ERIAFF –konferenssi Seinäjoella 12.-13.6.2018

Etelä-Pohjanmaa toivotti kesäkuun alkupuolella eurooppalaisen alueiden ERIAFF –verkoston edustajat tervetulleiksi Food Safety 2020 –konferenssiin. ERIAFF (European Regions of Innovation in Agriculture, Food and Forestry) on maatalouteen, metsiin ja ruokaan keskittyvien alueiden verkosto. Vastaavia verkostoja on erilaisia, mm. ERRIN, jossa Keski-Suomi on mukana. Nämä verkostot ovat merkittäviä tiedonvaihtamiseen ja unionin alueella erilaisten alueiden kehittämiseen. Alueet ovat paitsi tiedonvälittäjiä, mutta vaikuttajia Euroopan laajuudella.

Konferenssin alussa Euroopan parlamentin jäsen MEP Anneli Jäätteenmäki välitti ajankohtaisia terveisiä Brysselistä. Näistä omaan korvaan korostui konferenssin teeman mukaisestikin ruokaturva. Ruokaturva on koko Eurooppaa koskettava asia ja se koskettaa EU:n eri instituutioita. Ruokaturvan läpinäkyvyys on kuluttajille luotettavuuden rakentamisessa ja auttaa mahdollisten ongelmien tunnistamisessa.

Eri verkostoilla, kuten ERIAFF:lla ja ERRIN:llä on työryhmiä, joissa tehdään monikanavaisesti työtä kunkin työryhmän painopisteiden edistämiseksi. Maatalouden osalta mm. high tech agriculture –työryhmä edistää erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa eurooppalaisessa maataloudessa ja viljelijöiden keskuudessa. Eri puolilla Eurooppaa teknologian käyttöönotossa ollaan hyvin eri tasoilla johtuen alueiden erilaisista taloudellisista lähtökohdista, kuitenkin kaikki alueet ovat samojen ruoantuotannon ja ruokaturvan toteuttamisen haasteiden edessä. Myös metsätaloudessa haasteet ovat yhteiset eri puolilla Eurooppaa. Metsillä on tehtävänsä ilmastonmuutoksen hallinnassa sekä raaka-aineiden tuotannossa biotalouteen.

Mitä sitten tällaisista tapahtumista jää käteen uuden tiedon lisäksi? Yleensä aina uusia tuttavuuksia, joiden kanssa on myöhemmin helpompi lähteä rakentamaan yhteisiä kansainvälisiä hankkeita. Nämä tapahtumat myös lisäävät ymmärrystä ja tuntemusta mitä Euroopan unionin puitteissa tapahtuu. EU ei ole ainoastaan etäinen toimija Brysselissä ja Strasbourgissa, vaan merkittävä kehittäjä ja verkostoija. Ammattikorkeakouluille kuuluvan aluekehityksen tehtävän puitteissa parhaiden käytäntöjen hakeminen eri maista on helpompaa, kun verkostot ovat vahvat ja tuntemusta eri maakuntien toimijoihin ja tekijöihin on enemmän.

Tässäkin tapahtumassa tuli esiin ICT:n merkitys ruokaketjussa. Tulevaisuuden yrittäjiltä koko ruokaketjun mitalla vaaditaan vahvaa ymmärrystä tiedonhallinnasta, -käytöstä ja hyödyntämisestä osana yrityksen johtamista ja ruoantuotannon läpinäkyvyyden lisäämisestä.

-Susanna Lahnamäki, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä alkutuotannon kehittämishankkeessa Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA) –hankkeessa.