaksi a ajankohtaiseksi. Samaa aihetta oli tutkinut myös portugalilaisista tutkijoista koostunut tiimi (Lopes & Dinis & Poças 2022). Jamkissa toteutettu ja konferenssipaperissa kuvattu selvitys kuitenkin tarjosi vaihtoehtoisen tavan konseptoida vapaaehtoismatkailua – ei asiakkaan motivaation, vaan toiminnan ominaisuuksien perusteella. Erityisesti eteläafrikkalaiset, slovakialaiset ja eräät portugalilaiset osallistujat ilmaisivat kiinnostuksensa aiheen jatkotutkimista kohtaan, mutta useat muutkin tutkijat tunnistivat tämän matkailumuodon potentiaalin. Myös portugalilaiset kohtasivat saman ongelman kuin me -vapaaehtoismatkailua terminä ei tunnisteta.

Kuva 2 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 2. Rositsa Röntynen ja Minna Tunkkari-Eskelinen esittelevät The Potential of Voluntourism in Central Finland -konferenssipaperiaan ICTR22 -konferenssin alussa, 19.5.2022.
Kuva 3 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 3. Toinen tutkimus vapaaehtoismatkailusta esiteltiin etänä. Sen lähestymistapa on erilainen kuin Jamkin kokoamalla aineistolla, mutta ne täydensivät hyvin toisiaan. Valitettavasti yhteysongelmien takia esittelijät eivät pystyneet vastaamaan meidän kysymyksiin tutkimuksen metodologiasta ja sisällöstä.

Pandemiavaikutukset

Covid-19 puhutti konferenssissa sekä papereiden keskusteluissa (ks. mm. Abrahams & Bama 2022; Kiryakova-Dineva & Vasenska & Koyundzhiyska-Davidkova 2022; Silva & Borges & Oliveira 2022; Silanteva 2022; Costa 2022; Oliveira & Eurico & Lopes 2022; Melo et al. 2022; Patala 2022; Sainaghi 2022; Vaz & Machado 2022) että verkostoitumisen aikana. Siitä esiteltiin eri näkökulmia; esimerkiksi markkinoinnin eettisyys pandemian aikana ja jälkeen (Sigala 2022), matkailijoiden muuttuneet asenteet jne. Suurimmaksi haasteeksi tällä hetkellä pandemian kontekstissa kuitenkin nousi esille matkailuhenkilökunnan siirtyminen muille aloille sekä alalle jääneen henkilökunnan osaamisen kehittäminen (Araújo, L. 2022.). Vaikka tämä on globaali ongelma, Portugalin kaltaiset maat, jossa matkailukapasiteetti on ollut ennen pandemiaa suuri, kärsivät siitä muita paljon enemmän. Portugali mm. suunnittelee työvoiman tuontia ja kouluttamista Portugalin kulttuurin ja kielen kannalta läheisistä maista.

Luontomatkailu ja kansallispuistot

Konferenssissa esiteltiin useita toisistaan riippumattomia kansallispuistomatkailuun liittyviä tutkimuksia (ks. mm. Kiryakova-Dineva & Vasenska & Koyundzhiyska-Davidkova 2022; Correia & Silva & Rachão 2022; Nogueira & Jayantilal & Jorge 2022; Brett 2022; Hoang et al. 2022). Suojelukohteiden luonnollinen yhteys kestävyyteen tunnistetaan ja sitä tutkitaan aktiivisesti. Varsinkin Etelä-Afrikan edustajan kanssa keskusteltiin laajasti kansallispuistojen merkityksestä alueen kestävyydelle. Mielenkiintoinen oivallus oli se, että monessa paikassa Afrikassa kansallispuistot ovat ulkomaalaisille tarkoitettuja matkailukohteita, kun taas paikalliset pitävät eläimiä “vihollisina”, eivätkä ymmärrä oman maan luonnon poikkeuksellisuutta ja eksotiikkaa.

Digitaalisuus

Konferenssin tutkimuksista ja käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että digitaalisuudesta on tullut olennainen osa matkailua, ja se tukee resilienssiä, edistää liiketoimintaa ja vie matkailun kestävämpään suuntaan (ks. mm. Cunha et al. 2022; Badenes-Rocha & Bigne & Ruiz 2022; Eser 2022; Hoang et al. 2022; Novotny & Dodds 2022). Alustojen toiminta, kuten esim. Airbnb ja Uber, kiinnostaa erityisen paljon (esim. Badulescu et al. 2022). Itse digitaalisuuden kestävyydestä ei kuitenkaan ilmennyt esityksiä tai keskustelua.

