Vinkkejä nautakarjan myyntiin

Nautakarjan myynnissä on monia eri vaiheita, joista keskeisimpiä myynti-ilmoituksen tekeminen ja markkinointi. Markkinointikavavia on erilaisia ja tässä muutama vaihtoehto niihin:

Markkinointi kanavia

 • HKScan, Limousin kasvattajat (Snellman) ja Atria järjestävät keväisin liharotuisten siitossonnien huutokaupat. Siitossonnit kasvavat sonnikodeissa talvikauden. Kasvatuskaudella sonnit käyvät läpi useat tarkastukset ja karsinnat. Kriteerien täyttäneet sonnit tulevat huutokauppaan myytäväksi. Ennen huutokauppaa ilmestyy yrityksen sivulle myytävistä siitossonneista esittelyt ja tarkat tiedot. Lisätietoja esimerkiksi: www.atriatuottajat.fi->atrianauta->emotila->siitoseläinkauppa, www.hkscanagri.fi->tuottajille->nauta->sopimustuottajuus ja www.nostettanaaraista.fi-> a la cartepoikakoti.
 • Eläinpörssi on Suomen Highland Cattlen Club ry:n valvoma nautakauppa ja esittelypaikka sivusto, johon vain yhdistyksen jäsenet saavat laittaa ilmoituksia. Sivustolla myytävän tai esiteltävän eläimen tulee olla puhdasrotuinen Highland cattle. www.highlandcattle.fi -> eläinpörssi
 • Meijerin tuotantoneuvojat ottavat vastaan myynti-ilmoituksia, jotka julkaistaan seuraavassa Omistajakirjeessä. Omistajakirje on suunnattu kaikille Valion meijerin maidonlähettäjille ja se julkaistaan kuukauden välein.
 • Sosiaalisten medioiden avulla voidaan saavuttaa suuri näkyvyys pienellä vaivalla. Sosiaalisessa mediassa kannattaa panostaa kuvien laatuun, koska ne ovat yksi tärkeimmistä elementeistä myynti-ilmoituksessa. Lisää huomiota saadaan videoita käyttämällä. Sosiaalinen media toimii myös väylänä ohjata uusia potentiaalisia asiakkaita yrityksen omille kotisivuille.
 • Maatalouslehdissä kuten Maaseuduntulevaisuudessa on oma myyntiosionsa eläimille. Lehti-ilmoituksessa on tärkeää keskittää huomiota ilmoituksen näkyvään ulkoasuun, joka herättää mahdollisessa ostajassa kiinnostusta.
 • Faba ylläpitää verkkosivustoa nimeltä Nautanetti. Nautanetti on valtakunnallinen eläin- ja alkiokauppaan erikoistunut palvelu verkossa, jossa on sekä lypsyrotuiset että liharotuiset, sekä alkiot. Nautanettiin voi luoda omat käyttäjätunnukset, jolloin pääsee tutustumaan paremmin myyntisivuille. www.faba.fi -> eläinkauppa.

Myynti-ilmoitus

 • Myynti-ilmoituksessa tulee näkyä sukupuun lisäksi kaikki tuotanto- ja käyttöominaisuudet, rakennearvostelu sekä hinta. Lisäksi terveysstatus on oltava näkyvissä. Mitä laajemmin ilmoituksessa kerrottaan eläimestä, sitä paremmin ostajat saavat täsmällistä tietoa ja mahdollisesti kiinnostuvat myytävästä.
 • Laadukas ja hyvälaatuinen kuva lisää eläimestä kertovaa informaatiota. Kuva tulee ottaa valoisassa ja avarassa ympäristössä, jotta eläimen rakenne, jalat ja sorkat tulevat hyvin esille.

Myynnin aikajana

Vaihe 1

 • Tila kuuluu Nasevaan
 • Terveydenhuoltokäynnit ajan tasalla <3kk (eläinlääkäri)

Vaihe 2

 • Myytävien eläinten kartoitus
 • Myyntitilalla ei ole ostanut eläimiä viimeisen 2 kk aikana

Vaihe 3

 • Salmonellanäyte ei saa olla 2kk vanhempi
 • Mycoplasma bovis näytteet ajan tasalla
 • Ett:n terveystodistus eläimestä ja pitopaikan terveystilanne todistus Nasevasta (eläinlääkäri)

Vaihe 4

 • Myynti-ilmoituksen laadinta, joka sisältää tuotanto- ja käyttöominaisuudet, rakennearvostelun, hinnan ja kuvan/videon eläimestä.
 • Päätös markkinointikanavista

Vaihe 5

 • Kontakti mahdollisiin ostajiin
 • Sopiminen mahdollisesta esittelypäivästä

Vaihe 6

 • Myyntisopimuksen laadinta
 • Maksujärjestelyt

Vaihe 7

 • Kyydityksen järjestäminen (ostaja vakuuttaa eläimen)
 • Eläimen luovutus

Terveys

Eläintä myytäessä tulisi tilan kuulua Nasevaan. Eläinlääkärin pitää käydä tilalla vähintään kerran vuodessa. Ennen naudan myyntiä terveydenhuoltokäynnistä saa olla maksimissaan 3kk aikaa. Myytäessä eläinten tulee olla tautivapaita. Eläinlääkäri myöntää myyntieläimelle terveystodistuksen ja Nasevasta saa tilan terveystodistuksen, joka kuvaa tilan tautihistorian.

 • Salmonellatestin pitää olla negatiivinen. Näyte 2kk ennen eläimen mahdollista siirtoa.
 • A-tason Mycoplasma bovis tila on tutkitusti vähäriskinen tila. Tilalla ei ole eläinkontakteja korkeamman riskitason tilojen kanssa. Jos tila on mukana hiehohotellitoiminnassa, renkaassa toimii vain saman tasoisia tiloja. Tilalla ei esiinny tyypillisiä M. bovis-tartuntaan viittaavia oireita.
 • Eläinten tulee olla pälvisilsavapaita. Jos tilalla on todettu pälvisilsaan viittaavia oireita, tulee viimeisimmistä oireista kulua vähintään kolme vuotta, ennen eläinten myyntiä eteenpäin.
 • Nautojen yleisimmät tarttuvat sorkkasairaudet ovat sorkanvälin ihotulehdus, kanta syöpymä ja sorkanvälin ajotulehdus. Myytävien eläinten sorkkaterveyttä edistetään säännöllisellä sorkanhoidolla, puhtaanapidolla ja desinfioinnilla. Tarvittaessa todistus sorkanhoitajalta sorkkaterveydestä.

-Sanna Eteläaho, agrologiopiskelija, JAMK Biotalousinstituutti