Biotalouden taloudellinen merkitys Suomen Kansantaloudelle

Suomi on luonnonvarojen, erityisesti metsien, maa. Yli puolet Suomen biotaloudesta liittyy metsiin, ja puu on Suomelle tärkeämpää kuin millekään muulle Euroopan maalle. Mutta biotalous pitää sisällän puuteollisuuden lisäksi myös mm. massa- ja paperiteollisuutta, kemianteollisuutta, lääketeollisuutta ja vaateteollisuutta. Biotaloudella on erittäin suuri vaikutus Suomen taloudelle, yli 16 prosenttia koko taloudesta. Tuotot biotaloudessa ovat tällä hetkellä yli 60 miljardia euroa vuodessa ja se työllistää yli 300 000 ihmistä. Ja nämä luvut eivät sisällä teknologiateollisuuden osuutta.

”Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset.” (Suomen biotalousstrategia, 2014, Kestävää kasvua biotaloudesta, s.3.)

Tämän strategian tavoitteena on siis kasvattaa biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2025 mennessä, sekä lisätä työpaikkoja jopa 100 000. Suomen vaihtotasetta, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta parannetaan viennin kasvulla, jolloin fossiiliset raaka-aineet korvataan kotimaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Vuonna 2011 biotalouden viennin osuus oli koko kansantalouden viennistä yli 26 prosenttia (Lähde: Tilastokeskus).

 

Itseäni lähellä oleva todiste biotalouden tärkeydestä, tai ehkä ennemminkin uskosta, sen tulevaisuuteen on juuri Äänekoskelle valmisteilla olevasta valtavasta tehtaasta. Tehdas on suuresti uutisoitu ja on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Tulevaisuudessa kuluttajat vaativat yhä puhtaampia, luonnonmukaisia ja kestävämpiä tuotteita. Tämän vuoksi biotalouden tulevaisuus näyttää kirkkaalta. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys luovat uusia polkuja jo ennestään monialaiselle biotaloudelle. (metsägroup.fi) Lääkkeiden historian tuntien ne tuskin tulevat loppumaan tulevaisuudessakaan, vaatteita käyttävät suurin osa maailman i

Äänekosken biotuotetehdas

hmisistä ja rakennuksia rakennetaan koko ajan lisää. Biotalous kattaa niin suuren osan tuotannosta, että sen häviäminen kansantaloudesta on tuskin mahdollista.

Aiheeseen liittyviä uutisia ja linkkejä:

MTK: Biotalouden merkitys tunnustettava http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/27/61553/8c8e2f1948

Metsägroup: Biotalouden kasvava roolihttp://www.metsagroup.com/fi/Media/Pages/Case-Niklas-von-Weymarn-biotalouden-kasvavasta-roolista.aspx

Tietoa Äänekosken biotuotetehtaasta: http://biotuotetehdas.fi/mika-hanke