FRESHABIT- mittaukset käynnistyivät Kuorejärvellä

Tiina Siimekselä JAMKista kävi huoltamassa Kuorejärven mittausasemaa 17.11.2016.
Tiina Siimekselä JAMKista kävi huoltamassa Kuorejärven mittausasemaa 17.11.2016.

Kuorejärvi valittiin Saarijärven reitin alueen Freshabit LIFE IP -hankkeen pilottikohteeksi, jonka alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vesiensuojelutoimenpiteitä. Metsäkeskus on laatinut Kuorejärven valuma-alueelle vesiensuojelusuunnitelman, joka käsittää yhteensä yhdeksän toimenpidettä, joita ovat esim. putki- ja pohjapatojen sekä laskeutusaltaiden rakentaminen. JAMK vastaa toimenpiteiden vaikutusten seurannasta automaattisen ja ympärivuotisen vedenlaadun ja määrän mittauksen avulla. Lisäksi kohteesta otetaan vesinäytteitä automaattiantureiden kalibrointia varten. JAMK käynnisti vedenlaadun alkutilanteen seurannan kohteella lokakuun lopussa.
Saarijärven reitti on yksi valtakunnallisen Freshabit LIFE IP -hankkeen kahdestatoista Natura- tai direktiivilajin (raakku) kohdealueesta Suomessa. Muut alueet ovat Päijänne, Etelä-Konnevesi, Vanajavesi, Puruvesi, Naamijoki, Ähtävänjoki, Koitajoki, Isojoki, Karvianjoki, Kiskonjoki ja Karjaanjoki. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2022.
Lisätietoja Freshabit LIFE IP -hankkeesta http://www.metsa.fi/freshabit

freshabit_tunnus_rgb_72dpi_small