Suomi kiinnostaa

Osallistujat tunsivat Suomea melko pinnallisesti, mutta maastamme puhutaan positiiviseen sävyyn ja se kiinnostaa. Konferenssista saatiin palautetta, että asukasluvultaan pieni Suomi oli erittäin hyvin edustettu. Konferenssissa oli siis yhteensä 5 suomalaista – meidän lisäksemme Aalto yliopiston, Airport College Internationalin ja Gdanskin teknisen yliopiston edustajat. Meitä suomalaisia kuvailtiin “hyviksi ihmisiksi” ja “esimerkillisiksi kansalaisiksi”. Tällaiset huomiot inspiroivat jatkossakin osallistumaan läsnäoloon perustuviin konferensseihin.

Konferenssin verkostoitumisen puitteissa keskusteltiin Suomen imagoon perinteisesti kuuluvista asioista, kuten esim. yöttömistä öistä, turvallisuudesta ja edelläkävijyydestä kestävyyteen liittyvissä asioissa. Myös Nato-hakemus puhututti. Siihen liittyviä kommentteja ja kysymyksiä saatiin sekä konferenssin osallistujilta että paikallisilta asukkailta mm kaupassa asioidessamme.

Live like a local in Vila do Conde

Konferenssiin kuului vapaamuotoinen illallinen. Kulttuurista tai sosiaalista ohjelmaa, kuten esimerkiksi alueen esittelyä tai retkeä ei järjestetty osallistujille olleenkaan -vaikka kyse oli matkailun konferenssista. Konferenssiohjelman ulkopuolella pyrittiinkin omatoimisesti tutustumaan kohteeseen ja sen matkailuun, kulttuuriin ja asukkaisiin. Toteutimmeko bleisure-matkailua, jolla tarkoitetaan työn (business) ja vapaa-ajan (leisure) yhdistämistä samalla kertaa (Nyt tulee bleisure! 2015)? Näin emme sitä kokeneet, sillä olemmehan matkailun kehittäjiä työssämme, ja matkakohteeseen tutustuminen on osa työtämme.

Kuva 4 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 4. Vila do Conden kulttuurisia kohteita. Akvedukti.

Kohteena Vila do Conde (Visit Vila do Conde, n.d.) oli mielekäs ja helppo. Siihen pääsee Porton keskustasta ja lentokentältä helposti julkisella liikenteellä. Korkeakoulun kampus ja eri palvelut ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä, ja kohteessa on myös muutama hotelli. Työ ja vapaa-aika on helppoa yhdistää. Kohteessa on kulttuuri- ja luontomatkailun edellytyksiä, mutta lyhyen matkailusesongin ulkopuolisen ja pandemian aikaisen käynnin perusteella ei pysty arvioimaan, mikä on paikallisen matkailun todellinen volyymi. Kaupungissa toimii paljon pieniä yrityksiä ja paikallisia myyntiliikkeitä ja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa kävijä uppoutuu paikalliseen arkeen vaivatta. Ave-joella toimii kajakkikerho, jonka päivittäisiä harjoituksia tarkkailtiin matkalla hotellista kampukselle. Azurara-alueella on suojeltuja dyynejä, jonka halki kulkee useita luontopolku ja hiekkaranta, joka on tähän aikaan vuodesta surffaajien käytössä.

Kuva 5 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 5. Vila do Conden luontokohteita. Azuraran rantapolku.

Turismi on tullut takaisin!

Porto on Pohjois-Portugalin merkittävin kaupunki, monipuolinen tapahtuma-, korkeakoulutus- ja teollisuuspaikka pitkällä historialla ja vankoilla perinteillä (Visit Porto, n.d.). Paluulentoa odotellessamme päätimme tutustua kaupunkiin.

Portossa kadut olivat vilkkaina ja vain harvinaiset maskinpitäjät muistuttivat pandemiasta. Näimme kaupungissa perinteisiä, paikallisoppaiden johtamia matkailijaryhmiä, mikä tuntui hyvältä koko matkailualaa ajatellen. Yhteenkuulumisen tunne oli voimakkaampi kuin ennen, ja perinnehistorialle annettava arvo korostui.

Kuva 6 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 6. Porton maamerkkejä. Dourojoki ja Porton promenadi Gaia -viinikellarikortellista katsottuna.

Toisaalta kaupungissa oli myös viitteitä siitä, ettei pandemian aikana oltu opittu kestävämpiä tapoja – liikamatkailusta oli merkkejä. Suosituimpiin vierailukohteisiin oli taas pitkiä jonoja sen sijaan että niihin olisi ollut esimerkiksi etukäteen varattu vierailuaika. Livraria Lello -kirjaston edessä jono oli yli 50 metrin pituinen. Fonte dos Leõesiin pääsy kesti useita minuutteja, koska suihkulähde oli kuvia varten poseeraavien turistien ympäröimänä.

Kuva 7 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 7. Porton yliopiston edessä oleva aukio on vilkas paikka. Siellä sijaitsee Fonte dos Leões -suihkulähde ja kauniisti Azulejo-laattamaalauksilla peitetty Igreja do Carmo -kirkko.
Kuva 8 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 8. Osa Porton Livraria Lello -kirjaston edessä olevasta turistijonosta.

Vaikutti siltä, että pandemian jälkeisenä aikana vierailukohteiksi valitaan tärkeimmät, kun taas muut näkemisen arvoiset paikat ”skannataan”: paikkaa lähestytään päämäärätietoisesti, mutta siitä otetaan vain valokuvat erilaisista kuvakulmista. Lopuksi matkailijoiden vierailu nähtävyydessä ikuistetaan ”selfie-otoksella”. Voidaan alkaa kysyä, mikä kaikki on uuden normaalin paljastamaa näkemisen arvoista ajankulua. Oli myös mielenkiintoista huomata, miten matkustusrutiinit olivat unohtuneet. Matkailijoina koimme eräänlaista epävarmuutta siitä, käyttäydyimmekö ”oikein”. Emme onneksi olleet yksin tuntemuksemme kanssa.

MM-rallin merkitys Portugalissa

Samanaikaisesti konferenssin kanssa Porton seudulla pidettiin Portugalin MM-ralli (WRC Vodafone Rally de Portugal 2022), mutta näitä tapahtumia ei oltu suunniteltu synkronoidusti. Vaikka Porton ralli on MM-sarjan suosituimpia katsojaluvuiltaan, saimme vaikutelman, että rallitapahtuma on Portolle yksi monesta; tapahtuma on tarkoitettu yhdelle erikoistuneelle ryhmälle ja tapahtumalle annetaan vähemmän arvoa kuin esimerkiksi Jyväskylässä. Rallitunnelma ei näkynyt kaupungissa muualla kuin kilpailukeskuksessa, mikä sekään ei ollut viitoitettu löydettäväksi. Keskustelimme suomalaisten kanssa, jotka olivat matkatoimiston kautta järjestetyllä rallimatkalla. He kiittelivät varsinaista rallia ja kutsuivat matkaa ”luksusmatkaksi”. Seurueen naismatkustaja silti harmisteli matkan tiivistä aikataulua ja ostosmahdollisuuden puuttumista. Tätä asiakasymmärrystä voisi soveltaa myös Keski-Suomessa MM-rallin tapahtumaa myytäessä.

Kuva 9 Pandemian jälkeinen matkailu
Kuva 9. Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen juhlivat Portugalin MM-rallin voitoaan 22.05.2022. Kuvaaja: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool.

Kirjoittajat:

LitM Rositsa Röntynen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja matkailun kehittämisessä, mm. Value-hankkeen projektipäällikkönä. Rositsa on lisäksi markkinointiasiantuntija, intohimoinen matkailija, luontovalokuvaaja ja pop-esiintyjä.

KTT Minna Tunkkari-Eskelinen työskentelee yliopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opetuksen ja kehittämistyön pääalueenaan yrittäjyys ja kestävä matkailuliiketoiminta. Matkailun edistäminen Suomessa on herättänyt mielenkiinnon erilaisten matkailumuotojen, esimerkiksi vapaaehtoismatkailun kehittämiseksi tutkimustiedon perusteella. Minna on usein mukana uusien avausten tekijänä.

Artikkelin kuvat:

Kuva 9. Kuvaaja: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Muut kuvat: Rositsa Röntynen ja Minna Tunkkari-Eskelinen

Lähteet:

Abrahams, E. & Bama, H. K. N. 2022. The COVID-19 Pandemic and its Effects on the Future of Study-abroad programmes at Selected Universities in South Africa. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 1-9. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/269.

Araújo, L. 2022. Tourism: Time to act. Pääpuheenvuoro International Conference of Tourism Research 2022, Vila do Conde, Portugali, 19.5.2022. Turismo de Portugal.

Badenes-Rocha, A. & Bigne, E. & Ruiz, C. 2022. Online Food Delivery: An Overview and Bibliometric Analysis. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 20-29. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/123.

Badulescu, A., Stiubea, E. Simut, R. & Badulescu, D. 2022. The use of the Airbnb collaborative platform in Romania: a survey-based research. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 30-37. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/175.

Brett, M. 2022. The Question of Sustainability. When Ecotourism becomes Overtourism: The Example of the Kruger National Park, South Africa. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 46-55. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/136.

Correia, A.I. & Silva, G. & Rachão, S. 2022. Adventure sports and nature-based tourism: Assessment of canyoning spots in the North Region of Portugal. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 56-64. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/110.

Costa, V. 2022. Impact of Covid-19 in the VAICTM in the hospitality industry: the Portuguese case. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 74-83. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/251.

Cunha, C. R., Mendonça, V., Martins, M. & Carneiro, M. 2022. Promotion of destinations through interactive digital marketing: collaborative model for smart cities. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 84-92. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/102.

Eser H. 2022. Big Data, Social Media and Employer Branding: An exploratory study from the hospitality industry. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 110-116. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/273.

Hoang, S., Dey, S. K., Nguyen T. T. V. & Tuckova, Z. 2022. A study on the positive impact of eWOM in eco-tourism destinations of Vietnam. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 149-158. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/134.

ICTR. 2022. Sivu Academic Confrerences International -verkkosivuilla. Viitattu 23.5.2022. https://www.academic-conferences.org/conferences/ictr/.

ICTR. n.d. Future and Past. Viitattu 24.5.2022. ICTR Future and Past • Academic Conferences International (academic-conferences.org).

International. n.d. Sivu School of Hospitality and Tourism – Polytechnic of Porto -verkkosivuilla. Viitattu 23.5.2022. https://www.esht.ipp.pt/international?set_language=en.

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value), n.d. Hankekuvaussivu Aito Maaseutu -verkkosivustolla. Viitattu 23.5.2022. https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keski-suomesta-vapaaehtoismatkailun-karkimaakunta-value.

Kiryakova-Dineva, T. & Vasenska, I. & Koyundzhiyska-Davidkova, B. 2022. Glamping – an active back to nature trend in the post-pandemic tourism reality. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 175-182. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/290.

Lopes, M. C. & Dinis, G. & Poças, S. 2022. Can Volunteer Tourism be a Sub-Segment of Wellness Tourism? Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 208-215. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/300/184.

Melo, C., Melo, A., Vasconcelos, S. & Meneses, D. 2022. Shaping the new normal:Portuguese hotel and event managers’ reactions to COVID-19. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 255-262. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/179.

Nogueira, S. & Jayantilal, S. & Jorge, S. F. 2022. Governance Issues in Protected Areas: The Case of Peneda-Gerês National Park. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.).

Nyt tulee bleisure! Yhä useampi yhdistää työmatkan ja vapaa-ajan matkan. 2015. Julkaistu 19.10.2015. Viitattu 24.5.2022. Nyt tulee bleisure! Yhä useampi yhdistää työmatkan ja vapaa-ajanmatkan – MTVuutiset.fi

Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 273-277. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/265.

Novotny, M. & Dodds, R. 2022. Developing a Destination Management Information System: A Case Study of Ottawa, Canada. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 278-285. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/253.

Oliveira, F. & Eurico, S. & Lopes, S. 2022. Sustainability and holidays plans in Covid times: an analysis of Portuguese residents’ intentions. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 216-225. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/224.

Patala, T. 2022. The Impacts of Covid-19 on Staff Training within the Aviation Sector. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 294-298. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/143.

Röntynen, R. & Tunkkari-Eskelinen, M. 2022. The Potential of Voluntourism in Central Finland. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 353-361. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/143/288.

Sainaghi, R. 2022. COVID-19 Outbreak and Tourism: The State of the Art. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 363-370. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/126.

Sigala, M. 2022. Advertising Tourism During COVID‐19: Marketization of Compassion or Re‐Setting Tourism. Pääpuheenvuoro International Conference of Tourism Research 2022, Vila do Conde, Portugali, 20.5.2022. University of Piraeus, Kreikka.

Silanteva, O. 2022. Sustainable Tourism in the Pandemic Era: A Case Study of Japan. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 529-535. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/176.

Silva, M. F. M. & Borges, I. & Oliveira, S. 2022. The impact of the COVID-19 pandemic on Portuguese events: the case of Northern Portugal. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 395-404. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/209.

Vaz, M. J. & Machado, H. 2022. Tourism and Big Data in a post-COVID-19 world: the utopian and dystopian rhetoric. Artikkeli kokoelmassa: Cândida Silva, Mónica Oliveira, Susana Silva (toim.). Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, 15 (1), s. 546-552. ISBN: 978-1-914587-33-7. Academic Conferences International Ltd., Reading. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 23.5.2022. https://papers.academic-conferences.org/index.php/ictr/article/view/127.

Visit Porto. n.d. Porton matkailun verkkosivut. Viitattu 23.5.2022. https://visitporto.travel/pt-PT/home#/.

Visit Vila do Conde. n.d. Vila do Conden maktailun verkkosivut. Viitattu 23.5.2022. https://www.visitviladoconde.pt/.

WRC Vodafone Rally de Portugal. 2022. Sivu FIA:n MM-rallin verkkosivuilla. Viitattu 23.5.2022. https://www.wrc.com/en/championship/calendar/wrc/rally-de-portugal/overview/.

Lue lisää aiheesta:

Onko konferenssimatkailu tullut tiensä päähän?